Magyarország 2004.május 1-től tagja az EU-nak. jelenlegi alapok:

STRUKTURÁLIS ALAP:  
Célkitűzések: elmaradt régiók felzárkóztatása, gazdasági és szociális átalakulás elősegítése, képzési rendszerek modernizálása és a foglalkoztatás elősegítése, vidéki térségek fejlesztése LEADER(lider) program, városok és hanyatló városi területek fenntartható fejlődése.

KOHÉZIÓS ALAP:
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgálja. Magyarország kb.1600 milliárd forint EU-s támogatást nyerhet el különböző pályázatokból.

Információk az eredményes pályázathoz:

1. pályázatkészítési cél meghatározása:
2. A megfelelő pályázat meg találása saját szervezetünk számára folyamatosan figyelni a kiírásokat,
3. Kik pályázhatnak, pályázók köre pl. csak magyarországi vállalkozások, csak egyéni vállalkozók.
4. pénzügyi feltételek: itt a támogatás formája lényeges
Az EU mindig utólag, a számlák benyújtása után finanszíroz.
5. mi a beadási határidő: szigorúak.
6. szükséges feltételek pl. van-e a pályázónak köztartozása,
7. van-e pályázati elbírálási díj,
8. szerződési feltételek: szerz. mellékletei, tartalma, a vállalt felad. és köt.ségek,
9. beadás módja, formai követelmények,
10 pályázat nyelve,
11 kizáró okok,
12 konzultációs lehetőségek.


A gyakorlat az, hogy az interneten jelennek meg a kiírások, ezért a vállalkozások nagy része külön személyt vagy erre szakosodott céget bíz meg  ezek figyelésével.

A vállalkozások úgy tudnak EU forrásokat szerezni, ha pályáznak ezekre a pénzekre. A pályázás módját a pályázati kiírások tartalmazzák. Ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálás alá essen, nagyon fontos, hogy a pályázó mindent a pályázati kiírásnak megfelelően dolgozzon ki.

A sikeres pályázat feltétele

  • A pályázati adatatok szakszerű kitöltése
  • A pályázó szervezet célja, terveinek logikus megfogalmazása, szövegbe szerkesztése
  • Szükséges mellékletek, nyilatkozatok bekérése, szabályszerű csatolása elengedhetetlen

A pályázatok formájukat tekintve

  • egy adatlapból
  • a pályázati szöveges kifejtésből
  • csatolandó mellékletekből
  • üzleti terv
  • sok esetben angol nyelvű összefoglaló is szükséges