A legelső kérdés, amelyre a vállalkozónak felelni kell, nem az üzletre, hanem a piacra vonatkozik.

Kérdések:

 • mi a tervezett üzletem tárgya ( a lehetőség),
 • milyen szükséglet kielégítésére vállalkozom,
 • milyen réteg fogja fogyasztani a termékemet vagy szolgáltatásomat,
 • mennyire fizetőképes az a réteg, ahol az üzletet megnyitom,
 • milyen mértékű konkurenciával kell számolnom,
 • milyen fontosabb lépéseket kell tennem a konkurencia legyőzésére, illetve arra, hogy a piac egy részét elhódítsam,

Az üzlet tervezése tehát piackutatással kezdődik, annak a piacnak a jellegzetességeivel kell tisztában jönni, amelyeken a vállalkozás működni fog.
Fel kell deríteni az alkalmas célpiacot,(olyan piaci szegmenseket, amelyre nézve megállapítható, hogy abban a fogyasztó más magatartást tanúsít, mint a piac egyéb szegmenseiben, meg kell becsülni a szóba jöhető vevők számát, azt, hogy milyen árak mellett, milyen valószínűséggel lesznek a vállalkozás vevői, mekkora lesz az értékesíthető mennyiség nagysága.

A kockázat és a hozam meghatározásában a piac nagysága és a lehetőség időtartama az elsődleges szempont. A kockázat a piacra, a versenyre, a technológiára és a bevonandó tőke nagyságára vonatkozik. A tőkenagyság alapul szolgál a hozamok, a jövedelmek számításához.

Meg kell határozni az un. jövőképet, amely nem más , mint a stratégiai sikertényezők meghatározása. A stratégiai sikertényezők fejezik ki, hogy mely területeken kell a vállalkozásnak erősnek lenni ahhoz, hogy életben maradjon és fejlődni tudjon.

A piactervezés elemzéséhez alkalmas módszer a SWOT elemzés.

A SWOT a gyenge pontok, erősségek, lehetőségek és veszélyek angol nevének kezdőbetűiből kialakított betűszó rövidítése.

Belső erősségek és gyenge pontok:  pl

 •   tőke- pénzügyek----saját tőke vagy hitel,
 •   szervezet    -    felépítés, kapcsolat,
 •   munkaerő  --  képesség, gyakorlat, munkakedv,
 •   termék        -    minőség, élettartam,költség,
 •   tudás          -    szaktudás, piacismeret, verseny,

Külső lehetőségek és veszélyek : pl

 • piac                  -  növekedés, hanyatlás, mozgás, divat,
 • gazdaság        -  export, import, valutaárfolyam,
 • társadalom     -  értékesítés, munkaerőfelvételi tapasztalatok,
 • törvényhozás  -  fogyasztóvédelem, termékmegbízhatóság.

Természetesen állandóan figyelni és elemezni a vállalkozás környezetét, és ha szükséges a új stratégiát kell kidolgozni.