A vállalkozó piackutatási tevékenysége révén szerez ismereteket a piac egészéről, az eladókról, a vásárlókról, az árakról, a vevők és az eladók kapcsolatáról.
Az  információk beszerzésén túl a piackutatás feladata az információk rendezése , elemzése is.

A piackutatás meghatározó tényezőinek csoportosítása:

 • A vállalkozás környezetének vizsgálata: szállítók, piaci közvetítők, vevők, versenytárak, közvélemény, demográfiai, gazdasági,  politikai ,társadalmi és kulturális környezet,
 • A fogyasztói piac és a vásárlói magatartás vizsgálata,
 • Viszonteladói piac vizsgálata,
 • Konkurencia   meghatározása, versenytársak stratégiájának vizsgálata,
 • Piaci becslés és előrejelzés,
 • Árak vizsgálata.

Környezetkutatást a vállalkozás az un marketing  tevékenységgel végezhet. A marketing nem más mint piackutatáson alapuló, piacközpontú termelési és értékesítési koncepció, melynek végső célja a piachoz való alkalmazkodás, illetve a piac befolyásolása a vállalkozás saját érdekeinek megfelelően.

Az eredményes marketing megvalósításához marketing  stratégiára azaz marketing-tervre van szükség., melynek lépései:

 • helyzetelemzés,
 • marketing célok meghatározása,
 • stratégiák meghatározása,
 • programok kialakítása,
 • végrehajtás és ellenőrzés.

El kell végezni a piac szegmentálását, azaz a legkedvezőbb piaci terület felkutatását, ki kell választani a célpiacot.

A célpiac jellemzői:

 • megfelelő a piac mérete (fogyasztó igénye) a vállalat

             termelési, értékesítési kapacitásának,

 • megfelelő a piac növekedése és átlagos jövedelmezősége (megfelelő befektetés megtérülést ígér),
 • megfelelőek a vállalkozás erőforrásainak a versenyviszonyok, a verseny intenzitása.