A vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha hosszú távon biztosítja fennmaradását. Ezt csak akkor érheti el, ha tartósan és rugalmasan alkalmazkodik a gazdasági, technológiai, társadalmi (emberi), ökológiai, politikai környezetéhez. Ehhez megfelelő stratégiát kell kialakítani, külön-böző elemzési módszereket kell alkalmazni. Ilyen módszer az un SWOT elemzés, a gyenge pontok, erősségek, lehetőségek és veszélyek angol nevének kezdőbetűiből alakították ki.

Belső erősségek és gyenge pontok pl:

  • tőke és pénzügyek: saját tőke, hitel, pénzáramlás
  • munkaerő: képességek, gyakorlat,
  • megbízhatóság: hírnév, vevők véleménye,

Külső lehetőségek és veszélyek:

  • piacnövekedés, hanyatlás, divat,
  • gazdaság- export, import, valutaárfolyamok,
  • törvényhozás - fogyasztó védelem, termék megbízhatóság.

A vállalat közvetlen külső környezetét a vevők, a szállítók, a versenytársak és piaci közvetítők jelentik.

Vevők a piac szereplői, megkülönböztethetők, mint egyéni fogyasztók és szervezeti piacok.

Az egyéni fogyasztói piacot befolyásoló tényezők:

  • demográfiai jellemzők pl. életkor, családi állapot,
  • társadalmi tényezők: pl. iskolai végzettség, jövedelem nagysága,
  • nemzeti, kulturális hagyományok.

Szervezeti piacon tipikus vevők a vállalkozások, kormányzati, önkormányzati szervek, nonprofit szervezetek. Vizsgálni kell, hogy kik, mit, mikor és hol vásárolnak.

Fel kell térképezni a vevők hatalmát, ugyanis a hatalommal rendelkező vevők arra kényszerítik a vállalkozásokat, hogy egymás árai alá licitáljanak a megrendelések elnyerése érdekében pl. közbeszerzési eljárások kapcsán.
A szállítók a vállalkozás számára fogyasztóként jelennek meg, ők látják el a vállalkozásokat a szükséges erőforrásokkal. Ide kell sorolni pl. a hitelezőket, az emberi erőforrásokat is.

Meg kell vizsgálni a lehetséges szállítókat is, mivel magasabb árak megszabásával csökkenthetik a vállalkozás tervezett eredményét.

Versenytársak: át kell tekinteni, hogy kik a számottevő versenytársak a piacon, össze kell hasonlítani az azonos termékek árait, elosztási csatornáit, reklámtevékenységét.
Helyettesítő termékek:ha az ár, a kivitel vagy mindkettő vonzóbb a megszokottnál, a vevő könnyen megveszi a másik terméket.

Potenciális belépők: mint konkurencia jelenik meg a piacon. Ilyenkor meg kell vizsgálni,hogy milyenek a profitkilátások és az iparágba való belépés korlátai .Ha belép, de a kereslet nem nő olyan mértékben,mint a kínálat, vagy az ár, a profit is csökkenni fog.