Információtartalom vázlata:

 • Értelmezze a piac fogalmát!
 • Nevezze meg a piac szereplőit!
 • Mutassa be a piac koordináló szerepét (az árrendszer működésén keresztül)!

A piac a kereslet és kínálat találkozásának színtere, a cserekapcsolatok rendszere, melynek legfontosabb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem.
A piac a modern gazdaságok egyik legfontosabb jelensége, olyan eljárás, amelynek révén a vevők és eladók kölcsönhatásba lépnek egymással, hogy meghatározzák az illető jószág (áru) árát és mennyiségét. MIT, HOGYAN, KINEK

A piaci csere két résztvevője a vevő és az eladó. A piac fajtái:

 • földrajzi  pl .világpiac, belföldi piac,
 • adásvétel tárgya szerint:
  termékpiac  -áru  és szolgáltatás,
  termelési tényezők piaca - munkapiac, pénz és tőkepiac, természeti erők piaca.

A piac elsőszámú szereplője a fogyasztó (személy, család, emberek  csoportja), aki végső fogyasztás céljából szerez be javakat és szolgáltatásokat.

Kereslet:

A vevők kinyilvánított szándéka a vásárlásról, azt fejezi ki, hogy a fogyasztó hajlandó és képes valamilyen terméket, szolgáltatást megvásárolni. A kereslet pénzzel alátámasztott, realizálható szükséglet. Piaci kereslet az egyéni keresletek összessége, azaz fizetőképes vásárlási szándék. A kereslet szoros kapcsolatban van a jövedelemmel és az árral. Ha az árak nőnek, akkor a kereslet csökken és fordítva. A kereslet mindig egy árat és a hozzá tartozó mennyiséget jelenti.

Kínálat:

A piacon eladásra felajánlott termék vagy szolgáltatás mennyisége, azaz az árualap. A piac alapvető mozgatórugója a piaci szereplők versenye.
A piaci ár az a pénzmennyiség, amennyiért egy árut a piacon meg lehet vásárolni, illetve el lehet adni.

A piaci koordináció arra utal, hogy a piaci szereplők milyen módon kerülnek egymással cserekapcsolatba, milyen magatartási szabályok uralják viselkedésüket és hogyan jön létre a piaci egyensúly. Az egyensúlyi ár az a piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége egyenlő.

A kereslet kialakulásában és változásaiban döntő szerepe van a jövedelemnek. A jövedelem értékelésénél az a fontos, hogy mennyi árut és szolgáltatást lehet érte vásárolni.
Nominál jövedelemről és reáljövedelemről beszélünk.
Nominál jövedelem a ténylegesen kézhez kapott pénzösszeg.

A reáljövedelem azt jelenti, hogy a ténylegesen kézhez kapott pénzösszegből az adott árak mellett mennyi áru, szolgáltatás vehető.
Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke, egy termék vagy szolgáltatás tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséért kért pénzmennyiség.

Mire kell fedezetet nyújtani az árnak?

 1. Az árnak fedezni kell a termelés összes felmerülő költségét, azaz a ráfordításokat, amely egy pénzben kifejezett összeg.
  A költségek csoportosíthatók:
  • Költség nemenként:
   • anyagijellegű ráfordítás,  pl. felhasznált anyagok értéke,
   • személyi jellegű - pl. munkabér,
   • értékcsökkenési leírás - amortizáció,
   • egyéb költségek pl. biztosítási díjak
  • Elszámolhatóságuk szerint:
   • közvetlenül elszámolható, ezekről megállapítható, hogy melyik termékben jelenik meg,
   • közvetetten elszámolható költségek pl. különböző szervezeti egységek működése.    
 2. Az árban meg kell térülnie az értékesítés és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok ráfordításainak pl. piackutatás, reklám,
 3. Megfelelő nyereség biztosítása, hogy a vállalkozás hosszú távon fennmaradjon.
 4. Tartalék képzése: ennek fedezni kell az előre nem látható veszteségeket.

Árképzési elvek:

 1. költségelvű: lényege a felmerülő költségekből vezeti le az értékesítési árat, amely tartalmazza a költségeket és az előre tervezett hasznot.
 2. kereslettől függő: az árak kialakításánál alapvetően a termék iránti kereslet nagyságát vesszük figyelembe, vagyis vizsgáljuk a termék életgörbéjét. azaz egy adott termék vagy szolgáltatás értékesített mennyiségének alakulását mutatja az idő függvényében.
 3. versenytársakhoz, a kínálathoz igazodó árképzés:
  Lényege:
  hogy az árképzés alapját a piaci kínálat, a versenytársak magatartása képezi.