Információtartalom vázlata:

 • Miért fontos a szervezeti forma mérlegelése?
 • Soroljon fel néhány tényezőt, amely a döntést (alapvetően) befolyásolja!

Szervezeti formák:

 • Közkereseti Társaság (KKT)
 • Betéti Társaság (BT)
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT)
 • Részvénytársaság (RT)

A vállalkozás célja a piac kielégítése hosszú távon nyereség elérése mellett. Megkezdése előtt elengedhetetlen, hogy a vállalkozó tisztában legyen önmagával, erős és gyenge pontjaival, felkészültségével, lehetőségeivel és korlátaival.
A szervezeti formát alaposan meg kell fontolni, mivel a változtatás sok pénzbe kerül, és sok ügyintézéssel jár.

A választás a következő kritériumok mérlegelése alapján történhet:

 • az induláshoz szükséges tőke nagysága,
 • a vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke,
 • a vállalkozás irányításában való részvétel lehetősége vagy kényszere,
 • finanszírozási lehetőségek (saját tőke vagy idegen források)
 • milyen a külső ellenőrzés mértéke,
 • alapítási költségek, illetve a jogi formához kötődő költségek nagysága.

A pénzügyi lehetőségek behatárolják a választást, ezért, ha nincs megfelelő tőke vagy apport, akkor vagy egyéni vállalkozást (0 Ft-al is alapítható), vagy BT, KKT-t (1 ft-al is alapíthatók) célszerű alapítani. E formáknál azonban egyetemleges és korlátlan felelősség van egyéni és BT. beltag esetében.

Ha részt akarunk venni a vállalkozás irányításában, akkor olyan formát kell választani, amely a befektetésre szánt tőke nagysága mellett lehetővé teszi, hogy meghatározó szerepet vállaljunk az irányításban. A bevitt tőke nagysága arányában lesz, un. szavazati arányunkkal, ami a döntéseket is befolyásolja.

Finanszírozási lehetőségek:

Ha egyéni vállalkozást alapítunk, - saját tőke behatárolja a hitelfelvételi lehetőségeinket,
Közkereseti társaságoknál az jelent problémát, hogy minél több tag van, annál nehezebb egyezségre jutni, hitelképessége azonban jobb, mint az egyéni vállalkozónak.

BT-be: viszonylag könnyen lehet kültagot találni, aki csak a pénzét fekteti be, de személyesen nem kíván közreműködni, emiatt nagyobb a BT. hitelképessége, mint a KKT-nak.
KFT. az új szabály szerint már 500000 (500 ezer) ft-al alapítható, hitelképessége nagyobb, mint a BT-nek vagy KKT-nak.

A külső ellenőrzés mértéke:

A GT-k éves beszámolója nyilvános, az egyéni vállalkozóé nem!
Ha a befektető csak a tőke hozadékában érdekelt, ebből a szempontból az RT, a KFT és a BT. jöhet számításba,
Azoknak, akik személyesen is akarnak közreműködni és családtagjaiknak is munkát szeretnének adni, célszerű az egyéni vállalkozást, KKT, esetleg KFT. formát választani.

Alapítási költség:

egyéni vállalkozó esetében 10 ezer forint a vállalkozói igazolvány kiváltása, 2 200 ft az erkölcsi bizonyítvány,
Társaságok esetében kötelező az alapító okiratot ügyvéddel ellenjegyeztetni, cégeljárási illetéket fizetni, ez eltérő társasági formától függően.