Információtartalom vázlata:

 • Adjon rövid tájékoztatást a makrokörnyezetről!
 • Részletezze a mikrokörnyezeti elemeket!

A vállalkozás teljesítménye nem csupán saját munkájának függvénye.
A makro környezet nem jelent mást, mint az adott országon belüli nemzetgazdaságot. A nemzetgazdaság léte és működése a termelésen alapul, végső célja a szükséglet kielégítés, vagyis a fogyasztás.

A termelés magába foglalja a javak előállítását és szolgáltatások nyújtását, az elosztást, a cserét és a fogyasztást is.

Termelés tényezői:

 • a természet: pl. a föld kincseivel együtt, víz, levegő, éghajlat. Egy része korlátlanul áll rendelkezésre (víz, levegő) másik része megújítható (erdő, föld) harmadik része nem újítható meg (ércek, olaj, gáz).
 • a munkaerő: a munkaképes emberek fizikai és szellemi képességeinek összessége. Megújítható erőforrás. A piacgazdaságban ez áruként jelenik meg.
 • tőke: egyrészt tőke javakban pl. épületek, berendezések, nyersanyagok, másrészt viszont pénz, követelés, értékpapír formában jelenik meg.
 • a vállalkozó: döntő szerepe, hogy az összes többi termelési tényezőt egységbe szervezi.
 • információ: pl. hírközlés, internet.

Az adott ország gazdasági teljesítménye a gazdasági növekedés ütemétől, a foglalkoztatottság mértéktől és a pénz vásárlóértékének stabilitásától függ.

Legfontosabb mérőszámok:

 1. Bruttó kibocsátás: az adott országban egy év alatt előállított összes termék és szolgáltatás pénzbeli kifejezése.
 2. Bruttó hazai termék GDP (dzsidipi) legfontosabb mutatószám. Hozzáadott értéket jelent, magába foglalja az egy év alatt létrehozott termékek és szolgáltatások értékét, amelyek a gazdaságban végső felhasználásra kerülnek. Ebből történik az összes fogyasztás és felhalmozás, a gazdaság bővítése, beruházás, az életszínvonal emelése is.
 3. Bruttó nemzeti jövedelem: ez a bruttó hazai termék értéke, csökkentve az országból kiáramló jövedelemmel és növelve az országba külföldről beáramló jövedelemmel.

Makro környezet: azon külső környezeti tényezők összessége, amelyek részben direkt hatással bírnak a vállalkozás működésére, részben közvetetten fejtik ki hatásukat.

 1. Politikai-jogi rendszer: Gazdaság és politika kapcsolata, a politikai erőviszonyok alakulása, politikai stabilitás, magántulajdon védelme, állami beavatkozás.
 2. Gazdasági környezet: állami gazdaságpolitika iránya, költségvetési és adópolitika, támogatási és szabályozó rendszer, állam intézményrendszere, állami megrendelések.
 3. Technológiai környezet: a társadalom technikai, technológiai fejlettsége, a kutatásra fordított GDP nagysága, a vállalkozások fejlesztési lehetőségei.
 4. Szociális-kulturális rendszer: pl. demográfia, életmód, szociális értékek, egészségügyi helyzet.

Mikrokörnyezeti elemek: nem elválaszthatók a makro környezettől, hiszen szerves részét képezik az adott ország gazdaságának.

Elemek:

 1. Alkalmazottak: biztosítják a vállalkozás munkaerő szükségletét. Jól képzettekre van szükség. A piaci helyzet azonban befolyásolja ezek nagyságát.
 2. Tulajdonosok: egy vállalkozás számára fontos a befektetői halandóság, vásárolnak-e részvényt, tulajdonrészt, mekkora az állam tulajdoni részaránya.
 3. Fogyasztók: egyik legfontosabb szereplő a piacon.
 4. Szállítók: A vállalkozások bejövő erőforrásaikat  tőlük szerzik be, ezért döntő jelentőséggel bír egymással való kapcsolatuk, milyen a fizetőképesség, az ár, határidő.
 5. Versenytársak: a vállalkozások többsége meghatározott piacon működik, melynek jellegzetessége, hogy versenytárssal találkozik.
  Szükséges a marketing tevékenység, az esetleges helyettesítő termékek beállítása.
 6. Pénzügyi szervezetek: biztosítják a vállalkozás pénzigényét.
 7. Kormányzat: befolyásoló szerepe van törvények rendeletek, szabályozók megalkotásával, támogatások, pályázatok kiírásával az adott vállalkozások működésére.
 8. Érdekcsoportok, érdekképviseletek: támogatják, vagy akadályozzák a vállalkozás működését.
  Pl. kamarák, munkaadói szövetségek, szakszervezetek.

A vállalkozások fontos feladata a makro és mikrokörnyezet állandó figyelése, a válaszlépések gyors megadása.