Információtartalom vázlata:

 • Milyen tájékozódási eszközöket vehet igénybe a siker feltételeinek tanulmányozásához?
 • Hogyan értékelheti ötletének (vállalkozása tárgyának) egyediségét?
 • Milyen induló döntéseket kell meghoznia egy vállalkozás megtervezésekor?
 • Az induláshoz szükséges pénz meghatározásához, milyen költségeket kell átgondolni?

A vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett. A vállalkozás meghatározott közegben működik, amit összefoglaló néven környezetnek nevezünk.

Vállalkozás indítása előtt a vállalkozás környezetére kell figyelni:

 • Társadalmi-kulturális környezet: pl. a lakosság kulturális színvonala, iskolai végzettsége, mobilitása.
 • Természeti környezet: A vállalkozás számára, mint nemzetgazdasági erőforrás (termőföld, gyógyvíz), mint lokális piac (szállítók, vevők, adók) jelenik meg. A vállalkozásnak a környezet megvédésében van társadalmi felelőssége
 • Gazdasági környezet: Az üzleti vállalkozásokra jelentős közvetlen és közvetett befolyást gyakorol az állam.
  Közvetlen szabályozás eszközei: pl. adók, támogatások, minimálbérre vonatkozó előírások
  Közvetett: amikor a vállalkozó számára ír elő kötelezettséget: pl. termékfelelősség, fogyasztói érdekvédelem, szavatosság, jótállás.
 • Tudományos-technikai környezet: milyen gyorsan tud egy vállalkozás bevezetni pl. egy találmányt.

Összefoglalva: vállalkozás megkezdésének feltételei:

 • a tevékenység jellege, az ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírások megismerése pl. milyen engedélyek szükségesek, milyen hatósághoz kell a tevékenységet  jelenteni,
 • a  vállalkozás alapítása milyen feltételekkel,mennyi időt vesz igénybe, a vállalkozás tagjainak felelőssége,
 • mit kíván előállítani, milyen szolgáltatást kíván végezni, a termeléshez szükséges anyagok beszerzése biztosított-e,
 • megfelelő tárgyi eszközök, gépek, berendezések rendelkezésre állnak-e,
 • mekkora  a tevékenység tőkeigénye, hitel felvételére szükség van-e, visszafizethető-e,
 • van-e fizetőképes kereslet, van-e versenytárs a piacon,
 • milyen  gyorsan térül meg a befektetés, mekkora nyereség várható,
 • mekkora emberi erőforrásra van szükség,
 • költségek: adók, járulékok, munkabér, a termeléssel kapcsolatos költségek (energia, bérleti díj.)

Az induláshoz szükséges pénz meghatározásához, milyen költségeket kell átgondolni?

Társaság esetén az ügyvédi költségeket, cégbejegyzés költségei, bankszámlanyitással kapcsolatos költségek, beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek, szállítási költség, üzembe helyezési költség, induló készletek költségei, irodai készletek költségei.