Információtartalom vázlata:

 •  A vállalkozás emberi tényezői (Képességek, készségek, …..)
 •  Egyéb (tárgyi) sikertényezők

Egy adott vállalkozás jó működéséhez a belső érintettek, érdekeltek megléte szükséges.
Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, és munkavállalók.
Emberi erőforrás: a vállalkozásnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége.

Az emberi erőforrással való gazdálkodás elsődleges tevékenységei:

 1. munkaerő szükséglet meghatározása munkakörök szerint
 2. a munkakör a vállalati munka feladatok egy személyre lebontott része, amely meghatározó ismeretek és képességek alkalmazását jelenti. Fel kell mérni, hogy az adott munkakörre milyen iskolai végzettséggel rendelkező személyt alkalmazunk.
  KI: fizikai és szellemi  követelmények, MIT: elvégzendő feladatok HOL: munkahely
  MIKOR  munkaidő  MIÉRT szervezeti és egyéni célok, motiváció HOGYAN: módszer
 3. Ki kell dolgozni a bér és jövedelemgazdálkodási rendszereket:
  • pénzbeli juttatások: alapbér, bérpótlékok
   érdekeltségi rendszer: teljesítmény ösztönző, cafetéria rendszer, prémium, jutalom
  • munkaügyi kapcsolatok: pl. szakszervezet, üzemi tanács, szociális kérdések intézése gondozása,
  • munkaerő képzése, továbbképzésének rendszere, önfejlesztés biztosítása.

A vállalkozónak 4 jellegzetes üzleti szempontot kell érvényesíteni:

 • stratégiai szemlélet: a vállalkozó nem csak a lehetőségek kihasználására törekszik, hanem elő is segíti a változásokat,
 • a lehetőségek melletti elkötelezettség: itt elsősorban az időt, mint értéket kell számba venni, a megfelelő időben kell dönteni, elegendő időt kell fordítani az információk beszerzésére, azok elemzésére.
 • a lehető legkevesebb forrás lekötése: pl hitelfelvétel, de az emberi erőforrással is gazdálkodni kell,
 • a vezetés szerkezete: melyik szervezeti sémától remélhető a leghatékonyabb működés az adott környezetben.

Tárgyi tényezők: legfontosabb Az INNOVÁCIÓ, amely a termelési tényezők új kombinációját jelenti, amely nem más, mint a fogyasztói igények új, magasabb minőségű kielégítése. Ez az un innovációs lánc keretében jelenik meg.

Marketing, kutatás-fejlesztés, beruházás, termelés, értékesítés

Tudatosan kell az innovációt alakítani.
Tárgyi eszközök pl. gépek, berendezések, de ide tartozik a beruházás is.

Egyéb sikertényezői: Ismert, mérhető piac. Terméke vagy szolgáltatása iránt érzékelhető a szükséglet. A szükséges erőforrások megbízható forrásból származnak. A vevők gyakran vásárolják. Kedvező nyilvánossága van. A vevők fizetnek. (fizetőképes vevőkör) Tulajdonosi jogokkal rendelkezik (önálló döntés képesség) Beszállítók megbízhatók, Jól megközelíthető helyen van, Korszerű műszaki eszközökkel rendelkezik, A célkitűzés képessége és kitartás.