Információtartalom vázlata:

  • A vállalkozás fogalma
  • Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei, típusjegyei
  • Az üzleti vállalkozások szerepe a gazdasági fejlődésben
  • Miért kell (ajánlatos) tanulmányozni az üzleti vállalkozást?

Az üzleti vállalkozás

Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, nyereség elérése mellett. Önálló tőke-és munkabefektetés, amellyel adott piaci verseny keretei között a vállalkozó kockázatot vállal gazdasági haszon reményében.

Saját nevében jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Valóságos piaci keretek között működve a beszerzési, illetve az értékesítési árakat a kereslet, kínálat határozza meg.

Egy szervezetet akkor tekintünk üzleti vállalkozásnak, ha a fogyasztói igény kielégítés és a nyereség párosul, ha a szervezet valóságos piacon működik, környezetével döntően áru-pénz kapcsolatban áll.

A vállalkozásalapításhoz két alapvető tényezőre van szükség:

  • befektetésre, alkalmas tőkére és
  • kielégítésre váró fogyasztói igényre.

A fogyasztói igény, valamilyen termék vagy szolgáltatás iránti kereslet formájában jelenik meg a piacon.
Az üzleti vállalkozás érdekeltjei, érintettjei: érintett minden olyan személy, csoport vagy szervezet, aki/ amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalattal, vállalkozással, annak működését érdemben befolyásolják vagy érdekeltek annak tevékenysége következményeiben.

BELSŐ ÉRINTETT
KÜLSŐ ÉRINTETT
tulajdonosok,
menedzserek
munkavállalók
fogyasztók
szállítók
versenytársak
stratégiai partnerek
államintézmények
természeti környezet.
hitelintézetek


A belső érintettek hozzátartoznak a vállalkozáshoz, mégpedig meghatározott jogviszonyban.
A tulajdonosok leginkább a befektetett tőkéjük növelésében, a menedzserek a vállalat eredményes működésében, a munkavállalók pedig személyes jövedelmük maximalizálásában érdekeltek.

A külső érintettek egy része a vállalkozás piaci környezetének szereplői (fogyasztók,szállítók,versenytársak), a hitelintézetek a vállalkozás pénzigényét biztosítják, az állam intézményei révén komoly felvevő piaca is a vállalkozásnak, az érdekcsoportok támogathatják, vagy akadályozhatják működését, a civil szervezetek is befolyásolhatják a gazdálkodást.