Diszribúció Fogalma:

Azért felel, hogy a félkész, kész termékek a termelőtől a fogyasztókig 6M-nek megfelelően eljussanak.

Disztribúciós hálózat típusai:

 • I) Közvetlen (direkt) rendszer:
  Készletezési pont beiktatása nélkül valósul meg az áru eljuttatás a termelő és felhasználó között. Általában kis számú vevő esetén, rövid szállítási távolságok vagy nagy szállítandó mennyiség esetén alkalmazzák.
  • Előnye:
   Magasabb kiszolgálási színvonalat lehet biztosítani, csökkenthető a készletek nagysága és az anyagmozgatás mennyisége.
  • Hátránya:
   A konszolidációból adódó méretgazdaságosságot nem lehet kihasználni, és magasabbak a szállítási költségek.
  • Jellemzője:
   • a) gyors, megbízható szállítási módot igényel
   • b) akkor gazdaságos, ha a rendelési tételek nagyok, kocsirakományt kitevők
   • c) különösen alkalmas érzékeny és drága áruk esetén
   • d) lehetőség szerint elektronikus információs kapcsolatot igényel a gyártó és a vevő között
   • e) az árukészletezési költségei alacsonyak
   • f) kis rendelési tételnagyság esetén az áru ellenőrzés lehetősége továbbítás során nehezen oldható meg
 • II) Közvetett (lépcsős) rendszer:
  Az elosztás legalább egy készletezési pont közbeiktatásával valósul, meg vagyis a termelőtől a fogyasztóig egy közvetítő segítségével jut el a termék.
  Termelőüzem raktára →központi raktár→regionális raktár→kiszállítási raktár→vevő
  • Előnye:
   A tranzakciók száma csökkenthető.
  • Jellemzője:
   Az áru eljutási útja T→F-ig hosszabb ideig tart
   • a) a termelők és a raktárak közötti átszállítás a nagy tétel miatt olcsó
   • b) raktározási költségek nagyobbak
   • c) rendszerben lévő készletmennyisége nagyobb
 • III) Rugalmas rendszer:
  A közvetett és közvetlen elosztás előnyeit egyesíti. Egy rendszeren belül létezik egyszerre a közvetett és közvetlen elosztás.Két típusát különböztetjük meg:
  • Szükséghelyzeti (sürgősségi) rendszer:
   A vállalat alapvetően elosztást alkalmaz, de valamilyen oknál fogva az adott megrendelőt nem tudják kielégíteni a raktárról, akkor közvetlenül a termelő egységéből szállítják ki az árut a vevőnek./aratás esetén az alkatrészellátás/
  • Rutin rendszer:
   Az elosztás elvei jól megfogalmazottak.
   • Gyorsan forgó termék: közvetett elosztási rendszer
   • Lassan forgó termék: közvetlen elosztási rendszer

Befolyásoló tényezők:

 • I) Logisztikai kiszolgálási színvonal:
  Azt mutatja meg mennyire elégedett egy fogyasztó a vállalat rendszerének működésével.
  Mérésre az alábbi mutatókat használják:
  • Szállítási idő:
   Az egyes rendelések között mennyi idő telik el
  • Szolgáltatás minősége, megbízhatósága:
   A vállalt szállítási időt, határidőt betartják-e. Hibás teljesítés előfordult-e.
  • Szállítási készség:
   A megrendelt árut leszállítják-e
  • Szállítás rugalmassága:
   Milyen mértékben képes a megrendelői igények változásaihoz alkalmazkodni, módosítani.
  • Dokumentáció minősége:
   Számlázás vonatkozásában
 • II) Deponálási költségek vizsgálata:
  Két részből áll: a közvetlen raktározási költségekből és a raktárakban tartott készletek, mint lekötött forgóeszközök költségeiből.
  • Raktározási költségek:
   • Állandó költség:
    A raktárak méretétől, vmint a raktártechnológia kialakításától függenek.
   • Változó költség:
    A raktárban tárolt áruk mennyiségével arányosak, a változás meredeksége a ki-és betárolások gyakoriságától és a raktártechnológiától függenek.
  • Árukészlet költségei:
   A kifogyott készletek pótlását úgy kell megrendelni, hogy a pótlás beérkezéséig legyen még a raktárban minimálisan annyi készlet, hogy az átlagos igényt, sőt lehetőség szerint még az átlagost kismértékben meghaladó váratlan többletigényt is ki lehessen elégíteni.
  • Szállítási költségek:
   A költségek csökkenthetőségének lehetőségét a rendelési tételnagyság teremti meg. A fogyasztó általában kis tételt rendel, ez számára majdnem mindig előnyös (ha az utánpótlás biztos), hiszen nem kell raktároznia, pénzét idő előtt áruba fektetnie. A termelők a szolgáltatási színvonal fenntartása, versenypozíciójuk  javítása érdekében - amíg az túlzott szállítási költségráfordítással nem jár - vevőik ilyen irányú igényét törekednek teljesíteni. A kis tételnagyság ugyanakkor vagy nagyon kis tehergépkocsik foglalkoztatását indokolja, vagy a körjáratokat kell szervezni. A raktárak egyszerre nagy mennyiséget rendelnek. Különösen olcsó lehet ez a szállítás, ha az vasúton, esetleg vízi úton vagy csővezetéken oldható meg, vagy ha a raktárak hosszabb nyitvatartása miatt a járművek extenzív kihasználását is megnövelhetjük. A regionális depókból az árut terítő járattal juttatjuk el a fogyasztóhoz (a boltokba).


Elosztási szükséglettervezési rendszerek
: DRP: a MRP mintájára alakították ki, számítógépes hálózat szükséges hozzá. Szükséges információk: kereslet ismerete, elosztási rendszer felépítése, készletállomány az egyes szinteken, átfutási idő az egyes szintek között.

Kereslet-előrejelzés: becslési folyamat, melynek célja az eladható termék mennyiségének meghatározása.

Hatások:

 • Rövidtávú becslések:
  6 hónapnál kevesebb, termelés ütemezése, készletgazdálkodás, beszerzési tevékenység, munkaerő
 • Középtávú becslés:
  6 hónapnál több de 3 évnél kevesebb, raktárak száma, raktárak kapacitása, anyagmozgatási rendszerek
 • Hosszú távú becslés:
  3 évnél hosszabb, létesítmények elhelyezése

Módszerek:

 • Kvantitatív:
  Statisztika nyújt segítséget, rövid távra.
 • Kvalitatív:
  Emberi vélemények tapasztalatok figyelembevétele, hosszú távra.

Választás a módszerek között:

 • a múltbeli adatok rendelkezésre állása
 • költségek: mennyi költség áll rendelkezésre
 • időhorizont: mennyire előre kell megmondani

Az értékesítési csatorna tagjai lehetnek:

 • Elsődleges csatornatag:
  Azok a szervezeteket, amelyek birtokába kerülnek a készletek, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi kockázatokat felvállalják. (termelő, nagykereskedő, kiskereskedő)
 • Szakosodott csatornatag:
  Azok a szervezeteket, amelyek tulajdonába nem kerülnek a készletek, de az elsődleges csatornatagoknak alapvető szolgáltatásokat nyújtanak díj ellenébe. (fuvarozó, szállítmányozó, bank, biztosító, piackutató)