1. Elemi károk biztosítása

 • tűzbiztosítás
 • villámcsapásbiztosítás
 • villámcsapás másodlagos hatása okozta károk biztosítása
 • felhőkárok okozta vízkárok biztosítása
 • vezetékes vízkárok biztosítása
 • földrengésbiztosítás
 • árvíz, belvíz okozta károk biztosítása
 • vihar okozta károk biztosítása
 • füst és hő okozta károk biztosítása
 • jégverés és hónyomás okozta károk biztosítása
 • földcsuszamlás-, beomlás-, leomlás biztosítása

2. Elemi károk kiegészítő kockázatainak biztosítása

 • betöréses lopás-rablás biztosítás
 • üvegkár biztosítás
 • tűzüzemszünet biztosítás

3. Szállítmánybiztosítás

Magában foglalja az eredeti tengeri biztosítást és az abból kifejlődött belvízi, szárazfüldi és egyéb szállítmány biztosítást. Szélesebb értelmezéséhez soroljuk, a szállítással, mozgatással kapcsolatos biztosítási formákat is (kiállítások, vásárok, hangszerek stb.)

4. Gépjárműbiztosítás

A gépjármű üzembentartója által vállalt kockázatok

 • törés
 • lopás
 • olyan veszélye, melyek más vagyontárgyak is fenyeget
 • járműben ülő utasok testi épsége
 • a jármű által másoknak okozott károk

A fenti kockázatok alapján két biztosítási fajtára lehet igény:
1. a gépjárművet érintő károkra vonatkozó vagyonbiztosítás CASCO
2. a másnak okozott károk megtérítését célzó felelősségbiztosítás KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁS

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

 • az a szükség hozta létre, hogy a járművek kárt okozhatnak, és ezekért a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli
 • elsősorban a károsult érdekeit szolgálja, mert követelései attól függetlenül megtérülnek, hogy az üzembentartó képes, vagy hajlandó fizetni
 • védi a kár okozót is, mert helyette a kárt a biztosító fizeti meg
 • a ma hatályos kötelező felelősségbiztosítási rendszer 1991. júlis 1-jétől van érvényben

Gépjárműbiztosítás CASCO

Alapbiztosítások

 • teljeskörű gépjárműbiztosítás: kiterjed a töréskárra, lopáskárra és elemi kárra
 • részleges gépjárműbiztosíáts: lopáskárra és elemi kárra terjed ki (töréskárra nem)

Kiegészítőbiztosítások

 • extra tartozékok biztosítása
 • a belföldön szállított vagyontárgyak biztosítása
 • belföldi balesetbiztosítás
 • a bérautó költségtérítési biztosítása

Önrészesedés

 • célja, hogy a biztosított is érdekeltté váljon a kár megelőzésében
 • általa kevesebb díj is elegendő a biztosítási védelemhez
 • a bagatell károk kiszűrése (amikor a kárrendezés költsége esetleg magasabb, mint a kár)
 • meghatározása a kárösszeg és/vagy az éves alapdíj %-ban történhet

5. Technikai biztosítás

 1. a gépi-elektronikai biztosítások
  Klasszikus formái a gépekben keletkezett károkra adnak biztosítási fedezetet, modern formái a számítógépekhez, biztonsági berendezésekhez illetve bármely gépezetnek kapcsolódó hatalomnak és általában az elemi kockázaton túl fedezetet nyújtanak a kezelési hiba, figyelmetlenség stb. okozta károkra is
 2. a tevékenységgel összefüggő biztosítások
  Szerelési biztosítás, melyek a gépek szerelésével, próbaüzemével kapcsolatos kockázatra nyújtanak fedezetet. Az építés-szerelés biztosítások az építés miatt előforduló károk esetében jelentenek védelmet.
 3. az üzemszünet biztosítása
  Az üzem leállása miatti jövedelem-kiesésre a szükséges költségekre és az újraindításhoz szükséges pótlólagos ráfordításokra szolgálhatnak védelemmel pl. géptörés-üzemszünet biztosítás

6. Felelősségbztosítás

Valaki jogsérelméhez a tényéből fakadó károk biztosítása.
Ezek a károk három csoportba sorolhatók

 • bűnözés
 • szerződésszegés
 • egyéb károkozás

Csoportosítás

 1. tulajdonosi
  Alapja, hogy a tulajdonos köteles mindent megtenni a tulajdona okozta károk megakadályozása érdekében illetve az esetleges károsultak kártalanítása érdekében (pl. kötelező gépjárműbiztosítás)
 2. termék felelősségbiztosítás
  Azokra a kockázatra irányul, amiket a termékek (gyártmányok, félkész- és késztermékek) okozhatnak
 3. szakmai felelősségbiztosítás
  Valamely szakma gyakorlása során gondatlanság, mulasztás, tévedés vagy hiba miatt bekövetkező károkra nyújt fedezetet illetve újabban már kiterjed a szakemberek nem optimális viselkedése által kiváltott kockázatokra is (pl. orvosok, jogászok, mérnökök, könyvvizsgálók, gyógyszerészek stb.)

7. Hitelbiztosítás

A hitelező által elszenvedhető veszteségekre nyújt fedezetet az általános biztonsági eszközökön túl (zálogjog, kezesség). Célja a veszteség megelőzése, mérséklése illetve a kártalanítás (pl. áruhitel, bankhitel, részletfizetési és exporthitel biztosítások)

8. Jogvédelembiztosítás

A biztosított valamennyi jogi igényére átfogó védelmet nyújt esetenként a felmerült költségek fedezetén túl
Fajtái: közlekedési, családi, vállalkozói, összetett illetve kombinált

 • közvetlen védelmet nyújt: ha az ügyfél érdekeinek közvetlen képviselete a biztosító közreműködésével valósul meg
 • közvetett védelmet nyújt: ha csak az ügyvédi költségek fedezetére szolgál

9. Utasbiztosítás

Elvi viták folynak arról, hogy ezek tekinthetők-e önálló biztosítási formáknak, egyrészt a szolgáltatások formája miatt (egy részük természetbeni juttatás), másrészt a nem biztosítások által történő értékesítés miatt (autoclub, posta).