A tervezés jövőre vonatkozó tevékenység: konkrét célokat fogalmaz meg, a célok eléréséhez gazdálkodási lépéseket, megoldásokat határoz meg. A vállalkozás legfontosabb feladatai:

 • rövid távon biztosítani a működés hatékonyságát
 • hosszú távon pedig a sikerességét

A tervezés funkciói:

 • Tudatos jövőalakítás, a vállalkozás felkészítése a jövő eseményeire, hatásaira
 • Az erőforrások felhasználásának optimalizálása

Termelés tervezés:

Olyan gazdasági folyamat, amely a jövőre vonatkozó elképzeléseket fogalmazza meg, hogy emberi munkával különböző javakból a társadalmi szükséglet kielégítésére alkalmas termékeket állítson elő.

Termelés csoportosítása:

Méretnagyság szerint:

 • Tömeggyártás:
  Egyszerre, könnyen gyártható nagy mennyiségű áru pl. mosópor
 • Sorozatgyártás:
  Kisebb mennyiségben, de nagyobb választékban gyártott termék pl. ruházat
 • Egyedi gyártás:
  Kis mennyiségben (1-2 db), speciális megrendelésre készülő áru (pl. daru, hajó)

Gyártási rendszer jellege szerint:

 • Folyamat rendszerű gyártás:
  Automatizált rendszerben, speciális munkafolyamatokat végző gépeken halad végig a termék (pl .autóipar)
 • Csoportrendszerű, zárt gyártás:
  Egy adott gyártási folyamat technológiailag egy körülhatárolt területen, egy adott műhelyben történik. Ha kész átviszik egy másik területre. (pl. varroda)
 • Műhelyrendszerű gyártás:
  Hasonlít a csoportrendszerű gyártáshoz. Egy műhelyben azonos műveletet végző gépek vannak, a termék megmunkálása párhuzamosan halad
 • Projekt rendszerű gyártás:
  Egyedi v. egyszeri gyártási rendszer. (Van úgy,hogy a gyártást viszik a helyszínre, nem a terméket. Pl. útépítés)

A termék jellege szerinti csoportosítás:

 • Szabványosított termékek:
  Egynemű tömegtermékek pl. élelmiszerek
 • összetett rendszerek:
  Több részből álló terméket hoznak létre pl. bútor

A tervezés lépései:

 • Stratégia kidolgozása:
  A vállalat céljainak meghatározása, hogy milyen termékszerkezetet vagy gyártási rendszert akar bevezetni. Hogyan képzeli el ezek fejlesztését és milyen lehetőségeket lát a gyártóeszközök bővítésére. Hosszú távú: 3-5 év, nem tartalmaz számokat, szöveges.
  A termelés tervezést  befolyásolják: a termékre vonatkozó piaci igények  és a vállalat termelési lehetőségei.
 • Operatív tervezés:
  Ahol meghatározzák a különböző egységekre és részfolyamatokra vonatkozóan a termelési határidőket. Megvalósításában fontos szerepet tölt be a termelésirányítás, amely gondoskodik, hogy a termeléshez szükséges anyagok és munkaerő rendelkezésre álljon.
  A mindennapos tervezést foglalja magába, tehát rövidtávú .1 év vagy kevesebb

A termeléstervezés fajtái:

 • Informális:
  Jellemző a mikro és kis vállalkozásokra
 • Formális:
  Jellemző a közepes és nagy vállalkozásokra

A termeléstervezés jellege szerint megkülönböztetünk:

 • I) Meta tervezést:
  A tervezés tervezése. Tervezési naptárt alkalmaznak, amelyben időben ütemezik a tervezést. Megnevezik a felelősöket, rögzítik a legfontosabb infókat és a különböző tervek kapcsolódási pontjait.(mivel különböző szervezeti egységek más-más terveket készítenek, amelyeket egy kapcsolódási ponton kell összehangolni)
  A termeléstervezés folyamata:
  • a) célok megfogalmazása
  • b) lehetőségek meghatározása
  • c) kerettervek meghatározása
  • d) cselekvési alternatívák meghatározása
  • e) döntési feladatok meghatározása
 • II) Aggregált (összesített) tervezés:
  A vállalati termeléstervezésben a legmagasabb szintet foglalja el. Kapcsolatot teremt a kereskedelmi a marketing, a gazdálkodási a termelési alrendszerek között. (aggregál-összegyűjt) Az egész vállalat működését nézi. A tervezés általában 3 hónap és 1 év közötti időszakot fog át.
  1. Ebből vezethető le az operatív (gyors, határozott) termelési program melyben már a specifikált (sajátos, jellemző) végtermék jelenik meg.
  2. Lényege: hogy, az értékesítési lehetőségeket össze kell hangolni a rendelkezésre álló forrásokkal.
  3. Célja: olyan termelési terv létrehozása, amelyben hatékonyan hasznosíthatók a termelési erőforrások egy adott szintű kereslet mellett. A vállalati stratégia elhatározása mellett a költségek minimalizálása és a nyereség maximalizálása
 • III) Lépései:
  1. a szervezeti egység meghatározása
  2. termelési erőforrások kapacitásának meghatározása
  3. a tervezési modell kialakítása
  4. eredmények értékelése
 • IV) Termelési vezérprogram készítés:
  Melynek feladata a kapacitás kihasználtság, mindig egy adott termékre szól, kb negyed évre v. rövidebb időszakra vonatkozik.
 • V) Durva termelési program:
  Egy hétre vagy max. egy hónapra szól, egy termékre vonatkozik, az aktuális erőforrások kihasználását célozza meg.
 • VI) Finom tervezési program:
  Egy napra szól, a termék összetevőire vonatkozik, az összes erőforrás meghatározása a feladata.
 • VII) Anyagszükséglet tervezés:
  • MRP I.:
   Meghatározza, hogy az adott termék legyártásához, milyen anyagok, milyen mennyiségben szükségesek. Ehhez szükség ismerni kell a termék iránti kereslet nagyságát, a termék gyártmányfáját (összetételét), és a meglévő készleteket.
  • MRP II.:
   Szorosan kapcsolódik az MRP I.- hez, a termelési erőforrások (technikai, pénzügyi, humán) tervezést jelent.
 • VIII) DRP: Disztribúciós (elosztási) tervezés:
  Kinek, mikor, mennyit és hogyan osszuk el a fogyasztók között a terméket.