Információtartalom vázlata:

 • Just in Time és OPT rendszerek főbb jellemzői.
 • A termelési folyamatok, illetve a tervezés hagyományos típusai, jellemzői.
 • A hagyományos rendszerekkel való összevetés szempontjai:
  • Folyamatok jellege
  • Kapacitások
  • Készletek
  • Átfutási idő
  • Sorozatnagyság
  • Termelésirányítás
 • Az idegen nyelvű dokumentum ismertetése.

A tervezés gazdasági értelmében a jövőre vonatkozó elképzelések számszerű megfogalmazását jelenti. Ezek a számok a jövőben a tevékenységünk alapján jelentik, mivel ezekkel értékeljük azt, hogy mennyire sikerült elképzeléseinket a gyakorlatban megvalósítani. A termelési rendszer irányításának fontos eszköze a tervezés.

A termelési rendszerek sajátok irányzatai:

 1. Just in time elvre épülő (JIT) működési filozófia.
 2. Optimised Production Technology (OPT), másnével a korlátok managementje.

A JIT Fogalma:
A termeléshez szükséges anyagok nincsenek készletezve, nincs raktári ktg-ünk, minden alapanyag éppen időben érkezik meg.

A JIT Jellemzői:

 • E rendszernek számos olyan eleme van, mely eltérő elveket képvisel a hagyományos termelésszervezési felfogástól.
 • Gyökeresen megváltoztatta a termelési folyamatok szervezésének elveit, a kereslet és kínálat összekapcsolását.

A JIT filozófiai vezérelvei:

 • Pazarlás elkerülése. Minden olyan tevékenység mely nem jelent fogyasztó értéknövekedést pazarlásnak tekintendő.
 • A JIT önmagát egy soha be nem fejezett folyamatnak tekinti, és minden állapot egy másik kedvezőbb állapot elérésének kiindulása.
 • A hagyományos szemlélet optimalizáló nézőpontját az állandó fejlesztés, javítás váltja fel.
 • A JIT a készlet nélküli termelést célozza meg, mivel leginkább ott jelentkezik a pazarlás.
 • A minőséget be kell építeni a termelési folyamat szervezésébe, mivel a termelési folyamatban jön létre.
 • A termelés megrendelésre gyárt, mivel csak azt termeljük, amire szükség van = pazarlás elkerülése.

A termelésszervezés anyagi folyamatainak alapelemei:

 • Átállási idők minimalizálása.
 • Áttekinthető üzemelrendezés.
 • A munkavállalói aktivitás fejlesztése.
 • Pull rendszer: Mindig azt termel, amit a megelőző fázis igényel.
 • Az anyagáramlás előre meghatározott mennyiségben történik.
 • A teljesítmény bemutatását szolgáló eredménytáblák = munkavállalók motiváltsága miatt.
 • Kiegyensúlyozottság a termelésirányításban. Az igényeket kis sorozatokban, ismétlődő gyártásban állítják elő.

OPT = optimális termelési technológia jellemzői:

 • Az 1980-as évek elején vált ismertté. Kidolgozása Goldratt fizikus nevéhez fűződik.
 • Elve, hogy a rendszer működését korlátok szablyák meg és a feladat ezeknek a korlátoknak a hatékony kezelése. Pl; a legkisebb kapacitású gép a termelésben.
 • A korlátok lehetnek külső erőforrások, piaci lehetőségek.
 • AZ OPT érdeme, hogy felismerte, hogy a rendszerekben helyi optimumok érvényesülnek.

Az OPT kilenc törvénye:

 1. A termelési folyamatokban az áramlásokat kell kiegyensúlyozni és nem a kapacitásokat.
 2. A nem szűk keresztmetszetek kihasználását a korlátok szabják meg, az ezen felüli felhasználás már pazarlás.
 3. Az aktivitás nem azonos a hasznosítással. A hagyományos rendszerek a kapacitáskihasználást erőltetik, pedig csak azt kell termelni, ami értékesíthető.
 4. A szűk keresztmetszetek vesztesége a rendszer vesztesége.
 5. A nem szűk keresztmetszeten elért nyereségnek nincs tényleges haszna.
 6. A szállítási sorozatnagyságok nem egyenlők a gyártási sorozatnagysággal.
 7. A termelési sorozatnagyságok változók és nem fixek.
 8. Az összes korlát együttes figyelembevételével érhető el a gyártás ütemezése.
 9. A szűk keresztmetszetet befolyásolja az átfutási idő és a készlet.

Az OPT teljesen más problémákra helyezi a hangsúlyt, és másként fogja fel a termelésirányítást. Az OPT a fenti elvek megvalósítását számítástechnikai alapra helyezett termelésirányítási rendszerben valósítja meg, működése csak tökéletes informatikai modellben lehetséges.

A termelési folyamat típusai:

 • Folyamatrendszerű gyártás
 • Műhelyrendszerű gyártás
 • Csoportos gyártás
 • Helyhez kötött gyártási rendszer

Folyamatrendszerű gyártás:

 • A munkahelyek és munkaműveletek szigorú sorrendben helyezkednek el és rendszeres kapcsolatban van közöttük.
 • Folyamatos működésű anyagmozgatási rendszerek.
 • Az anyagmozgató rendszereknek a munkadarabok folyamatos, vagy ütemes előrehaladását kell biztosítani.

Műhelyrendszerű gyártás:

 • Egy műhelyben több azonos technológiai művelet elvégzésére alkalmas gépet helyeznek el.
 • A műveletek sorrendje adott, de a munkahelyek kapcsolatai nem szabályozottak.
 • Egyedi és kis sorozatú gyártás esetén előnyös.
 • Nem folyamatos a termékáramlás.
 • Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek.

Csoportos rendszerű gyártás:

 • Az egy termék előállításához szükséges technológiai műveletek egy területre vonják össze.
 • A munkahelyek egyes csoportjai között folyamatos áruáramlás van.
 • Az időbeli összehangolás és az ütemes áruáramlás biztosítása alacsony állásidőt eredményez.