Információtartalom vázlata

 • A GS1 szabvány (EAN és UCC egyesülése)
 • A GS1 azonosítókulcsok, vonalkódok
 • A vonalkódok jelentősége
 • GS1 eCOM
 • GS1 GDSN
 • GS1-128, felépítése
 • EPC Global
 • Az áru nyomonkövethetősége által támasztott követelmények
 • Az idegen nyelvű dokumentum ismertetése

A GS1 szabvány elődjei voltak az EAN – Eu-i számjelek egységesítése és az UCC – gazdasági kódok rendszere. Ezek egyesüléséből jött létre a GS1.

A GS1 Azonosító kulcs egy olyan GS1 által kezelt numerikus vagy alfanumerikus adatmező, amely lehetővé teszi a globális, összetéveszthetetlen, egyedi azonosítást a nyitott keresleti és ellátási láncban.
A GS1 szabvány hét GS1 Azonosító kulcsot különböztet meg, azok funkciója és alkalmazhatósága alapján.

A hét GS1 Azonosító kulcs a következő:

 1. Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN)
 2. Globális helyazonosító szám (GLN)
 3. Szállítási egységek sorszám kódja (SSCC)
 4. Globális visszatérő tárgyazonosító szám (GRAI)
 5. Globális egyedi tárgyazonosító szám (GIAI)
 6. Globális szolgáltatási kapcsolat szám (GSRN)
 7. Globális dokumentumtípus azonosító szám (GDTI)

A vonalkód olyan gépek által optikailag leolvasható kód, amelynél különböző vastagságú függőleges világos és sötét közök, illetve vonalak meghatározott váltakozása fejezi ki az információt. Általában alattuk számokat is elhelyeznek. Leggyakoribb felhasználási területe a kereskedelem, például az áruk csomagolásán, amely lehetővé teszi az áru következő adatainak gyors azonosítását:

 • a gyártó ország (599-Mo.)
 • a gyári szám
 • a termék cikkszáma

GS1 eCOM

Az elektronikus üzleti kommunikáció és a vállalkozások között zajló gyors és precíz adatforgalom globális szabványa.

GS1 GDSN

Az üzleti partnerek közötti adatharmonizáció szabványosított környezete, hálózata.

GS1 128
A GS1–128 jelképpel feltüntetendő karaktersor felépítését az jellemzi, hogy úgynevezett elemfüzérekből épül fel. Az elemfüzér adattartalom azonosítóból és a hozzá tartozó adatból áll. Ezeket az elemfüzéreket kell egymás után illeszteni. Az első elemfüzér minden esetben az azonosított egységazonosító számát tartalmazza.
A GS1–128 vonalkód jelkép elemei:

 • Kezdő széljel (A, B vagy C betűkészlet szerint);
 • FNC1 funkció jel (FNC1);
 • Elemfüzér(ek)
  • Adattartalom azonosító(k) (AI);
  • Adatmező(k);
 • Jelképellenőrző jel;
 • Záró széljel

EPC Global

EPC- Electronik Product Code

A felhasználók által támogatott szervezetként célja és feladata, hogy kialakítsa és támogassa az EPCglobal Hálózatot, mint egy a világ bármely országa, bármely logisztikai lánca számára az információk valós idejű, automatikus, rádiófrekvenciás technológián alapuló azonosítását biztosító globális szabványt, ezáltal növelvén az elosztási láncok hatékonyságát.

Az áru nyomonkövethetősége által támasztott követelmények

 • A szereplők, helyek, termékek, szállítási egységek egyértelmű azonosítása
 • A nyomonkövetéshez szükséges adatok felvétele feljegyzése és archiválás
 • Árubeérkezés dokumentálása (ki, mikor, mit szállított be?)
 • A belső nyomonkövethetőség biztosítása (mit, mikor, ki, mibe dolgozott be?)
 • Áru kiadás dokumentálása ( mit, mikor, kinek szállították ki, hozták forgalomba?)
 • A nyomonkövethetőséghez szükséges adatok összekapcsolása
 • A szükséges adatok folyamatos összeköttetése
 • A szükséges adatok tárolása biztonságos hozzáféréssel