Információtartalom vázlata

  • A külkereskedelmi szerződések követelményei, jellemzői
  • Egyes logisztikai tevékenységek kihelyezésének célja, feltételei
  • A szállítmányozás és fuvarozás fogalmának meghatározása
  • A költségek és kockázatok viselése külkereskedelmi szerződések esetén
  • Az Incoterms klauzulák csoportosítása
  • A paritásra vonatkozó konkrét kérdés megoldása

A kereskedelmi szerződések  (adásvételi- szerződés) vevő és eladó között jön létre ,írásban.
Rögzíti a rájuk vonatkozó jogokat, kötelességeket, és felelősséget.
Tartalmazza:
az adásvétel tárgyát
a felek pontos megnevezését ( pl. szék hely, adó, bankszámlaszám stb.)
a minőségét
a mennyiségét
a csomagolását
a jelölését
a szállítás (átadás) helyét
a határidejét és módját
az eladó teljesítését igazoló okmányokat
a fizetés feltételeit
az árát (mely valamennyi említett feltétellel összefügg).
A szerződéskötések egyszerűsítésére, a feltételek átláthatósága érdekében régóta törekednek szabvány formulák alkalmazására.
Szokványok:  - állandóan ismétlődő  kereskedelmi szokások írásba foglalt gyűjteménye
-a Nemzetközi Ker. Kamara (ICC) 1936-ban hozta létre az Incoterms szokványt.(többször módosították, jelenleg az Incoterms 2000 használatos)
A szokványokra, szokásokra való hivatkozást, rövidítést főleg
•    a minőség
•    a csomagolás
•    a fizetési mód és
•    a paritás esetében használják.
Paritás: Az eladási ár záradéka, mely az ár szolgáltatástartalmát fejezi ki.
Az a földrajzi pont ahol az áru fuvarozásával kapcsolatos költségek átszállnak az 
eladóról a vevőre.

Incoterms 2000:
•    a paritások elnevezése az eladó kötelezettségeinek terjedelmére utal
•    a paritásokat hárombetűs kódokkal jelöljük
•    a kereskedelmi kifejezések (szokványok,) értelmezésének nemzetközi szabályai
•    13 záradékot (klauzulát, paritást) tartalmaz, melyek egy-egy változatot jelentenek az áru továbbításával a kárveszély és a költségek viselésével kapcsolatban a kereskedő partnerek között. Megszabja, mely pontig viseli az eladó, és mely ponttól a vevő az áru szállításának költségét és kockázatát (teljesítési hely), tételesen (10 ismérv szerint) felsorolja azt is, mi az eladó és mi a vevő dolga pl. az engedélyek megszerzésénél, a fuvarozási szerződés megkötésekor, mikor és miről kell a partnert értesíteni, és milyen okmányokat kell beszerezni.
Ha A fuvarparitás az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos költségek átszállnak az eladóról a vevőre.
Teljesítés helye: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos kockázat átszáll az eladóról a vevőre.
Ha a költség ugyanott száll át az eladóról a vevőre ahol a kockázat, akkor a paritás 1 pontos. Ha a költség és a kockázat átszállása szétválik, akkor a  paritás 2 pontos. Egypontos klauzulák (E, F, D csoport) Kétpontos klauzulák (C csoport)
Az alkalmazott fuvarozási mód alapján a paritások lehetnek tengeri / belvízi vagy multimodális paritások. A multimodális paritások többféle fuvarozási mód és különböző összekapcsolódási módok esetén alkalmazott.
A vevő és az eladó feladatai az Incoterms 2000, 10 pontja szerint:
1)    Az adásvételi szerződések teljesítése :-az eladó az áru tulajdonjogát átadja
-a vevő a vételárat kifizeti
2)    Engedélyek és formalitások:Az áru eladásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése (vám ügyintézés, illetékek, adók stb.)
3)    Az áru továbbításával kapcsolatos szerződések megkötése:
-fuvarozási szerződés
-raktározási szerz.
-szállítmányozási szerz.
-szállítmányi biztosítási szerződés
4)    Az áru átvétele / átadása
5)    A kockázat átszállás (teljesítés helye)
6)    Költségmegoszlás (fuvardíj stb.)
7)    Értesítés: -készre jelentés ( a vevő értesítése az áru elkészültéről)
- a vevő értesítése az áru feladásáról
- a szállítás módjáról ( milyen fuvareszközzel)
- az áru érkezéséről
8)    Bizonylatolás : A kereskedelmi üzlet különböző fázisait bizonylatokkal, bizonylatok aláírásával igazoljuk.
9)    Áruvizsgálat: A vevőnek joga van a fuvarozás megkezdése előtt bevizsgáltatni az árut
10)    Segítségnyújtás egyéb tevékenységek:- amit az Incoterms nem szabályoz , de a vevő
és az eladó igénybe vesz

 

INCOTERMS 2000

RÖVIDÍTÉS

ELNEVEZÉS

FUVAROSZÁSI MÓD

AZ ELADÓ ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGE

* EXW

EX WORKS

minden fuvarozási mód

átadás az eladó telephelyén, raktárban stb.

* FCA

FREE CARRIER

minden fuvarozási mód

költségmentesen a megnevezett fuvarozónak

* FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

tengeri/belvizi

költségmentesen a behajózási kikötőben a hajó oldalához

* FOB

FREE ON BOARD

tengeri/belvizí

költségmenetesen a behajózási kikötőben a hajó fedélzetére

** CFR

COST AND FREIGHT

tengeri/belvizi

költség és fuvardíj a rendeltetési kikötőig

** CIF

COST, INSURANCE, FREIGHT

tengeri/belvizi

költség, biztosítás é s fuvardíj a rendeltetési kikötőig

** CPT

CARRIAGE PAID TO

minden fuvarozási mód

fuvardíj fizetve a rendeltetési helyig

** CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

minden fuvarozási mód

fuvardíj, biztosítás fizetve a megnevezett helyig

* DAF

DELIVERRED AT FRONTIER

minden fuvarozási mód

megnevezett határállomásra szállítva

* DES

DELIVERED EX SHIP

tengeri/belvizi

leszállítva a megnevezett rendeltetési kikötőbe

* DEQ

DELIVER EX QUAY

tengeri/belvizi

leszállítva a megnevezettt rendeltetési kikötő rakpartjára (kikötéstől függően vám fizetve vagy nem fizetve)

* DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

minden fuvarozási mód

leszállítva a megnevezettt rendeltetési helyre, vám nem fizetve

* DDP

DELIVERED DUTY PAID

minden fuvarozási mód

leszállítva a megnevezett rendeltetési helyre, vám fizetve

* - egypontos klauzula

 

** - kétpontos klauzula

 

 

A 13 paritás  az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:
"E" csoport: induló paritás:- EXV
"F" csoport: átadási paritás :-FCA, FAS, FOB
"C" csoport: feladási paritás:- CFR, CIF, CPT, CIP
"D" csoport: érkezési paritás:- DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
Paritások:
1)    EXW-     Ex Works- gyárból átadva (gyártótól, ezen felüli költség a vevőt terheli=> gyártósorrol levegye, csomagolja, fuvarozza, vám költség,….. a saját telephelyéig. Az eladót értesíti, ő készíti a szükséges bizonylatok, értesíti a fuvarozót
2)    FCA-     Free Carrier- a költség és a kockázat az eladó által az első fuvarozónak történő átadásig terjed. A vevő köti a fuvarozói szerződést.,értesíti az eladót hol, mikor melyik fuvarozónak az eladó értesíti. Arról, h átadta a terméket, okmányokat,átvételi elismervénnyel igazolja
3)    FAS-     Free Alongside Ship- bérmentetlenül a hajó hosszanti oldalánál, megnevezett elhajózási kikötőben.
Költségés kockázat az eladó részéről a folyami hajók hosszanti oldaláig megnevezett elhajózási kikötőben (rakpartra helyezve) vevő: rendeli a foly. Uszályt, értesíti az eladót hova, mikorra kell az árut elvinni.
4)    FOB-     Free On Board- a költség és kockázat az eladó részéről megnevezett elhajózott kikötőben a hajó fedélzetén a korlátig. az eladónak be kell rakodnia,vevő hajót bérel, értesíti az eladót, a hajó társaság ell. a csomagolást
5)    CFR-     Cost+ Freight- költség és fuvardíj megnevezett rendeltetési kikötőig.(ktg és fuvardíjat az eladó fizeti)
6)    CIF-     Cost, Insurance, Freight- költség, fuvardíj megnevezett rendeltetési kikötőig. (tengeren túli paritás)
7)    CPT –     Carriage Paid To- fuvarozás fizetve megnevezett rendeltetési helyig.
8)    CIP-     Carriage+ Insurance Paid To- fuvarozás és biztosítás fizetve megnevezett rendeltetési helyig.
9)    DAF-     Delivered At Frontier- leszállítva megnevezett határra. A határtól a vevőé a kockázat és a ktg.
10)    DES-     Delivered Ex Ship- leszállítva a hajón megnevezett rendeltetési kikötőben. A hajó fedélzetén átadva, amíg a hajó beáll, onnantól a vevőé minden ktg (kirakodás, fuvarozás)
11)    DEQ-     Delivered Ex Quay- leszállítva a rakparton megnevezett rendeltetési kikötőben. Az eladó fizeti a vám terhet a rakpartig. A többit a vevő fizeti
12)    DDU-     Delivered Duty Unpaid- leszállítva vámkezelés nélkül megnevezett rendeltetési helyen. A kockázat és a ktg. A címzett telephelyéig vámfizetés nélkül az eladó fizeti
13)    DDP-     Delivered Duty Paid- leszállítva vámfizetve megnevezett rendeltetési helyen. Az eladó fizet mindent  u.a., mint az EXW csak az eladóra nézve 10-es pont itt érvényesül