Információtartalom vázlata

 • A légi fuvarozás jellemzői
 • A légi fuvarlevél.

A légi áruforg-t menetrendszerinti „vonaljáratok”-kal vagy áruszállító különjáratokkal, „charterjárat”-kal, oldják meg.

1.  Menetrendszerinti járat: paramétereit a repülő műszaki adottságai adják meg. Szükséges még az áruszáll-ó kapacitása, és egyéb feltételek megléte. (pl. utaslétszám poggyászkeret20kg, üzemanyag mennyisége. A fennmaradó teherbírást áruszáll-ra használják.

2.  Áruszáll-ó különjárat: ezen a járaton utasszállítás nincsen. A fuvaroztatók, szállítmányozók kibérlik a repülőt áruszáll-ra.

A légi szállításban a 20 kg alatti küldeményeket kis tömegű áruknak nevezzük. Arányuk jelentős. Ezen küldemények felszíni elfuvarozását a gyorsszolgálatot nyújtó szervezetek végzik. A légi áruszáll-ban al-kalmazott egységrakományképző eszk-k paraméterei igazodnak a repülő száll-ó terének méretéhez. A légi konténerek segítik a gyors be- és kirakodást. Könnyű szerkezetüknek köszönhetően kedvező a saját tö-megük.


I.  A légi száll. járművei:

1.  személy + áruszáll-ra alkalmas repülő:
•    többfunkciós, többcélú felhasználás
•    a személyszáll. melllett áruszáll-ra is lehetőség van a fedélzet alatti rakodótérben
•    áruszáll-i igények növekedésével átalakítható a fedélzet, növelhető a rakodótér az ülőhelyek szá-mának csökkentésével

2.  áruszáll-ra átalakított hagyományos személyszállító repülő:
•    egyedi áru , sajátos rakodólapos vagy konténeres áru száll-ra használjákű
•    a fedélzeten is légikonténerek vannak
•    a szállítótér = rakodótér
•    maximális a kihasználás

3.  csak áruszáll-ó repülő.
•    sajátos szerepet töltenek be az áruszáll-ba
•    előfordul áruszáll-ó helikopter (ez a nehezen megközelíthető helyekre juttja el az árut)

A légi fuvarozás

Előnye

Hátránya

 • gyors
 • nagy távolságok viszonylag rövid idő alatt áthidalhatóak
 • a többi közlekedési ághoz képest csekély az árukat érő igénybevétel (környezeti hatás)
 • az időjárás kevésbé befolyásolja a szállítási határidő betartását (kivéve vihar)
 • nem minden áru szállítható rajta, meghatározott az áru köre
 • kombinált fuvarozással kell megvalósítani
 • a többszöri átrakodás miatt átmeneti tárolásra is szükség van
 • a zajhatás kedvezőtlen, különösen ott, ahol lakott terület közelében van a reptér

III. A légi fuvarozás szereplői

 • Feladó (fuvaroztató)
 • Fuvarozó pl. MALÉV
 • Kiszolgáló (gyors szolgáltató szerv pl. DLH)
 • Szállítmányozó
 • Címzett

IV.  A légi fuv. szabályozása

A feladó a küldemény elfuvarozását fuv-i szerz. megkötésével végezteti. A személyszáll-ban fuv-i szerz-t külön nem kötünk (jegy vásárlása, az utazási iroda = speditőr). Amikor a légitársaságot áruszáll-sal meg-bízzuk a fuv. okmányok garanciaként szolgálnak. Kártérítési igény esetén értékhatárig vagy a bevallott értékig kötelezhető a fuvarozó. Az átvevő reklamálhat a légi társaságnál, ha a küldemény nem a fuv. ok-mányon szereplő adatokkal érkezik (eltérő menny., minőség). Reklamációra 14 nap áll rendelkezésre. Kártérítési igény 24 hónapig érvényesíthető, ha a légitársaság okozta, vagy a légi száll. következménye.

V.  A légi fuv. okmánya

A légi fuvarlevél:
•    nem testesíti meg az áru értékét
•    1 példány (eredeti) utazik az áruval, ezt a címzett megkapja az áruval együtt
•    inkasszóként is funkciónál, ha a vevőtől hajtjuk be a fuvardíjat

VI.  A légi fuvarozás fuv. díja:
.
1.  3 díjszabási kategória van:
•    Generál cargo rate: általános díjszabás, küldeményre érvényes
•    Classe rate: osztály díjszabás, vagy a felárat számítunk fel vagy kedvezményt nyújtunk
•    Comodity: árufajta határozza meg a díjat

A légi társaságok. a fuv. díjhoz felszámítják még a földi külön szolgáltatásokért az ún. mellékdíjat A fuvar díja alku tárgya

2.  A fuv. díj függ:
•    a tarifa övezettől
•    a küldemény jellegétől, feltételeitől (súlya)
•    a fuv. viszonylataitól (veszélyességi tényezők)