Információtartalom vázlata

  • A folyami rakjegy és a folyami fuvarlevél.
  • A hajóraklevél.

•    A B/L = Bill of Lading, hajóraklevél a vonalhajózás fuvarlevele
•    A fuvarozási szerződés létrejöttének bizonyítéka, melyet a hajóstársaság állít ki, az áru berakodását követően.
•    3 db eredeti és 3 db másolata van =3/3 Full set
•    legfontosabb jellemzője, hogy értékpapír (megtestesíti az árut és annak tulajdonjogát)
•    nem kíséri az árut (gyorspostán érkezik a címzetthez v. a bankhoz)
•    Az áru kiváltásához 1 db eredeti B/L szükséges (csak ennek a bemutatója válthatja ki a küldeményt, ezután az összes többi érvényét veszti)
•    Típusai
o    Van névre szóló (csak a megnevezett válthatja ki) és
o    Rendeletre szóló (melynél a címzett rovatban: to order) Ez a B/L forgatható, vagyis akinek a nevére kiállították, megnevezhet más egyént, aki kiválthatja a rakományt)

CLEAN B/L (TISZTA B/L): nem tartalmaz hátrányos megjegyzést az áru kívülről látható csomagolására vonatkozóan.(A bank az akkreditívet illetően csak ilyen B/L-t fogad el. A fuvarozó és átvevő között jogviszonyt szabályoz

Tartalmazza:
•    a feladó és a címzett megnevezését, legfontosabb adatait
•    az elhajózási és az érkezési kikötőt
•    a hajó és tulajdonosának nevét
•    a szállítmányra vonatkozó adatokat (mennyiség, tömeg, megnevezés, csomagolás, stb.)
•    signót
•    fizetési feltételeket a paritások értelmében CIF, CFR, DES, DEQ, DDU, DDP
•    Kis értékű v. rövidtávú szállítmány esetében nem használnak B/L-t. Ekkor tengeri fuvarlevelet (SEA WAYBILL) állítanak ki.
•    Használatos a kiszolgálási jegy (DELIVERI ORDER), amikor 1 rakományon belül több címzettnek szállítanak rakományt.
•    Hajóstiszti elismervény (MATES RECEIPT)
•    Rakparti elismervény (DOCK RECEIPT) amelyet a kikötő állít ki, amikor átvette az árut és lerakodta a hajót.)

Folyami hajózás
Országon belül saját belvízi egyezmény (szabályzat), amely Eu-s szabványokkal jogharmóniában kell, h legyen.

I)    Pozsonyi egyezmény: szabályozza a Duny menti hajózást (Duna menti országok), amely kimondja, h szabadon hajózható, nemzetközi forgalomra alkalmas folyam.
1)    rész: DÁF (Dunai Árufuvarozási Feltételek)
pl.    fuvarszerződés létrejöttét, végrehajtását, teljesítését, hajóstársaságok felelősségét, használandó okmányokat, jogokat és felelősségeket
2)     rész: egységes díjszabás
3)    rész: kölcsönös vontatási és ügynöki megállapodás
II)    Kétoldalú  (2 ország teher fuvarozását szabályozzák a Rajna, Majna szakaszon)
1)    Magyaro.- és Németország
2)    Magyaro.- és Hollandia
III)    CMNI Egyezmény (EU-i belvízeken történő árufuvarozási, hajózási feltételeket egységesíti) jogharmonizációs megállapodás
1)    Fuvarlevél
a)    3 eredeti pld. (feladó, fuvarozó, vevő)
b)    Készülhet másolat, ha a szerződésben elő van írva
c)    A hajókapitánya átveszi az árut a fuvarlevéllel együtt és folyami rakjegyet tölt ki.
2)    Folyami rakjegy: (konossement) magáról a hajóról állít ki a hajókapítánya az átadott áruk és a fuvarlevél ismeretében. (Majna , Rajna részen)
a)    Célszerű:
(1)    Ocean B/L, h tovább tudjon haladni a tengeren rögtön a rendeltetési (folyami, tengeri) kikötőig és akkor ez az okmány elég
(2)    Throught B/L akkor ha regensbrugba átrakodásra kerül az áru