Információtartalom vázlata

Az árukat érő igénybevételek csoportosítása.

 • Az igénybevétel jellege.
 • Az igénybevétel fellépési helye.
 • Az igénybevétel időtartama.

A raktározás során fellépő igénybevételek.
A szállítás során fellépő igénybevételek.

 • Mechanikai igénybevételek.
 • Klimatikus igénybevételek.
 • Kémiai igénybevételek.
 • Biológiai igénybevételek.

Az igénybevételekkel szembeni általános áruvédelmi megoldások.
Árukezelési jelek a csomagoláson.
Az egyes árucsoportok speciális áruvédelmi sajátosságai

 • Növényi és állati eredetű élelmiszerek.
 • Fémáruk.
 • Textilipari és bőráruk.
 • Faipari termékek és építőanyagok.
 • Lakberendezési cikkek.
 • Villamosipari és elektrotechnikai termékek.
 • Aeroszolos termékek.
 • Lakk- és festékipari termékek.

A logisztikai tevékenységek kapcsán az árukat olyan igénybevételek érhetik, amelyek károsíthatják. Az igénybevétel lehet:
I)    Mechanikus
1)    Dinamikus hatások Az áru mozgatása során jelentkező hatások
a)    raktárban
b)    fuvareszközre rakodás közben
c)    Fuvar eszköz mozgása közben
2)    Statikus-egyedilökés, rázkódás, borulásgörgetés
a)    A statikus hatás: állandóan ható hatás pl.: a halmaznyomás (amikor az egymásra rakodott árúk súlyát a legalsónak el kell bírnia.)
b)    áruvédelem: statikus nyomás→csomagolóeszköz megfelelő szilárdsága, rögzítése pl. térkitöltő hab, papír
II)    klimatikus hatások
1)    Makroklíma: Csapadék, tengervíz, folyóvíz, napsugárzás érheti az árut, ha különböző éghajlatú területeken át kell az áru szállítását bonyolítani.
2)    Mikroklíma: Egy raktár belsejére v. szállítóeszköz belsejében lezajló klimatikus hatások melyek az árut érhetik: hűtés, fűtés, légkondi, párásódás klimatikusnál: hőhatás ellen→polisztirol hab
(1)    víz ellen: kívülről impregnáló, parafinozott csomagolóanyag belülről: pára semlegesítő, lekötő anyagok (szilika gél)
III)    Biológiai: Többnyire állati és növényi eredetű hatások, ellenük védekezni előkezeléssel lehet. Pl.: penészedés, erjedés, csírázás, gombásodás
IV)    Egyéb hatások: Pl. radioaktív sugárzás
1)    napsugárzás (fényvédő és visszaverő fólia)
2)    rágcsálók és rovarok, okozta károk
3)    Kémiai: Öngyulladás, robbanás, légszennyezettség, korrózió

Az igénybevétel lehet:
- kívülről ható (exogén)→ ellene csomagolással védekezünk
- belülről ható (endogén) a csomagolás belsejében lép fel olyan tényező, amely igénybe veszi, károsítja az árut. Pl, magas hőmérséklet hatására megromlik az élelmiszer.

Az igénybevételekkel szembeni védelmi megoldások:
-    Csomagolás
-    Kezelési körülmények alakítása
-    Környezeti tényezők kialakítása
-    A megfelelő árukezelői jeleket a csomagoláson fel kell tüntetni (melegre érzékeny, nedvességtől óvni)

Növényi és állati eredetű termék:
Jellemző a korlátozott eltarthatósági és fogyasztási idő. Legnagyobb veszélyt a biológiai igénybevétel jelenti, ezek ellen a megfelelő higiéniai szabályok, betartásával lehet védekezni.
Fémáru: kezelés, mozgatás szempontjából az alak meghatározható, vasáruk esetében az oxidációromboló hatású, a termékeket korrózióvédelemmel kell ellátni.
Textilipari és bőráruk: veszélyeztetője a külső biológiai igénybevétel, érzékenyek a klimatikus igénybevételekre is, mert ezek a termékben elváltozást okoznak.
Szennyeződéstől védő csomagolást kell alkalmazni, s egyedit a bőráruknál (napfény és nedvesség ellen)
Faipari termékek: érzékenyek a klimatikus igénybevételre (nedvesség, hőmérséklet) tárolásukat ennek megfelelően kell megoldani, szállításukat pedig zárt teherkocsikban, vagy vagonokban.
Lakberendezési cikkek: tárolásuk különös gondot igényel, mivel terjedelmesek, heterogén alakzatúak és sérülékenyek. Jellemző az egyedi csomagolás, védeni kell az ütközésnek kitett éleket.
Villany ipari termékek: különböző termék csoportok más-más kezelést igényelnek. Veszélyt jelent a klimatikus igénybevételek közül a magas nedvességtartalma. Az elektronikai term. Különösen érzékenyek a rázkódásra. Tárolásukra és a megfelelő csomagolásra kell odafigyelni.
Aerosolos termékek: túlnyomás uralkodik a termékekben, egyesek tartalma tűz és robbanás veszélyes, ezért a veszélyes áruk kategóriájába tartozik. Csomagoláson fel kell tüntetni minden kezelésre vonatkozó információt, a különféle tiltásokat is. Egy légtérben csak korlátozott mennyiségű együtt tárolás lehetséges.
Lakk és festék termékek: különböző halmazállapotú és veszélyességi osztályú termékek tartoznak ide. Szállítási feltételeiket az egyes közlekedési al ágazatokra vonatkozó szabályok tartalmazzák. Csak eredeti, bontatlan gyári kiszerelésben történhet a szállítás. Klimatikus (hőmérséklet) igénybevételek kizárásán kívül e. Termék csoportnál fokozottan érvényesülnie kell a csomagolások épségét veszélyeztető, mechanikus igénybevételekkel szembeni védelemnek. Tárolásuk a tűzveszélyességi fokozat szerint meghatározott nagyságú zárt térben valósul meg. Általában szabadtéren nem tárolhatók. A termékek csomagoláson fel kell tüntetni a megnevezett mellett az összetételt, veszélyességi osztály számát, tárolási és felhasználási információkat, óvórendszer szabályokat.