Információtartalom vázlata

  • A közúti fuvarozás jellemzői.
  • A vasúti fuvarozás jellemzői.
  • A légi fuvarozás jellemzői.
  • A folyami fuvarozás jellemzői.
  • A tengeri fuvarozás jellemzői.
  • A kombinált fuvarozás legfontosabb jellemzői.
  • Összehasonlítási szempontok.

I)    Vasúti fuvarozás jellemzői
- egy szárazföldi fuvarozási módozat.
- Nagy mennyiségű, nagy tömegű árut nagy távolságra képes továbbítani.
Előnyei
-    Zárt rendszerben közlekedik a közlekedésben előnyt, élvez
-    Kötött pályán mozog, így teljesen automatizálható és vezérelhető.
-    Menetrend szerint közlekedik, így behatárolható mikor adjuk fel és mikor várjuk a küldeményt.
-    Előre meghatározott díjszabások vannak, így előre kalkulálható a fuvardíj
-    Környezetkímélő
-    A közlekedése biztonságos
-    Típusai és jellegei lehetővé teszik, hogy bármilyen árut tudjunk továbbítani vele.
-    Kombinált fuvarozásra alkalmas.
Hátrányai:
-    Nem oldható meg a háztól-házig szállítás (ha a gyártó cég iparvágányt épít ki a telephelyre így megoldható a háztól – házig szállítás.)
-    Nem adhatom akkor föl az árut, amikor szeretném, csak a menetrend szerinti időben.
-    A vasúti pályák nyomtávszélessége nem mindenhol egyforma (Európában a volt Szovjetunió területén és Portugáliában, Finnországban más méretű, mint Európa összes többi országában) , ezért több lehetőség van:
1. Átrakodása az árunak Pl. Záhonyban, de ez növeli az árusérülés kockázatát
2. Tengelycsere a vonat alatt, így nem sérül az áru és sokkal gyorsabb megoldás

Két egyezmény szabályozza a vasúti fuvarozást.
1 CIM / COTIF vasúti egyezmény, amelyiket Európa összes országa és Irak , Irán , Szíria alkalmaznak , (kivéve a volt Szovjetunió országai Európán belül)
2. SZMGSZ vasúti egyezmény, amely a volt Szovjetunió országai és Mongólia, Kína, Korea , Vietnám csatlakoztak az egyezményhez.

Tehát Magyarországon Záhonynál kilépő vasúti fuvarokra másik egyezmény lép életbe és a nyomtávszélesség is változik ezen állomáson túl.

A vasúti fuvarozás során az árukárokért, hiányokért a vasút felel.
Nem a feladási vasút felel az összes kárért, hanem kilométer arányában osztják meg a felelősséget. Ezt egyetemleges felelősségnek nevezik.( Ha több országon átszállítanak árut.)

II)    Közúti fuvarozás jellemzői Az 1990-es évektől a vasút szerepe csökkent és a közút fontosabb szerepet kapott.
Előnyök:
-    Nem kötött pályán mozog az áru.
-    Háztól – házig fuvaroznak .
-    Csökken az árusérülés kockázata, mert nincs átrakodás
Hátrányok
-    Nagyon szennyezi a környezetet
-    Nagyon terheli az útvonalakat
-    Lassítja a forgalmat
-    Vámvizsgálat megszűnt az Unió határain belül , így már nem kell sokat várakozni., csak esetenként
-    Balesetveszélyessé vált a rengeteg autó miatt.

Bevezették 2004-től a menetíró = talográf készüléket, amit az autóba szereltettek be, hogy a sofőrök pihenőidejét szabályozzák. E szerint 9 órát tölthet járművezetéssel és ezt minimum 1* 45 percre meg kell szakítani.
Jegyzi hogy 1. a sofőr merre járt 2. mikor pihent 3. milyen sebességgel közlekedett

Ezen kívül életbe léptek a hétvégi és ünnepnapi korlátozások a 3,5 tonnánál nagyobb járművek esetében ezen időszakokon belül nem közlekedhetnek.

A közúti áru biztonságát nagyobb biztonságban tudjuk, mint a vasúnál, mert a járművezetővel közvetlen kapcsolatunk van és az árut is tudjuk hol tart a helymeghatározó segítségével.

CMR fuvarjog a teheráru közlekedését szabályozza az egész világon azon országoknál, akik ebbe beléptek.

Jelenleg EUROLICENC engedélyt kell kérni, ha egész Európában fuvaroztatni szeretnénk. Ez az engedély 1 évre szól
Jellemzői:
az autó műszaki paraméteri mennyire környezetkímélő

A CMR egyezmény szabályozza
- a fuvarozási szerződés megkötését és végrehajtását
- a fuvarozó felelősségét

III)    Tengeri fuvarozási mód akkor használjuk, ha más kontinensre akarunk fuvarozni
-    nagy mennyiségű, nagy tömegű árut tudunk eljuttatni
-    környezetkímélő (gyors)
Hátránya:
-    Időjárás viszontagsága miatt nagy az árusérülési kockázat
-    1 egységre jutó díjtételek alacsonyak (ezért gazdaságos ez a fuv.-i mód)
1)    Vonalhajózás (menetrendszerint közlekednek 2 kikötő között)
-    Egységes díjszabás
-    fuvarlevele=hajóraklevél (B/L) tul. értékpapír, megtestesíti magát az árut
-    sailing list-et adnak ki azokról a hajókról, amelyek abból a kikötőből indulnak (minden hónapban változik


Konferenciák: (földrajzi tömörülés), ahol különböző hajós társaságok betömörülnek
-    szabályzatok:
o    Hágai/Visby jellemzője: a hajós társaságok érdekeit védi
o    Hamburgi jellemzője: a megbízó érdekeit védi
2.    bérelt (ha az egész hajót szeretnénk bérbe venni. (többféle méret, típus)
-    bérleti szerződést köt C/P (Charter Parly)
-    felek megnevezése, adatok (hajóra vonatkozva), mikor kerül átadásra, bérlet mikor jár le
-    jellege:
o    útvonal (2 kikötő között egyszeri bérlet )(elhajózó=>érkező)
milyen áru, melyik kikötő, mennyiért adják bérbe a hajót
minden- üzemanyag+személyzet, kivéve a kikötői ktg.
o    Időtartam (hosszabbtávú: fél év, 1 év, 3 hó stb.)
A bérlő nem tudja a kikötőket, útvonalat és hogy mit fog szállítani
Nincs benne az üzemanyag, személyzeti ktg-ek

Felelősség kérdése: közös hajókár: valamelyik küldeményben olyan károkozás keletkezik, amelyik szándékos,h a többi rakományt megmentse akkor a kárt a hajó teljes rakományának a tulajdonosai+a hajó tulaja fizeti meg az áldozatnak

IV)    A folyami fuvarozás jellemzői kontinensen belüli fuvarozást jelent.
- kötött pályán mozog
- nagy távolságra
- nagy mennyiségű áru továbbítására szolgál
Előnyei:
1.    rendkívül környezetkímélő
2.    rendkívül gazdaságos (ha völgymenetben közlekednek, akkor a leggazdaságosabb) Völgymenetnek azt nevezzük, ha a folyam folyásával megegyező irányban halad a hajó, ellenkezője a hegymenet.
Hátrányai:
A belvizek nem mindig hajózhatóak az éghajlati hatások miatt.
-    Magyarország folyói a téli időszakban a jegesedés miatt nem mindig hajózhatóak.
-    Tavasszal az áradások miatt nem hajózható időszakonként, mert a hidak alatt a megemelkedett vízszint miatt nem férnek el a hajók.
-    Néha előfordul vízszintcsökkenés is, ezért a hajómerülési mélysége miatt időszakosan nem mehet át.

Infrastruktúra
-    Belvizek állapota befolyásolja a hajózhatóságot. Milyen mély a meder az adott ország mennyire tudja tisztítani a medret.
-    A belvízi utak osztályozva vannak a saját tulajdonságuk alapján. Ez egyfajta minőségi osztályozás, ami 1- 10-ig tart. Ez mutatja, meg milyen hajó haladhat a mederben. Milyen módon kapcsolódnak a nemzetközi vizekhez. Magyarország a Duna által kapcsolódik a Rajna- Majna –Duna csatornához.  Így az Északi tenger felé eljuthatunk Rotterdam-ig Délen, pedig a Fekete- tengerhez Uszty- Dunajszk-ig.

Elvárások a kikötőkben:
-    Közúti, vasúti hálózat csatlakozása
-    rakodógépek
-    árukezelésre alkalmas eszközök (pl. ömlesztett árura futószalag)
-    vákumos módszert is alkalmaznak némelyik kikötőben. Ennek lényege, hogy pl. a gabonát vakummal, kiszívják, befúvassál, befújják a raktérbe.
-    közvetlen rakodás, ami azt jelenti, hogy az iparvágány közvetlenül a rakpart szélén halad és megbillentik a vagont, így beleöntik az alatta levő hajóba az árut. (Pl. gabonát)
-    Daruk, mozgó daruk (kerekeken halad), parti daruk (sínpályán haladnak, nagy tömegű áru mozgatására képesek) targoncák

Folyami hajózásban alkalmazott járművek
- uszály – bárka – tolóhajó - vontatóhajó
Fő területek, amelyekkel a magyarországi forgalmat bonyolítják
1.    ömlesztett áru (pl. gabona)
2.    konténer
3.    RO-RO forgalom

Magyarország főbb nemzetközi kikötői:
-    Győr – Gönyű (itt van RO-RO terminál, amin közúti és vasúti továbbítás is lehetséges)
-    Budapest Szabadkikötő (itt konténer és ömlesztett áruforgalom bonyolódik.)
-    Baja (itt RO_RO forgalmat bonyolítanak)

A Duna – Majna – Rajna csatorna (DMR) nemzetközi kikötői:
-    Hollandia / Rotterdam
-    Németország / Ulm / Nünberg / Regensburg (ez utóbbi a legfejlettebb kikötő)
-    Szlovákia /Pozsony
-    Magyarország /Győr / Budapest / Baja
-    Szerbia / Novi- Sad /Belgrád, (itt folyik bele a Tisza)
-    Bulgária / Románia határán folyik a Duna itt /Russe /Vidin
-    Romániában / Konstanca
-    Három ország találkozásánál Románia / Moldávia / Ukrajna / nemzetközi kikötővárosai Reni, Izmail
-    és végül Uszty Dunajszk- nál ömlik a Duna Fekete – tengerbe

V)    kombinált fuvarozás jellemzői:
Bizonyos feltételek teljesülnek az áru fuvarozás során (5 feltétel)
1)    minimum 2 ágazattal kell, történjen a fuvarozás
2)    háztól-házig történjen
3)    1 szállítmányozó v. logisztikai ügyintéző szervezze meg a folyamatot
4)    1 szerződés keretében legyen végrehajtva (1 fuvarlevél)
5)    Rakomány egységek kerüljenek feladásra
a.    Bárka (folyami, tengeri, kombinált) 1 rakomány egységet képez
b.     Kamion felgördül a saját kerekein
c.    Konténer többfajta árut egyesítenek 20’(6*2, 4*2, 4) és 40’ (12*2, 4*2, 4)
d.     Cserefelépítmény közúti fuvarozási eszköz doboza (alvázról leemelhető)
e.     Pótkocsi vonatról leválasztott pótkocsi
a.    Célja: megkönnyítse az áruszállítást sérülés kockázata nélkül

A)    Vasút/közút (Huckepack forgalom) kombinált forgalom
-    Az előnyöket kihasználva és a hátrányokat kiküszöbölve szállít
Közút Hátrányai:
-    Üzemanyag felhasználás
-    Környezet szennyezés
-    Közlekedési engedélyeket kell kiváltani
-    Pihenési időket kell beigtatni+ 7végi korlátozások
Vasút Előnyei:
-    Nagy távolságra tud szállítani
-    Kötött pályás, nem gátolják
-    Nem szennyezi a környezetet
-    Gyorsaság

Típusai:
1.    kísért forgalom: Ro-La kamion „gördülő országút” saját kerekein gördül fel a vasúti vagonra és a gépjárművel együtt a külön kocsiban, utazik, ezért vásárol Ro-ro vonaljegyet, amin szerepel: melyik helyen, melyik vagon, hány órakor)
2.    Kíséretlen forgalom: pótkocsi kerül továbbításra daruval, emelik rá a vasúti kocsira. (konténeres)
a.    CÍM/UIIR fuvarlevelet állít ki a vasút társaság (Nemzetközi Huckepack társaságok egyesülete
i.    Mo-on az egyetlen Hungaro kombi kft.
ii.    CÍM/UIIR melléklete: Átadási jegy, amelyet a feladó állít ki
Uti = 1 db. Rakomány egység, 1 átadási jegyre2 db. Rakomány egységet lehet írni (2 úti-t)
Ahol meghatározzák típusát, hosszát, szélességét, magasságát és az árut
Minimum 2 rakomány egység kerülhet 1 vagonra,
Teu= 1 db. Konténer egység (1 db. 20’ konténer)

B)    Szárazföldi/vízi kombinált (kontinensek között áthidaló forgalmat bonyolít le
Szárazföldi=> elhajózó kikötő=> érkező kikötő=> közúton, vagy vasúton=> rendeltetési helyig

Típusai:
-    átrakodnak a hajóba
-    a fuvareszköz maga kerül a hajóba (kockázat csökkentése a cél)

C)    folyami/tengeri kombinált fuvarozás bárkahordozó forgalom
-    a folyamon bárkákba helyezik a rakományt => a bárkát helyezik a hajóba (2 féle típus)
a)    fedélzeten a hajóra emelik a bárkát
b)    csak akkor valósulhat, meg ha bővízi folyók vannak
(1)    vízzel telítik a hajót=> a bárkák beúsznak `> rögzítik> vizet kiszivattyúzzák

VI)    Légi fuvarozás jellemzői:
Nagy értékű és kis mennyiségű áruk továbbítását
Előnyei:
Gyors, biztonságos, kevés a csomagolóeszköz igénye, gyors árukezelés, nagy távolságokra lehet továbbítani az árut a földrajzi akadályokat ezáltal ki lehet küszöbölni, menetrendszerint közlekedik
Hátrányai:
Magas fuv. Költség (ami relatív), a reptérig ki kell szállítani az árut, a rendeltetési reptérről pedig el kell szállítani az árut, csak kis terjedelmű áru továbbítható légi fuvarozással.

Teljes elektronikus ügyintézés jellemzi a légi fuvarozást. CCS rendszeren keresztül zajlik (pl. helyfoglalás, útvonal tervezés, járat meghatározás, fuv. Levél kiállítás, áru kiszolgálás, vám ügyintézés, kiértesítés)
A helyfoglalás akkor válik véglegessé, amikor átadják az árut a légi fuvarozónak, ekkor a rendszer automatikusan kiállítja a fuv. Levelet, és az EDIN keresztül továbbítják az érkező reptérnek és a címzettnek.
A légi fuv. Feltételeit, felelősségeit, kötelezettségeit több egyezmény szabályozza.
Montreal-i egyezmény, amely 3 egyezményt egyesít (a módosításokat tartalmazza)
1.    A Chicagói jelenleg a hatályos (Magyarország 1969-ben kapcsolódott be), mely a biztonságos és gazdaságos légi közlekedés kialakítását, ill. annak fejlesztéséről rendelkezik.
2.    A Tranzit és légi fuv. Egyezmény is csatlakozik ehhez, amely a légi szabadságjogokat rögzíti (kereskedelmi célú fuv. Jog, a leszállás nélküli átrepülési jog, a nem kereskedelmi célú leszállási jog.
3.    Varsói egyezmény: ez tartalmazza a légi áru fuv. Feltételeit, szerződések tartalmát, fuvarozás felelősségét, jogokat, kötelezettségeket.
-    Teljes összhangban a Chicagói egyezménnyel, de azt nem módosítja, a kettő együtt hatályos.
-    Fontos szervezete a IATA= Nemzetközi légi fuvarozási Szövetség ami egységesíti a nyomtatványokat, díjszabásokat. Kialakított egy ügynöki hálózatot, ami egész világon működik.
i.    3 részre osztotta a nemzeteket:
1.    Amerikai kontinens (Észak, Dél, Közép, ill. Kanada)
2.    Európa, Afrika, Közel-Kelet, Ázsia
3.    Ausztrália, Óceánia

A nemzetközi kikötők közül vannak, amik HUB (elosztó) központokként működnek, nagy forgalmat látnak el, több raktárral rendelkeznek, kicsi és nagy gépek fogadására is alkalmasak.
Lég. Fuv. Levél: AWB= Air Way Bill (ezeket a fuv. Leveleket az IATA egységesítette, hozta létre. Használata kötelező minden alkalommal. A kitöltés nyelve: angol

Legfőbb légi kikötő:
-    Bp./ Ferihegy
-    Debrecen
-    Sármellék
-    Pécs

Eu-s kikötők
-    Bécs
-    Frankfurt
-    Amszterdam
-    Róma
-    London
-    Zürich

Mikor kezdődik a rakodás

Mikor végződik

Típusa

Megnevezése

Tulajdonos és ügynökség