Információtartalom vázlata

A korszerű elosztásirányítási rendszer célkitűzései.
Az elosztásirányítási rendszer fő moduljai.

  • Fuvarigények összeállítása
  • Térképi, topológiai információs rendszer
  • Útvonal-optimalizálás
  • Járattervezés
  • Információszolgáltatás

A számítógépes járattervező rendszerek kiválasztásának szempontjai.
A számítógépes járattervező rendszerek adatbázisai.
A számítógépes járattervező rendszerek előnyei.

Korszerű elosztási rendszer célkitűzése, feltétele:
-    Megfelelő információs rendszer kiépítése

Jellemzője:
A döntési folyamatok nagy száma miatt a folyamatokat számítógéppel kell kezelni, de azonban a számítógépes alkalmazás nem elegendő a döntés meghozatalához, nincs olyan algoritmus v. szoftver, amely képes lenne emberi beavatkozás nélkül optimális döntés nélkül

Az elosztási irány rendszerrel szemben alapvető követelmény, hogy az összes lehetséges információ minden pillanatban a rendelkezésre álljon.

Az adatok összegyűjtéséhez és beviteléhez mindenféle képen szüksége van emberi beavatkozásra, viszont ezt követően a beavatkozás nélkül automatizált rendszerben történhet a fuvarozási igények összeállítása, komissiózás, útvonal optimalizálás, járat tervezés, információáramlás.

Az anyagmozgató és szállító berendezések folyamatosan juttatják el a mozgási adataikat a központi számítógépre, így a szerver folyamatosan frissülő online kapcsolat alapján percre pontosan adatot tud szolgáltatni minden árumozgásról

Számítógép használata nélkül ezek a feladatok nagyon hosszú ideig tartanának és nagyon sok hiba lehetőséget tennének lehetővé

Az áru azonosítók ill. a mozgásazonosítók segítségével azonban teljesen kiküszöbölhető a hiba lehetőség, így ennek a használatával az elosztás irányítási rendszer a logisztikai kiszolgálás megbízható működése érhető el, így a döntések meghozatalakor megbízható, pontos adatok állnak rendelkezésre és ez a maximálisan tudja szolgálni a vállalat által előírt (meghatározott) gazdasági célok teljesítését

Eloszlási irány rendszer fontos eleme:
Az útvonal és Járattervezés
-    Melyeknek a legoptimálisabban kell biztosítania a kiszolgálást.
-    Biztosítania kell, h a rendszerben a járatok összes futása a lehető legkevesebb legyen, a járatok minimalizált üres futást tegyenek meg
A kapacitás kihasználtság a lehető legnagyobb legyen és, h ezek a járatok az ügyfeleket, olyan rendszerben keressék fel, h 1-1 járaton belül az utolsónak kiszolgált ügyfél elérési ideje a lehető legkisebb legyen.

Az elosztási irányítási rendszer a rendelkezésre álló adatok alapján megtervezi az elosztásban résztvevő járműve részére a fuvarozandó (berakandó) áru mennyiségét, azok elhelyezkedésének ill. berakodásának sorrendjét, a szállítási útvonalat és a kielégítését a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével

A rendszernek magának lehetővé kell tennie, h az irányító diszpécser beavatkozhasson a tervezésbe, amennyiben stratégiai célból az optimálistól eltérően kell megszervezni a járatot.

Az útvonal és járattervező rendszer több féle modulokból épül fel
-    Fuvarigények összeállítása: ez a modul összegzi a megrendelő igényeit általában településenkénti bontásban
-    Térkép információs modul: a körzetek, régiók térképi adatait dolgozza fel és 2 település v. körzet közötti minimális távolságot, és optimális útvonalat hoz létre Ehhez használják a távolsági időmátrixot
-    Útvonal optimalizáló modul, amely a térkép információs és a fuv. Igény alapján meghatározza a települések kiszolgálásának sorrendjét és az optimális útvonalat
-    Járattervező modul, feladata: a maximális kapacitás biztosítása és az előző modulok alapján a járatok összeállítása úgy, h azok minimális üres járattal ill. min. Összes futással tudják végrehajtani, lebonyolítani a feladatukat.
-    Információ szolgáltató az előzőekben felsorolt modulok adatai alapján értékeli a rendszer megfelelő működését és szöveges információt szolgáltat a járatokról, az útvonalakról, az árukról

Ezeknek, a rendszereknek (elosztási információs rendszerek)
Előnyei kialakítása:
-    Optimális és gazdaságos kiszolgálás
-    Minimalizált v. nulla hibalehetőség
-    Minimalizált üres futás
-    Minimalizált össz. futás
Ezek rengeteg külső tényező befolyásolhatja a tervezést, melyek nem teszik lehetővé az útvonal és járattervezés előnyeinek a kihasználását.
Gazdaságossági szempontok pedig rákényszerítik a rendszer felhasználóit, h minnél jobban megközelítsék az optimumot