Információtartalom vázlata:

 • Marketingkommunikáció fogalma, elemei, eszközei
 • PR lényege, jelentősége
 • PR területei
  • Külső PR eszközei, jellemzésük
  • Belső PR eszközei, jellemzésük

1. Marketingkommunikáció fogalma és eszközei:

Mindazon piacbefolyásoló eszközök összességét, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik, marketingkommunikációnak nevezzük.

Marketingkommunikáció feladata:

 • egy termék, vagy szolgáltatás népszerűsítése, egy márka, vagy vállalat megismertetése
 • a fogyasztó figyelmének felkeltése
 • vásárlásra ösztönzés

A marketingkommunikáció eszközeit 4P-nek nevezzük. Ezek a következők:

 • Reklám
 • Személyes eladás
 • Eladás ösztönzés
 • Közönségkapcsolatok (PR)

2. PR lényege, jelentősége:

Az elsődlegesen nem eladási célokat szolgáló vállalati üzeneteket PR ( közönségkapcsolatok ) néven foglaljuk össze.
A PR: a vállalat vezetése által koordinált tevékenység, melynek célja, hogy a vállalat termékei iránt bizalmat keltsen, és azt fenntartsa.

PR feladatai:

 • szervezet / vállalat iránti bizalom kiépítése
 • környezet támogatásának megnyerése
 • környezet együttműködési készségének fejlesztése

PR területei:

 • Belső PR
 • Külső PR

4. Belső PR:

A vállalat vezetőinek a vállalat dolgozóival, tagjaival, tulajdonosaival fenntartott kommunikációs tevékenysége.

Belső PR alanyai:

 • dolgozók
 • tulajdonosok
 • tanácsadók, stb.

Belső PR feladata:

 • jó vállalati légkör teremtése
 • bizalom építése a szervezet és tagjai között

Belső PR célja:

A dolgozó fontosnak érezze a vállalat céljait. Ezért a dolgozót tájékoztatni kell arról, hogy:

 • honnan hová tart a vállalat
 • most hol tart a célok megvalósításában
 • a dolgozónak mivel kell hozzájárulnia a célok eléréséhez

Belső PR eszközei:

 • megbeszélések
 • tanácskozások
 • vállalati rendezvények
 • hirdető táblák
 • belső újság
 • Internet

5. Külső PR:

A szervezet külső környezetével kiépített kommunikációs kapcsolatok összessége, mely segíti a vállalat társadalmi elismerését, bizalom kialakítását.

Külső PR eszközei:

 • Személyes kommunikációs eszközök:
  • személyes eladás
  • levelek
 • Csoportos kommunikációs eszközök:
  • kiállítás
  • konferencia
  • nyomtatványok
 • Tömegkommunikációs eszközök:
  • TV
  • Rádió
  • Sajtó
  • Vásárok

Külső PR funkciói:

 • meg kell találni azokat a szereplőket, akik a vállalatról alkotott képet pozitívan befolyásolják
 • meg kell győzni őket, hogy hajtsák ezt végre.

6. A PR eszközök 4 csoportba sorolhatóak:

 1. Nyomtatványok:
  • prospektus
  • üdvözlőkártya
  • vállalati újság, stb
 2. PR-filmek:
  • referencia filmek
  • belső PR filmek
  • oktatófilmek, stb
 3. Rendezvények:
  • árubemutató
  • kiállítás
  • vetélkedők, túrák, road-show, stb.
 4. Sajtótalálkozók