Információtartalom vázlata:

 • Kommunikáció jelentősége a marketingben
 • Marketingkommunikáció fogalma, eszközei
 • Személyes eladás lényege, jellemzői
  • A személyes eladás alapelvei
  • A jó eladóval szemben támasztott követelmények
  • A személyes eladás folyamata, szabályai

Kommunikáció jelentősége a marketingben:

A kommunikációnak a marketingben fontos szerepe van. Ha egy termék, szolgáltatás megszületik, a termelő erről hírt ad a fogyasztóknak, és a leendő vásárlóknak. Ezért különböző utakat keres, melyen keresztül kommunikál a fogyasztóval és informálja őt a termékről, annak tulajdonságáról, stb.

Marketingkommunikáció fogalma és eszközei:

Mindazon piacbefolyásoló eszközök összességét, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik, marketingkommunikációnak nevezzük.

Feladata:

 • egy termék, vagy szolgáltatás népszerűsítése, egy márka, vagy vállalat megismertetése
 • a fogyasztó figyelmének felkeltése
 • vásárlásra ösztönzés

Eszközeit 4P-nek nevezzük. Ezek a következők:

 • Reklám
 • Személyes eladás
 • Eladás ösztönzés
 • Közönségkapcsolatok (PR)

Személyes eladás: (Personal Selling = PS)

Lényege: a cég képviselője (eladó, ügynök, stb) közvetlen kapcsolat (tárgyalás, megbeszélés) során kísérli meg vásárlásra bírni a fogyasztót.

Jellemzői:

 • a fogyasztóból kiváltott reakciókra az eladó gyorsan tud reagálni
 • a fogyasztókról primer információkat biztosít
 • eszközigénye kicsi (eladó és a termék)
 • a meggyőzés eredményessége azonnal mérhető
 • drága, az egységnyi eladott termékre jutó költség magas
 • jól képzett szakember szükséges a lebonyolításához
 • időigényes a célcsoport elérése
 • a rendszer kiépítése nehézkes

Folyamata: 3 szakaszra bontható

 1. Érintkezési szakasz
 2. Meggyőzés
 3. Zárótechnika

Érintkezési szakasz:

Az eladónak arra kell törekednie, hogy bizalmat keltsen a vevőben, ezért a legfontosabb, hogy jó légkört teremtsen.

 • A vevővel való kapcsolat felvétele
  A vevővel az első kapcsolat az üdvözlés során alakul ki, ezért fontos, hogy:
  • minden vevőt udvariasan és barátságosan üdvözöljön
  • elébe menjen az eladó a vevőnek
  • az eladó köszönjön először
  • az eladó keresse a kontaktust a vevővel
 • Meg kell ismerni a vevő kívánságát, ezért az eladó kérdezze meg, hogy segíthet-e?
 • Fel kell mérni a vevő szükségletét

Meggyőzés: célja, hogy a vevőt kapcsolatba hozzuk az áruval és annak előnyös tulajdonságairól meggyőzzük.

 • Be kell mutatni az árut a vevőnek
  • az eladó igyekezzen a terméket gyorsan a fogyasztó elé helyezni
  • meggyőzően mutassa be az árut
  • óvatosan kezelje az árut
  • az áru csomagolása legyen ép
  • világos helyen mutassa be az árut, hogy a vevő jól láthassa
  • engedje a vevőnek kézbe venni, kipróbálni a terméket
  • a bemutatást a közepes árú termékkel kezdje, mert nem tudja, hogy a fogyasztó mennyit akar áldozni a termékre, és a magas árfekvéssel elriaszthatja az olcsóbb termékektől
  • egyszerre legfeljebb 3 árut helyezzen a fogyasztó elé, és segítse a fogyasztót a termékek összehasonlításában
 • Vásárlási érvelés
  • fontos, hogy kiemelje a termék használati értékeit és az esztétikáját (tartósság, kezelhetőség, szín, forma, stb.)
  • hangsúlyozza az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokat
  • árat úgy adja meg a fogyasztónak, hogy közben hangsúlyozza a termék fontos tulajdonságait.
   Az árat megadhatja:
   • felértékeléses módszerrel, amikor azt mondja, hogy már csak a héten akciós a terméket, tehát az árat különleges ajánlatként mutatja be.
   • a legkisebb egységre vetítve, pl: m2,
   • összehasonlításos módon: az árat egy mindennapi használati cikk árával hasonlítja össze,
   • árkihagyással: csak a két termék ára közti különbséget közli.
  • Vételi döntés elősegítése:
   • az eladó ekkor már leszűkíti a termékek körét
   • összehasonlítja újra a termékeket a fogyasztónak
   • érvel a termék mellett
   • megerősíti a kapcsolódó szolgáltatásokat (garancia, cserelehetőség, szavatossági idő, stb)
   • a termékhez kiegészítő terméket ajánl, amelynél célszerű, hogy a kiegészítő termék ára ne haladja meg a termék árát
   • Zárótechnika:
    • Összefoglalót tart az eladó a termékről. Technikák:
    • Sürgősség megemlítése: már csak a héten akciós a termék
    • Részleges döntés
    • Alternatív kérdések: hétfőn vagy kedden szállítsuk? Ezzel a fogyasztó bizonytalanságát, hogy megvegye-e a terméket eloszlatjuk, és figyelmét abba az irányba tereljük, hogy hamarosan az övé lehet a termék.
    • Az eladó gratulál a fogyasztó döntéséhez, mert a fogyasztó a vásárlás után bizonytalan, hogy jól döntött-e, és ezt a bizonytalanságot oszlatja el az eladó.
    • A számlakiállításkor az eladó olvashatóan írjon, vonja le az esetleges engedményeket, és ne vétsen számítási hibát.
    • Még egyszer ellenőrizze az árut, távolítsa el az árcímkét és utaljon a garancia feltételeire
    • Kérdezze meg, hogy becsomagolja-e az árut
    • Fizetéskor pontosan adjon vissza
    • Búcsúzáskor köszönje meg a vásárlást, és köszönjön el.
 • A jó eladóval szemben támasztott követelmények
  • Szakmai ismeretek:
   • megfelelő áruismeret
   • naprakész gazdasági ismeretek
   • szakmai idegen nyelv ismerete
   • technikai, gyakorlati tudnivalók ismerete
   • általános műveltség
  • Személyiség vonások:
   • emberismeret, empátia
   • jó kapcsolatteremtő készség
   • jó kifejezőképesség
   • tartós figyelem
  • c.)    Magatartás:
   • udvarias, segítőkész
   • tapintatos
   • türelmes, van önuralma
  • d.)    Külső megjelenés
   • ízléses ruházat, ami igazodik:
    • az üzlet jellegéhez
    • az áruk jellegéhez
    • eladó személyéhez
     • ápoltság
     • megfelelő testtartás
     • mimika: mosolyog, nem ráncolja a homlokát, nem csodálkozik, stb.