Információtartalom vázlata:

 • Kommunikáció fogalma, jelentősége, sajátosságai a marketingben
 • Marketingkommunikáció fogalma, elemei, eszközei
  • Személyes eladás
  • Reklám
  • Vásárlásösztönzés
  • PR

Marketing kommunikáció szerepe:

Ha egy új termék vagy szolgáltatás kerül a piacra, a termelőnek hírt kell adnia a fogyasztónak az új termékről. Ezért különböző csatornákat keres, hogy kommunikálhasson a fogyasztóval és informálhassa őt a termékéről, beszerzési lehetőségéről, tulajdonságairól, a termékkel kapcsolatos szolgáltatásokról.

A marketingkommunikáció: mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a fogyasztó befolyásolása a kommunikáción keresztül történik.

A marketingkommunikáció feladata, hogy:

 • egy terméket, szolgáltatást, márkát, vagy vállalatot népszerűsítsen a fogyasztók körében
 • felkeltse a fogyasztók figyelmét
 • és vásárlásra ösztönözze a fogyasztókat.

Marketingkommunikáció fogalma és eszközei:

Mindazon piacbefolyásoló eszközök összességét, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik, marketingkommunikációnak nevezzük.

Feladata:

 • egy termék, vagy szolgáltatás népszerűsítése, egy márka, vagy vállalat megismertetése
 • a fogyasztó figyelmének felkeltése
 • vásárlásra ösztönzés

Eszközeit 4P-nek nevezzük. Ezek a következők:

 • Reklám
 • Személyes eladás
 • Eladás ösztönzés
 • Közönségkapcsolatok (PR)

Személyes eladás: (Personal Selling = PS)

Lényege: a cég képviselője (eladó, ügynök, stb) közvetlen kapcsolat (tárgyalás, megbeszélés) során kísérli meg vásárlásra bírni a fogyasztót.

Jellemzői:

 • a fogyasztóból kiváltott reakciókra az eladó gyorsan tud reagálni
 • a fogyasztókról primer információkat biztosít
 • eszközigénye kicsi (eladó és a termék)
 • a meggyőzés eredményessége azonnal mérhető
 • drága, az egységnyi eladott termékre jutó költség magas
 • jól képzett szakember szükséges a lebonyolításához
 • időigényes a célcsoport elérése
 • a rendszer kiépítése nehézkes

Közönségkapcsolatok:

Az elsődlegesen nem eladási célokat szolgáló vállalati üzeneteket PR ( közönségkapcsolatok ) néven foglaljuk össze.
A PR: a vállalat vezetése által koordinált tevékenység, melynek célja, hogy a vállalat termékei iránt bizalmat keltsen, és azt fenntartsa.

Belső PR

Feladatai:

 • szervezet / vállalat iránti bizalom kiépítése
 • környezet támogatásának megnyerése
 • környezet együttműködési készségének fejlesztése

A vállalat vezetőinek a vállalat dolgozóival, tagjaival, tulajdonosaival fenntartott kommunikációs tevékenysége.

Alanyai:

 • dolgozók
 • tulajdonosok
 • tanácsadók, stb.

Feladata:

 • jó vállalati légkör teremtése
 • bizalom építése a szervezet és tagjai között

Célja: a dolgozó fontosnak érezze a vállalat céljait. Ezért a dolgozót tájékoztatni kell arról, hogy:

 • honnan hová tart a vállalat
 • most hol tart a célok megvalósításában
 • a dolgozónak mivel kell hozzájárulnia a célok eléréséhez

Eszközei:

 • megbeszélések
 • tanácskozások
 • vállalati rendezvények
 • hirdető táblák
 • belső újság
 • Internet

Külső PR:

A szervezet külső környezetével kiépített kommunikációs kapcsolatok összessége, mely segíti a vállalat társadalmi elismerését, bizalom kialakítását.

Eszközei:

 • Személyes kommunikációs eszközök:
  • személyes eladás
  • levelek
 • Csoportos kommunikációs eszközök:
  • kiállítás
  • konferencia
  • nyomtatványok
 • Tömegkommunikációs eszközök:
  • TV
  • Rádió
  • Sajtó
  • Vásárok

Funkciói:

 • meg kell találni azokat a szereplőket, akik a vállalatról alkotott képet pozitívan befolyásolják
 • meg kell győzni őket, hogy hajtsák ezt végre.

Eladás ösztönzés:

Mindaz a vásárlók érdeklődését felkeltő reklámtevékenység, amely nem tartozik a hirdetés, PR és a személyes eladás témakörébe.

Tág értelemben: minden marketingtevékenység, amely arra irányul, hogy több terméket és szolgáltatást értékesíthessen a vállalat.

Szűk értelemben: erőteljesebben irányul azokra a fogyasztókra, akik valamilyen szempontból közelebb állnak a vásárláshoz, mint az általános nagyközönség.

Eszközei:

 • Versenyek szervezése:
  bizonyos termék vásárlása esetén a vásárló sorsoláson vesz részt, melyen utazást, autót, stb. nyerhet.
 • Ingyenes minták:
  próbavásárlást helyettesítenek, és a fogyasztót rábírhatják a vásárlásra. Ez nemcsak a fogyasztók részére lehet vonzó, hanem a partnerügynökök részére is.
 • Kuponok:
  a terméken, hirdetésben, újságban elhelyezett szelvények, melyet a fogyasztó felhasználhat a termék vásárlásánál. Azok számára kedvező, akik érzékenyek az árváltozásra, árengedményre.

Közvetlen marketing:
a vevőhöz személy szerint szóló és mérhető, közvetlen választ váró eszközök alkalmazása.

Reklám:

Az eladótól a vevő felé irányuló információ - kibocsátás, annak érdekében, hogy a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolják.

Célja:

 • a vállalat üzleti forgalmának elősegítése
 • a vállalat piaci bevezetése
 • vállalati tevékenység bővítésének ismertté tétele
 • a termék piaci bevezetése
 • a termék piaci pozíciójának megerősítése
 • a termék piaci hanyatlásának késleltetése
 • a versenytársak tevékenységére választ adjunk.