Információtartalom vázlata:

 • Az ár jelentősége
 • A vállalat árpolitikai céljainak jellemzői
 • Árképzés módszerei
 • Fogyasztói árelfogadás
 • Az árképzés gyakorlata
  • Az eladási árak kialakításának szempontjai
  • A fogyasztók jövedelemszintje
  • Az ár kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások
  • Árdifferenciálás

Ár jelentősége

Az ár kifejezi a termékek és szolgáltatások értékét mind az eladó, mind a vevő számára.

Az ár meghatározásával kívánja a vállalat jövedelemszintjét kialakítani, ezért megfelelő árpolitikával kell rendelkeznie.

Az ár:

 • tükrözi a vállalat stratégiáját
 • továbbítja a célpiacok felé a vállalat imag-ét
 • utal a termék értékével, minőségével kapcsolatos elvárásokra
 • utal a termék pozíciójára a termékéletgörbén
 • meghatározza a hosszú távú bevételt

A vállalat árpolitikája, és árpolitikai céljainak jellemzői

Árpolitika: azon döntések és intézkedések összessége, melyekkel a vállalat az árak alakulását befolyásolja.

Árpolitikai célok: mindig a vállalati céloknak alárendelten alakítják ki. 3 árpolitikai cél közül választhat a vállalat:

 • a vállalat nyereségét szolgáló árpolitika
 • a vállalat piaci részesedésére épülő árpolitikai cél: értékesítés vagy a forgalom növelése szükséges hozzá.
 • a vállalat stabilitását szolgáló árpolitikai célok: hosszú távú nyereségre törekszik, alacsony profitrátával.

Árképzés módszerei

Költségelvű árképzés:

Kiemelt szerepet a költségek kapnak az ár kialakításakor.

Lényege:

 • termelővállalat esetén: ÁR = önköltség + haszon
 • kereskedelmi vállalat esetén: ÁR = beszerzési ár + árrés

Árrés: az eladási ár és a beszerzési ár különbsége. Tartalmaznia kell a vállalat költségeit és hasznát is. Az árrést általában %-os formában határozzák meg, és ekkor haszonkulcsnak nevezzük.

Állandó haszonkulccsal kialakított ár:

Ár = termelési költség + ( haszonkulcs * termelési költség )

Előnyei:

 • egyszerű
 • alacsony kereslet esetén is biztosítja az egy adott termékegységre jutó profitot

Hátrányai:

 • nem számol a versenytársak árcsökkentésével
 • nem számol a kereslet alakulásával, és így nem ad lehetőséget a kedvező piaci helyzetek kihasználására.

Változó haszonkulccsal kialakított ár:

A haszonkulcs itt nem állandó, így lehetővé válik az árak változása a kereslettől függően. Erős kereslet esetén magas haszonkulcs alkalmazható.

Kereslethez igazodó árképzés:

A vállalat a kereslet alakulásától teszi függővé az ár kialakítását.
Ha a kereslet magas, a vállalat magasabb árat alkalmazhat, ha a kereslet csökken, az árakat is csökkenteni kell.
Előnye, hogy a termék keresletének növekedése esetén a vállalat többletbevételre tehet szert.

Versenytársakhoz igazodó árképzés:

A vállalat az árak kialakításakor a versenytársak árait veszi alapul.

Akkor jellemző, ha:

 • a vállalat új termékkel jelenik meg a piacon
 • oligopol versenyhelyzetekben
 • gyenge a vállalat piaci pozíciója
 • a vállalat ár-érzékeny terméket forgalmaz.

A vállalat ilyenkor a piacra lépés előtt felméri, hogy a kokurensei milyen minőségi színvonalú termékkel és milyen áron vannak a piacon. Ehhez képest helyezi el termékét és szab a versenytárakénál magasabb, alacsonyabb, vagy közelítő árat.

4. Az eladási árak kialakításának szempontjai:

Az ártaktika magában foglalja azokat az árdöntéseket, melyek feladata a végső ár megállapítása.
A termékek nettó eladási árát a kereskedelmi vállalat a nettó beszerzési árból kiindulva alakítja ki úgy, hogy azt az árréssel növeli. Az, hogy mekkora árrést tud realizálni, attól függ, hogy milyen áron tudja a terméket beszerezni, és milyen árat hajlandók érte a fogyasztók fizetni.

Az árak fajtái:

 • önköltségi ár: a termék előállításának valóságos költsége
 • termelői ár: a gyártó eladási ára
 • nagykereskedelmi ár: a nagykereskedő alakítja ki
 • kiskereskedelmi ár: kiskereskedő alakítja ki

5. Az árak kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások:

Az árak kialakítására vonatkozóan számos jogszabály került kidolgozásra az 1990-es években. Ezek között megtalálhatók:

 • a termékek árformájára vonatkozó előírások
 • az eladási árakba beépülő preferenciák és diszpreferenciákra vonatkozó előírások
 • az árakba beépülő jövedéki adóra vonatkozó előírások

Termékek árformájára vonatkozó előírások: 

kimondják, hogy az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. A piacgazdaságokban az értékesített termékek zöme szabadáras, vagyis a vállalatok határozzák meg a termékek árait. A hatósági vagy fix áras termékek árát ezzel szemben az állam határozza meg. Ettől az ártól a forgalmazó nem térhet el.

Eladási árakba beépülő preferenciák (támogatások) és diszpreferenciák (elvonások):

A vállalkozásoknak figyelembe kell venniük azokat a támogatásokat és elvonásokat, melyek beépülnek az eladási árakba. Ilyen támogatás a fogyasztói árkiegészítés, ami azt jelenti, hogy egyes termékek árait szociálpolitikai szempontok alapján támogatja az állam. Ezáltal az eladási árak csökkennek. Pl: vasúti kedvezmény.

Az árakban érvényesülő elvonás egyik eszköze a fogyasztási adó. Ez csak a termékek egy meghatározott körét terheli, célja az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek elérése, az egyes javak fogyasztásának befolyásolása.

6. Árdifferenciálás:

A vállalatok megtehetik, hogy az egyes fogyasztói csoportoknak ugyanazért a termékért más- más árat állapítsanak meg. Ezt a tevékenységet nevezzük árdifferenciálásnak. Ezzel a tevékenységgel a vállalat mind magát, mind pedig a fogyasztóit kedvezőbb helyzetbe hozza.

Alkalmazásának módja:

 • Idő szerinti árdifferenciálás:
  órák, napszakok, évszakok, stb.alapján. Pl: 16 óra előtt olcsóbb a mozijegy.
 • Elhelyezkedés szerint:
  pl: színházak, koncertek helyárai különböznek attól függően, hogy a színpadhoz képest hol található az ülőhely.
 • Földrajzi távolság szerint:
  pl. házhozszállítási díjak megállapítása: adott körzeten belül ingyenes a házhoz szállítás
 • Szegmensenként:
  ugyanazt a terméket eltérő áron értékesítik a különböző szegmenseknek. Pl.: nyugdíjas, diák, felnőtt, gyerek, csoportkedvezmény
 • Kivitelezés szerint:
  különböző kiszerelésű termékeknek más-más árat állapítanak meg. Minél nagyobb mennyiségben vásárolják a terméket, annál kedvezőbb áron jutnak hozzá. Pl: mosóporoknál a kg-onkénti ár a kiszerelés nagyságával együtt csökken
 • Saját márka:
  kereskedelmi vállalatok saját márkájukat alacsonyabb áron kínálják. PL: Tesco színes, stb