Általános jellemzői

 • a biztosítási esemény a biztosított halálával kapcsolatos:
  • annak bekövetkezése
  • annak be nem következése
 • tipikus összegbiztosítások
 • az életbiztosítási szerződés három személye:
  1. szerződő
  2. biztosított
  3. kedvezményezett(ek)
  Mindhárom lehet ugyanaz a személy.

Csoportosítás

1. A szolgáltatás jellege szerint

 • Kockázati (halál eseti) életbiztosítás

  A biztosított halála esetén a kedvezményezett részére meghatározott összeget fizet a biztosító. Ellenben ha a biztosított a biztosítás időtartamának leteltekor életben van, akkor a biztosítás a biztosítási összeg kifizetése nélkül megszűnik.
 • Elérési életbiztosítás

  A biztosítási időtartam leteltekor a biztosító fizet a kedvezményezettnek, ellenben, ha a biztosított a lejárat előtt meghal a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik
 • Meghatározott lejáratű életbiztosítás

  A biztosító mindenképpen fiezt, a biztosítás lejártakor a biztosítási összeget, a biztosított korábbi halála, esetén a díjtartalékot vagy az addig befizetett díjakat.
 • Járadékbiztosítások

  Ezek kezdete, vége illetve tartama a biztosított halálától függ (pl. nyugdíjbiztosítás, özvegyi járadék biztosítás, árvajáradék biztosítás)
 • Az életbiztosítások kombinációi

  1. vegyes biztosítás: az elérési és a kockázati életbiztosítás kombinációja, melynél a biztosító minden esetben fizet
  2. az egész életre szóló biztosítás: a biztosítás időtartama a biztosított hátralévő élete, így mindenképpen a biztosított halálakor és mindenképpen fizet a biztosító (temetési költség, örökösödési illeték)
  3. nyugdíjbiztosítások
   • tőkegyűjtási és járadékfizetési szakaszra osztható a biztosítás tartama
   • a tőkegyűjtési szakaszban - melynek tartama a nyugdíjbavonulásig tart - egy vegyes biztosítás működik nagy elérési összeggel
   • járadékfizetési szakasz a nyugdíjbavonuláskor kezdődik és egy egyszeri díjas járulékbiztosításként működik

2. Egyéni és csoportos biztosítások

Az egyéni biztosítás esetében a biztosított egyén, a csoportos biztosításnál a biztosított személyek egy csoportja (vállalat dolgozói, Bkv. biztosok stb.)

3. Egy vagy több életre szóló biztosítás

A biztosítás szólhat több személy életére is, amikor több (általában kettő) biztosítottja van az életbiztosításnak (pl. házastársak vagy üzlettársak)

4. A díjfizetés tartama és gyakorisága szerint

 • rendszeres díjfizetésű (havi, negyedévi, félévi, éves) biztosítások esetében a díjfieztés a biztosítás teljes tartama alatt folyik
 • korlátozott díjfizetési tartamú biztosításoknál a díjfizetés tartama rövidebb a teljes biztosítási tartamnál (pl. egyszeri díjas biztosítás)

Az életbiztosítások díja

Két részből áll:

 1. kockázati díj rész (nettó díj)
 2. vállalkozói díj rész

A kettő együtt adja a bruttó díjat.

A díjtartalék

A nem életbiztosítások