Információtartalom vázlata:

 • Marketingkommunikáció szerepe
 • Arculat lényege, tartalmi és formai elemei
 • Értékesítési rendszer funkciói, szereplői, típusai
 • Értékesítéspolitikai döntések és azok feltételei

1. Marketing kommunikáció szerepe:

Ha egy új termék vagy szolgáltatás kerül a piacra, a termelőnek hírt kell adnia a fogyasztónak az új termékről. Ezért különböző csatornákat keres, hogy kommunikálhasson a fogyasztóval és informálhassa őt a termékéről, beszerzési lehetőségéről, tulajdonságairól, a termékkel kapcsolatos szolgáltatásokról.

A marketingkommunikáció fogalma:

Mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a fogyasztó befolyásolása a kommunikáción keresztül történik.

A marketingkommunikáció feladata:

 • egy terméket, szolgáltatást, márkát, vagy vállalatot népszerűsítsen a fogyasztók körében
 • felkeltse a fogyasztók figyelmét
 • és vásárlásra ösztönözze a fogyasztókat.

2. Vállalati arculat (CI):

A cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, tudatos megnyilvánulását értjük alatta. Azoknak a vizuális elemeknek az összessége, melyek felismerhetővé, azonosíthatóvá teszik az adott szervezetet, és megkülönböztetik őt másoktól.
A jó vállalati arculat kifejezi a cég céljait, tevékenységét, és hordozza a cégidentitást.

A vállalati arculat nem azonos az image-zsal:

Image = az a kép, mely a vállalatról a környezetében kialakult
CI = az a kép, melyet a vállalat magáról kialakít, annak érdekében, hogy image-zsát megváltoztassa.

CI összetevői:

 • tartalmi összetevők: mit tesz a vállalat
 • formai összetevők: hogyan teszi

Elemei:

 • cégfilozófia, cégkultúra: vállalati név, történet, cél, vezérszlogen, szignál
 • vizuális elemek: embléma, színvilág, betűtípus, stb
 • üzleti kommunikáció: levélpapírok formája, márkanév, védjegy, design, névjegyek, reklámarculat ( csomagolás, címke, katalógusok, honlap, stb)
 • külső és belső környezet: épületek külső, belső képe, cégtábla, parkoló, formaruha, általános atmoszféra

Arculatkialakításra akkor van szükség, ha új vállalat újonnan jelenik meg a piacon. Arculatváltásról akkor beszélünk, ha a vállalatnak valamilyen okból már nem felel meg a tudatosan kialakított régebbi arculat.

3. Értékesítési rendszer funkciói, szereplői, típusai:

Az értékesítési rendszer fogalma:

Azoknak a vállalaton kívüli és belüli szervezeteknek az összessége, melyek biztosítják, hogy a termék eljusson a termelőtől a fogyasztóig.

Az értékesítési rendszer felépítése:

Termelő

Nagyker Kisker Saját képviselő

Kisker Kisker

Vevő Vevő Vevő Vevő

Az ábra a termék lehetséges útjait mutatja az értékesítési rendszerben.

Az értékesítési rendszer funkciói:

 1. Tranzakciós funkciók: az üzletkötéssel kapcsolatos feladatok ellátása
  • adásvétel lebonyolítása
  • az adásvétel során felmerülő kockázat átvállalása
  • az eladó személyes közreműködése lehetőséget teremt a közvetlen vásárlásra
 2. Logisztikai funkciók:
  • raktározás
  • készletgazdálkodás
  • választék kialakítása
  • szállítás megszervezése
 3. Értékesítést elősegítő funkciók:
  • eladás utáni szolgáltatások
  • pénzügyi folyamatok

Az értékesítési rendszer szereplői:

 • termelők: az értékesítési rendszer kiindulási pontjai
 • fogyasztók: az értékesítési rendszer végső pontjai
 • közvetítők: kis- és nagykereskedelmi funkciót ellátó vállalatok

Kiskereskedő: minden olyan vállalat, mely a forgalmának nagy részét kisker.tevékenységen keresztül bonyolítja le.
Lehet: bolti kiskereskedő, bolt nélküli kiskereskedő

Nagykereskedő: megvalósítja a termék eladását olyan vevőnek, aki viszonteladásra, vagy üzleti célra vásárol.

 • közreműködők: szállítmányozó vállalatok, reklámügynökségek. Elősegítik az értékesítés lebonyolítását, nem tárgyalnak, nem lesznek a termék tulajdonosai.
 • közvetítő ügynökök: brókerek, gyártók képviselői, akik feladata, hogy felkutassák a vevőt, és tárgyaljanak vele, de ők nem lesznek az áru tulajdonosai.

Értékesítési rendszerek típusai:

 • rövid ( közvetlen) értékesítési rendszer: a termék a termelőtől közvetlen a fogyasztóhoz kerül
 • egy közvetítős: a kiskereskedő jelenti a lépcsőfokot a termelő és a fogyasztó között
 • két közvetítős: kisker.és nagyker.kapcsolódik be
 • három közvetítős: a láncot ugyanúgy kisker.és nagyker.alkotja, de közéjük bróker is bekapcsolódik.

4. Értékesítéspolitikai döntések:

Azok a marketingdöntések, melyeket a vállalatnak a termékértékesítés érdekében meg kell hoznia. Ezeket az értékesítési út megtervezéskor hozza  meg a vállalat.

Az értékesítési út megtervezésekor dönteni kell arról, hogy:

 • hány közreműködő szintet alkalmazzunk
 • egy adott szinten hány árusító helyezkedjen el
 • milyen típusú közvetítő kereskedőt alkalmazzunk
 • hány értékesítési utat használjunk
 • kik legyenek az egyes közvetítő kereskedők

Az értékesítési utak a vállalatoknál viszonylag merevek, hosszú időn át állandóak. A vállalatoknak viszont figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az értékesítési út és politika ne legyen ráfizetéses, ezért az értékesítési rendszert időközönként meg kell vizsgálni és racionalizálni kell.