Információtartalom vázlata:

 • A szervezeti piacok típusai, jellemzőik
 • A szervezeti vásárlás döntési folyamata
 • A szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők
 1. Szervezeti vásárlás:
  Azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a megvételével foglalkozik, melyek a szervezet tevékenysége során szükségesek.
 2. Szervezeti vásárló:
  Olyan piaci szereplő, aki egy formális szervezet részére végez beszerzést.
 3. Szervezeti piacok típusai:
  • Felhasználói piac (ipari piac):
   Szereplői magukba foglalják a mezőgazdaságot, feldolgozóipart, szállítást, pénzügyi szférát, szolgáltatásokat. Terméket, szolgáltatást állítanak elő és értékesítenek a többi piaci szereplő számára.
  • Viszonteladói piac:
   Szereplői nagy és kiskereskedők, akiknek célja a termék megvásárlása majd továbbértékesítése
  • Kormányzati piac:
   Szereplői kormányzati szervek, helyi önkormányzatok, hivatalok, minisztériumok, akiknek vásárlási lehetőségeit az állami költségvetési keret szabályozza.
  • Nem profit-orientált szervezetek:
   Sportegyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervek, politikai pártok, stb.
 4. Szervezeti piacok jellemzői:
  • kevesebb, nagyobb méretű vevő, mint a fogyasztói piacon
  • szervezeti vevők földrajzilag jól körülhatárolható területen találhatóak Pl.: államigazgatási szervek Budapesten
  • áruk többsége nagy, egyedi értékű termék pl.: autópálya, csatornaépítés
  • nem hatnak a keresletre az árváltozások, az eladók a fogyasztóra hárítják
  • ingadozó a kereslet
  • szoros az eladó és vevő közti kapcsolat
  • közvetlen beszerzés: termék útja lerövidül, a vevők gyakran a gyártótól vásárolnak
  • szakszerű vásárlás: eladást szakemberek bonyolítják személyes eladás formájában
  • ésszerű vásárlás: a vevőket a minőség és ár aránya, kapcsolódó szolgáltatások, fizetési feltételek érdeklik.
  • származékos kereslet: szervezeti piac termékei iránti kereslet az előállított termékek keresletétől függ.
  • szervezeti piac termékei: anyagok, beruházási javak
 5. Szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők:
  • Racionális:
   • Ár
   • Minőség
   • Szolgáltatás színvonala
  • Emocionális:
   • Státusz
   • Kockázatvállalási készség
   • Kapcsolatok
  A befolyásoló hatások eredhetnek:
  • KÖRNYZETBŐL:
   • Gazdasági: infláció, munkanélküliség, pénzügyi források
   • Politikai
   • Jogi
   • Földrajzi
   • Technológiai
  • SZERVEZETBŐL:
   • Bizonytalanság elkerülésére való törekvés
   • Szervezetben uralkodó viszonyrendszerek
   • Vásárlási döntéshozatal módja
  • MUNKACSOPORTBÓL:
   • Beszerzési döntések meghozatalának módja
   • Beszerzési központ
  • EGYÉNI HATÁSOK:
   • Kockázatokkal szembeni beállítottság
   • Információszelektálás eltérősége
   • Egyénenként eltérő döntési kritériumrendszer
 6. Szervezeti vásárlás döntési folyamata:
  1. Felmerül valamilyen probléma, ami a beszerzést szükségessé teszi (elromlott, elavult termelősorok)
  2. Meghatározzák a szükséges eszközök jellemzőit, mennyiségét, az a részleg tesz javaslatot, ahol a probléma felmerült
  3. Beszerzési forrásokat kell keresni, beszállítókat kell feltérképezni
  4. Ajánlatot kérünk a beszállítóktól
  5. Értékeljük az ajánlatokat, fő szempontok: minőség, mennyiség, szállítási idő, ár, szállító alapján
  6. Megállapodunk a szállítóval a rendelés feltételeiben
  7. Értékeljük a teljesítést, és ellenőrizzük, hogy a termék megoldotta-e a problémát