Információtartalom vázlata:

 • Marketing fogalma, jelentősége
 • Célpiaci marketing elemei
 • Marketing mix elemei, jellemzésük
  • Termék
  • Ár
  • Értékesítési hely
  • Marketingkommunikáció

Marketing:

Minden olyan tevékenység, amely elősegíti az értékesítést.
Philip Kotler (marketing atyja) szerint, a marketing a társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és a csoportok termékeket és értékeket alkotnak, cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket

 1. Szűkebb: egy vállalati tevékenység, amely vevők vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében
  • elemzi a piacot
  • meghatározza az eladni kívánt termékek körét
  • megismerteti azokat a fogyasztóval
  • kialakítja az árakat
  • megszervezi az értékesítést
  • befolyásolja a vásárlókat
 2. Tágabb: a marketing a vállalat egészére kiterjedő filozófia, melynek megvalósítása a felsőbb vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak.
 3. Kiterjesztett: a marketing minden értékkel rendelkező jószág cseréjére vonatkozik és kiterjed olyanra is, mint pl. kultúra (ország), oktatás (képzés), politika (választási kampány)

A marketing jelentősége:

A marketing lényege a meggyőzés. Nem kell, hogy az eladni kívánt termék, szolgáltatás a legjobb legyen a piacon, de kell, hogy a terméket ismerjék, minél többet tudjanak róla. A fogyasztók nem az objektív valóság megismerése alapján, hanem a bennük kialakult kép alapján döntenek.

Célpiaci marketing:

A marketing alapelve az, hogy egyetlen vállalat sem képes adott termék piacán valamennyi fogyasztói csoport igényeit kielégíteni. A vállalatnak ezért döntenie kell arról, hogy a piac mely rétegének igényeit kívánja kielégíteni. Ezt a folyamatot, amikor a vállalkozás kiválasztja a piac egy részét magának, melyen tevékenykedni akar célpiaci marketingnek, nevezzük. A célpiaci marketing magában foglalja a piaci szegmentációt, a célcsoport képzést és a pozícionálást.
Lehetséges stratégiák:

 • Differenciálatlan: a marketing szempontból kiszolgálja a piacot ugyanazzal a termékekkel
  • költség takarékos= marketing ktg, log. ktg, reklám ktg. („Sörétes puska”)
 • Differenciált: több szegmentumot megcéloz, de eltérő marketing eszközökkel (autó)
  • („golyós puska”) hátránya: ktg-ebb= kutatás, termékfejlesztés, reklám, csomagolás
 • Koncentrált marketing: a piac 1 bizonyos részére koncentrál („fogas csapda”)
  • 1 szegmentumra specializáló (1 csoport),
  • 1 szelektív (Több csoportra koncentrál)
  • 1 termékre specializáló (pl. mikroszkóp= gyerekeknek, vagy orvosoknak más fajtát)
  • 1 piacra specializáló pl. kutató labor eszközei

Marketing mix:

Azoknak a marketingeknek az összessége, amelyeket a vállalat a cél piacokra vonatkozó tervek, megvalósítására használ fel.

Marketing stratégia:

Meghatározza azokat az átfogó elemeket, amelyekre alapozva a vállalat teljesíteni szeretné a cél piaci marketing elképzeléseit (marketing mix eszköz rendszere)

Az egyes marketing-mix elemekkel kapcsolatban a következő szempontokat kell figyelembe venni: (4P)

 1. Termék (Product):
  Pontosan meg kell tervezni a termék fizikai adottságait, teljesítményjellemzőit, márkanevét, csomagolását, címkézését, szervizelésének módját stb. Figyelembe kell venni, továbbá a termék várható életciklusát (hány évig használható, mennyi idő alatt válhat elavulttá stb.).
 2. Ár (Price):
  A megfelelő termékhez a megfelelő árat kell kialakítani. Az ár minimumkorlátját a beszerzési/előállítási költség jelenti, a felső határ pedig a fogyasztói értékítélet. Az árnak nyilvánvalóan összhangban kell lennie a termék minőségével. A kialakított ár mellé ösztönző céllal különböző árengedmények, kedvezmények párosíthatók.
 3. Elosztási csatorna (Place): (értékesítési politika)
  A disztribúciós csatorna kiválasztása annak a döntésnek a meghozatalát jelenti, hogy a termék hogyan jusson el a vásárlókhoz. Egy jó minőségű és kedvező áron kínált termék is csak akkor lehet sikeres, ha a potenciális vevők számára elérhető.
  A leghatékonyabb csatorna a termék jellegétől is függ. A legtöbb terméket üzletekben vásároljuk, de ismert forma a katalógusból való megrendelés vagy a „házaló” ügynökök által végzett személyes eladás is, valamint egyre erőteljesebben jelentkezik az igény olyan kényelmes formák iránt, mint például a telefonos, internetes megrendelés.
 4. Promóció (Promotion):
  Mindenki ismeri a mondást, miszerint „a jó bornak is kell a cégér”.
  Így van ez minden termék esetében. A fogyasztót meg kell győzni, rá kell venni, hogy a terméket megvásárolja. A promóciós döntések arra vonatkoznak, hogy milyen eszközökkel motiváljuk a lehetséges vevőket a vásárlásra. Az elsőként eszünkbe jutó példa valószínűleg a reklám, de számos egyéb promóciós eszköz is létezik (pl. a vásárlásösztönzés vagy a PR).


Eszköz csoport

Tevékenységek

1. Termékpolitika (Product)

Terméktervezés, fejlesztés

Termékpozicionálás, termékek bevezetése és kivonása

Formatervezés és csomagolás

termékkutatás

2. Árpolitika (Price)

Költségvizsgálatok

Fogyasztói árelfogadás

Árpolitika és ármeghatározás

Költségtérítések, hitelek, engedmények

Árérzékenység-vizsgálat

3. Értékesítési politika (Place)

Értékesítési út tervezése

Logisztika és fizikai elosztás

Kereskedelmi formák? nagykereskedelem és kiskereskedelem

A kereskedelmi partnerek kiválasztása és értékelése

4. Kommunikáció (promóció)

Kommunikációs elvek és következményeik

Reklám, PR, eladásösztönzés

Reklámpiac intézményi háttere (ügynökségek, reklámhordozók)

Reklámhatás és elemzés