Információtartalom vázlata:

 • S.W.O.T. analízis lényege, folyamata
 • Szolgáltatás-marketing(7P) eszközei

Szolgáltatás:

Nem tárgyiasult termék nem tudunk felettük tulajdonjogot szerezni

Jellemzői:

 1. Hullámzó teljesítmény:
  Kétszer nem tudom ugyanolyanra a szolgáltatásnyújtást (térben és időben eltér)
 2. Megfoghatatlanság:
  Nem tudom fizikailag megfogni a szolgáltatást
 3. Elválaszthatatlanság:
  Egy időben azonos helyen, az eladó és a vásárló jelenlétében
 4. Tárolhatóság:
  Nem igénybevett szolgáltatás nem pótolható

SWOT analízis lényege:

A vállalat értékesítéseit elemezzük. A SWOT analízis nem más, mint a vállalat erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és az őt fenyegető veszélyeknek a számbavétele. Magyarul GYELV elemzésnek is nevezzük, amely a magyar szavak rövidítéseiből származik:

 • Belső
  • Gyengeségel
  • Erősségek
 • Külső
  • Lehetőségek
  • Veszélyek

Az elemzés menete a következő:

 1. Először a külső környezeti tényezőket kell feltérképezni. Ezek a következők:
  • politikai
  • jogi
  • gazdasági
  • technikai tényezők.
 2. Ezt követi a versenyhelyzet, vagyis a versenytársak, a cég piacának részletes elemzése.
 3. Ezután következik a vállalat belső környezetének felmérése.

Erősségek:

A cég legjobb oldalait kell feltérképezni, be kell mutatni mindazt, amiben a vállalkozás jobb a versenytársaknál. Ezek vállalaton belüli tényezők.

Gyengeségek:

Szintén vállalaton belüli tényezők, melyek a vállalat sikertelenségéhez vezethetnek, ezek olyan tényezők, amiken még lehet javítani.

Lehetőségek:

Külső kedvező tényezőket jelentenek, melyeket kihasználva a vállalat előnyökre tehet szert.

Veszélyek:

Külső kedvezőtlen tényezőket jelentenek, melyek a konkurenciát és a rossz belső folyamatok várható következményeit takarják.

Szolgáltatásmarketing eszközei (4p)

 1. Termék:
  A nem fizikai természet miatt, már a kínálat is bizonytalanságot rejt. Ennek feloldását szolgálja a vevő érdeklődésének felkeltése a bizalmi viszony felkeltése.
  A szolgáltatásban az innováció (fejlesztés) nem jelent tartós előnyt, nem lehet védekezni az utánzás ellen.
 2. Ár:
  A szolgáltatás piaci értékének mérése bizonytalan. A fogyasztó meg van győződve arról, hogy a szolgáltatás irreálisan drága, másrészt a fogyasztó ezt tekinti a minőség mércéjének. Az árpolitika területén fontos az árdifferenciálás, a szezonárak és az árkedvezmények.
 3. Értékesítés Hely: (értékesítési csatorna)
  A szolgáltatások nagy többsége közvetlenül a fogyasztóhoz kerül, ezért a szolgáltatónak kell megszereznie az értékesítést.
 4. Promóció: (marketing kommunikáció)
  A szolgáltatás megbízhatóságáról csak a fogyasztás során lehet tapasztalatot szerezni. A direkt marketing alkalmas eszköz a szolgáltatás előnyeinek hirdetésére. Felhasználható formák még a fogyasztók meggyőzésére a személyes eladás, a PR eszközök alkalmazása, reklám, stb.

+3P

 1. Személyzet: (személyes eladás)
  Az emberi tényező kulcsfontosságú szerepet játszik, mert ha a személyzet alulteljesít a konfliktushoz, vezet, ha túlteljesít a vevő, nem hálálja meg, de a tulajdonosnak többletköltséget jelent. Az elkötelezettség erősítésére belső PR eszközök alkalmasak. A személyzet kiválasztásának szempontjai:
  • a külső megjelenés
  • a szaktudás
  • a biztos fellépés
  • az empátia
  • a jó emlékezőtehetség
  • általános műveltség
  • kapcsolatteremtő képesség
  • Diszkréció!
  • önuralom
 2. A kiszolgálás folyamata:
  A marketing tevékenység eszközrendszere az ügylettől függően változó.
  A vevő értékel és az elvárt és kapott szolgáltatási folyamattól függően a vevő állandó fogyasztóvá váll, vagy sem.
 3. Fizikai környezet:
  Ide a szolgáltatás tárgyi elemeinek megfelelősségei, tartozik:
  • Külső elemek:
   • külső design
   • parkoló
  • Belső elemek:
   • berendezési tárgyak
   • hőmérséklet, zaj
  • Egyéb kézzel fogható tényezők
   • névjegykártya
   • prospektusok
   • alkalmazottak öltözéke

Marketing mix:

Azoknak a marketingeknek az összessége, amelyeket a vállalat a cél piacokra vonatkozó tervek, megvalósítására használ fel. (7P rendszer)