Információtartalom vázlata:

Vásárlási folyamat szakaszainak jellemzése

 • Vásárlás utáni magatartás:
  • Elégedett vásárló reakcióinak jellemzése
  • Elégedetlen vásárlóreakcióinak jellemzése
 • Vásárlási döntés szerepkörei
 • Impulzív vásárlás jellemzői

A vásárlási folyamat szakaszainak jellemzése

A vásárlási döntés folyamata az 5 szakaszra bontható fel:

Probléma felismerés

Információgyűjtés

Alternatívák értékelése

Vásárlási döntés

Vásárlás utáni magatartás

Vásárlási döntés:

A fogyasztó több döntést hoz egyszerre ebben a szakaszban. Döntenie kell:

 • A termékről: ekkor a fogyasztó:
  • az eredetileg kiválasztott terméket veszi meg
  • azt eredeti elképzeléstől kicsit eltérő terméket veszi meg
  • az eredeti elképzeléstől nagyon eltérő terméket veszi meg
  • egészen mást vesz meg
 • A márkáról: ekkor a fogyasztó lehet:
  • márkahű
  • csapongó
  • nem márkahű
 • A kereskedőről: ekkor a fogyasztó lehet:
  • új vásárló
  • törzsvevő
 • A vásárlás időpontjáról:
  Fontos tényező, hogy a fogyasztó mikor kap fizetést vagy prémiumot. Továbbá figyelembe kell venni az üzleteknél a nyitvatartási időt is.
 • A vásárlásra szánt összegről

Vásárlói szerepkörök:

 • Kezdeményező: aki felveti a termék vásárlásának ötletét
 • Tanácsadó: akinek a véleménye fontos a vásárlási döntésben
 • Döntéshozó: aki eldönti a vásárlás tényét
 • Vásárló: aki ténylegesen lebonyolítja a vásárlást
 • Használó: aki ténylegesen használni fogja az adott terméket

Vásárlás után a vevő lehet elégedett vagy elégedetlen.

Vásárlás utáni magatartás

Vásárlás utáni magatartás:

A vásárlás után a fogyasztó összehasonlítja a termék tényleges tulajdonságait az általa elvárt tulajdonságokkal. Ha a termékhasználat során keletkezett tapasztalata megegyezik az elvártakkal, akkor a vevő elégedett lesz, ellenkező esetben elégedetlen.

Elégedett vevő:

 • Hosszú távon elengedhetetlen a vevő pozitív véleménye, mert az elégedett vevő a legjobb reklám.
 • Az elégedett vevő újravásárolja a terméket vagy a márkát, így márkahűvé válhat.

Az elégedetlen vevő:

 • többet nem vásárol az adott termékből,
 • és a vállalat más termékéből sem,
 • negatív szájreklámba kezdhet, vagy
 • elégtételt kér: a gyártóhoz, vagy a kereskedőhöz fordulhat és kérheti az áru cseréjét, javíttatását, vagy az ellenérték visszaszolgáltatását, a fogyasztóvédelemhez fordulhat, vagy a bírósághoz, ami a cég számára hírnévrontást jelenthet.

Vásárlási döntéseknek 4 típusa van:

 1. Szokásokon alapuló vásárlás
  • gyakran vásárolt javak estében
  • mintakövetés, referenciacsoport mintája
  • elégedettség alapján ismételt döntés
  • márkahűség
 2. Problémamegoldó vásárlás
  • a termék nagy értékű
  • a termék bonyolult
  • termék vásárlására ritkán kerül sor
  • termék ismerete speciális szaktudást igényel
 3. Impulzusvásárlás – azonnali reakció egy ingerre, nem tervezett vásárlás.
  • Általában kisebb értékű termék esetén
  • Emocionális tényezők hatására jön létre
  • A döntés az élményszerűség növelésével gyakoribbá tehető, pl. termékbemutatók
  • 3 fajtája:
   • Tisztán impulzusvásárlás:
    A bennünket ért ingerek hatására nem a szokott módon cselekszünk. Pl.: megcsap a péksütemény illata, és vásárlás nélkül nem tudunk továbbmenni
   • Szuggesztív impulzusvásárlás:
    A kedvező vásárlási alkalmat várjuk, pl.: árleszállítást
   • Tervezett impulzusvásárlás:
    A vásárlást elhatároztuk, de a termékről konkrét elképzelésünk nincs. Pl.: akarunk venni egy nadrágot, de nem tudjuk, hogy milyet.
 4. Változatosságot kereső magatartás - csekély érdeklődést kivált, márkák között különbséget tesz. Ismétlődő reklámokkal kell a fogyasztót meggyőzni.

Fogyasztó jogai:

 • Választás joga
 • Biztonsághoz való jog: testi épségükben kárt ne tegyen
 • Információ joga: segíti a vásárlást: magyarnyelven kezelési útmutató, tájékoztató
 • Szavatossági, reklamálási, csere és kártérítési jog: pl karácsonyi vásárlásnál rövid visszavásárlás (törvény szerint nem lehet)
 • Fogyasztóvédelem joga: helyi önkormányzati, bíróság, békéltető testület, fogyasztóvédelmi felügyelet