Információtartalom vázlata:

Vásárlási folyamat szakaszainak jellemzése

 • Probléma felismerése
 • Információgyűjtés
  • Aktív keresés
  • Fokozott figyelem
 • Alternatívák értékelés
 • Vásárlási döntés területei
 • Vásárlás utáni magatartás

A vásárlási folyamat szakaszai:

A vásárló magatartása különböző külső és belső befolyásoló tényezők hatására formálódik. A fogyasztói piacon a vásárlás 5 szakaszra bontható:

Probléma felismerés

Információgyűjtés

Alternatívák értékelése

Vásárlási döntés

Vásárlás utáni magatartás

 • I) Probléma felismerés:
  Valamely szükséglet előtérbe kerülését jelenti. Ebben a szakaszban merül fel egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásának gondolata. A vágykeltésben belső motivációk (pl. szükséglet), ill. külső ingerek (reklám, ismerősök ajánlata) egyaránt szerepet játszik.
 • II) Információgyűjtés:
  A vásárló érdeklődik a megvásárolandó termék iránt. Az információgyűjtésnek fokozatai vannak:
  Fokozott figyelem: azt jelenti, hogy a leendő vásárló fogékonyabb lesz az adott termékkel kapcsolatos információkra.
  Aktív keresés: A vevő különböző információforrásokra támaszkodva igyekszik a lehető legtöbbet megtudni a termékről.
  Források lehetnek:
  • személyes forrás (családtagok, barátok, ismerősök)
  • kereskedelmi forrás (szórólapok, hirdetések)
  • tömegkommunikációs forrás (TV, rádió, újság, katalógus, internet)
  • tapasztalati forrás (a termék kipróbálása)
 • III) Alternatívák értékelése:
  Információgyűjtés után a vevőnek temérdek információ áll a rendelkezésére, melyeket célszerű rendszerezni. Kiemelt szerepük van a szokásoknak, az attitűdöknek.
  A tudatos vásárló először a terméktulajdonságokat veszi fontolóra, majd kiemeli a számára fontos tulajdonságokat. Összehasonlítja a termék elvárt tulajdonságait (árát, hasznosságát, jövedelmet).
  Végül megfogalmazza a vásárlási szándékát az általa preferált márkára vonatkozóan.
 • IV) Vásárlási döntés:
  A különböző tulajdonságokkal rendelkező termékek vásárlásának bonyolultsága eltérő. A családtagok a vásárlási döntésben különböző szerepeket tölthetnek be:
  • Kezdeményező: aki felveti a termék vásárlásának ötletét
  • Tanácsadó: akinek a véleménye fontos a vásárlási döntésben
  • Döntéshozó: aki eldönti a vásárlás tényét
  • Vásárló: aki ténylegesen lebonyolítja a vásárlást
  • Használó: aki ténylegesen használni fogja az adott terméket
  A vásárlói döntésekben fontos szerepet játszik a szituáció, mely olyan tényezők együttese, amik a vásárlás körülményeit alkotják.
  • Fizikai környezet: pl. a bolt
  • Társadalmi környezet: kísérők, családtagok, eladók véleménye
  • Időtényező: a vásárlás időpontja, és a rendelkezésre álló idő
  • Megoldásra váró feladat jellege: ajándékozás, vagy saját részre
  1. Vásárlási döntések típusai:
   • Szokáson alapuló vásárlás Rutinszerű, a döntés automatikus, a vásárlás folyamata lerövidül, hosszú távon hat:
   • Problémamegoldó vásárlás Általában első vásárlásról, vagy márkaváltoztatásról van szó.
   • Impulzusvásárlás Azonnali reakció egy ingerre, a vevő nem tervezi a vásárlást, csupán vmilyen hirtelen hatás következtében dönt a vételről. (pl. leárazás esetén)
   • Változatosságot kereső magatartás Csekély érdeklődést kiváltó, de márkák között jelentős különbséget felmutató vásárlási helyzetek. Ismétlődő reklámokkal, a termék kipróbálásával, alacsony árakkal kell a fogyasztót megnyerni.
  2. A vásárlási döntés több döntés meghozatalát jelenti:
   • Termékválasztás- ekkor a fogyasztó:
    • Az eredetileg kiválasztott terméket veszi meg.
    • Az eredeti elképzeléstől kicsit eltérő terméket veszi meg.
    • Az eredeti elképzeléstől nagyon eltérő terméket veszi meg.
    • Egészen mást vesz meg.
   • Márkaválasztás- ekkor a fogyasztó lehet:
    • Márkahű
    • Csapongó (hol ezt veszi, hol azt)
    • Nem márkahű (nem foglalkozik a márkával)
   • Kereskedőválasztás- ekkor a fogyasztó lehet:
    • Új vásárló
    • Törzsvevő
   • Időpontválasztás:
    Adott termékeknél fontos a vásárlás időzítése is. A vásárlás ideje kötődhet szezonokhoz is (pl. nyaralás). Fontos tényező, hogy a fogyasztó mikor kap fizetést, jutalmat. A vásárlás idejének kiválasztásakor figyelembe kell venni az adott üzlet nyitvatartási idejét is.
   • Vásárlásra szánt összeg meghatározása, fizetési módok:
    A vásárlás előtt az emberek eldöntik, hogy mekkora pénzösszeget szánnak a termék megvásárlására.
 • V) Vásárlás utáni magatartás:
  Vásárlás után a vevő lehet elégedett vagy elégedetlen.
  Vásárlás utáni magatartás
  A vásárlás után a fogyasztó a termék használatakor összehasonlítja a termék ténylegese tulajdonságait, teljesítményét azzal, amit elvárt az adott terméktől a vásárlás előtt. Ha egyezik, a vevő elégedett lesz. Ha nem, a vevő elégedetlen lesz.
  Az elégedett vevő újravásárolhatja a terméket vagy a márkát, így később lehet márkahű. Ha lelkes vásárló, akkor tapasztalatait másnak is elmondja, ez pedig szájreklám a termék gyártójának.
  Ha elégedetlen a vevő, akkor lehet, hogy soha többé nem vesz abból a termékből, és a vásárló attitűdjét nehéz megváltoztatni. Véleményét, negatív tapasztalatait elmondhatja másoknak, tehát másokat is lebeszélhet a vásárlásról, ez pedig ellenreklám a cégnek. Ha a vevő elégedetlen, elégtételt is követelhet a gyártótól (kérheti az áru cseréjét, a pénzének visszafizetését), fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, esetleg a médiához, ill. bírósághoz is.
  A marketing fontos területe a vásárlás utáni magatartás vizsgálata, hiszen minden cégnek az az érdeke, hogy a vásárló elégedett legyen.