Információtartalom vázlata:

 • Piackutatatás fogalma
 • Az információk forrásai:
  • Primer információk jelentősége
 • Primer információszerzés módszerei
  • Megkérdezéses vizsgálatok jellemzői
  • Kérdőívek szerepe, jelentősége
  • Kérdőívszerkesztés szabályai
  • Kérdéstípusok
  • Kísérőlevél célja, szerkesztése

Marketing kutatás fogalma, és jelentősége:

A marketingkutatás tervezett, szisztematikus adatgyűjtés és értékelés, a döntések előkészítése és ellenőrzése érdekében. A döntéshozók számára szükséges információk:

 • összegyűjtése,
 • rendszerezése
 • elemzése
 • értékelése
 • és a konkrét piaci helyzetekre vonatkozó legjobb vállalati döntés variácók kidolgozása.

Területei:

Marketingkutatás (MK)


Piaci aktivitás

Értékesítési piac

Beszerzési piac

Árkutatás

Piacpotenciál

munkaerő

Elosztási kutatás

Értékesítési politika

Tőke

Reklámkutatás

Piaci volumen

nyersanyag

Vállalaton belüli kutatás
Piackutatás (PK)


MIR: (marketing információs rendszer) az embereknek és a berendezéseknek folyamata és kölcsönösen egymásra ható rendszere az információgyűjtés, rendszerezés, elemzés, értékelés folyamata.

Feladata: eljutatni a helyes, pontos, és időszerű információkat a marketing döntéshozókhoz, akik azokat a marketingtervezés, végrehajtás és irányítás területén hasznosítják.

Folyamata:

 1. A probléma tárgyának meghatározása
 2. A kutatási terv készítése
 3. Az adatok megszerzése, összegyűjtése, elemzése
 4. Kutatási jelentés készítése

Részei és jellemzése

 1. Belső adatszolgáltatás (befelé figyel)
  A marketingvezetők által használt legalapvetőbb információrendszer a belső beszámolórendszer, amely tartalmazza a rendelések, eladások, készletek, kintlévőségek jelentéseit. Az információk elemzése biztosítja a marketingmenedzser számára a legfontosabb lehetőségek és problémák azonnali érzékelését.
  Belső adatszolgáltatás két funkciót lát el:
  • A marketinginformációs rendszer adatait eljuttatja a pénzügyi, a termelési, a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályokhoz,
  • A pénzügyi, a termelési, a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályok adatait eljuttatja a marketingosztályra.
 2. Marketingfigyelő rendszer (kifelé figyel)
  A vezetőket informálja a marketingkörnyezet mindennapos változásairól. Forrásai lehetnek a kereskedelmi képviselők, de a vezetők maguk is kialakíthatják saját marketingfigyelő rendszerüket, könyvekből, újságokból, tájékoztatókból, személyes tárgyalásokból.
  A piaci információk több forrásból való rendszeres gyűjtését és azok tudatos összekapcsolását jelenti. A felderítés elsősorban a versenytársakra irányul, míg a piackutatás nem csak a versenytársakra, hanem a piac egészére kiterjed.
 3. A marketingkutató rendszer
  Mélyebb, eseti vizsgálatokra alkalmas. Az információk folyamatos tervezett gyűjtését, elemzését, értékelését és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntések kidolgozását végzik
 4. Marketingelemző rendszer