Információtartalom vázlata:

 • Piackutatatás fogalma
 • Az információk forrásai:
  • Szekunder információk forrásai, felhasználásuk indokai
  • Primer információk jelentőségeű
 • Primer információszerzés módszerei
 • Piackutatás és statisztika kapcsolata
  • Piackutatás eredményeinek elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok ismerete, értelmezése
  • Táblázatok értelmezése
  • Diagramok típusai, értelmezésük

Piackutatás

Általános áttekintés egy konkrét termék piacra történő értékesítési lehetőségéről a piaci állapotra, versenyre, ügyfelekre irányul ez a kutatás.

Piackutatás folyamata

A probléma és kutatás tárgyának meghatározása, pontosítása, aprólékos kibontása

A kutatási terv elemzése.

Az adatok megszerzése, összegyűjtése

Megállapítások tétele, javaslatok, prognózis készítése.

Az információk forrásai a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret.

Az információknak 2 fajtája van:

 1. Szekunder adatok:
  Már rendelkezésre állnak valaki valamilyen más kutatás céljából már összegyűjtötte, mi csak felhasználjuk őket.
  1. Külső:
   Vállalaton kívülről pl. KSH.
  2. Belső:
   Vállalaton belül pl. statisztikák, könyvelési adatok, mérleg, egyéb kimutatás.
 2. Primer adatok:
  Még nem létező információ az adott kutatás céljából kerülnek összegzésre.

Primer információk jelentősége:

Amikor a szekunder információk nem bizonyulnak elegendőnek, a vállalat megkérdezéssel, fókuszcsoportokkal, interjúkkal, megfigyeléssel vagy kísérletezéssel szerzi meg a vállalat  számára szükséges információkat.

Primer információszerzés módszerei:

Önszámlálás (kérdőív):

Alkalmazása írásban történik. A megfigyelt egyed önmaga tölti ki a kérdőívet, azaz a feltett kérdésekre a legjobb belátása szerint válaszol.

Előnyei:

 1. nagyszámú sokaság esetén jól alkalmazható, gyors, olcsó, viszonylag szép kivitel
 2. gyorsan eljuttatható a címzetthez
 3. van idő az átgondolásra, kitöltésre
 4. őszintébb válaszadás
 5. a kérdezőbiztos nem befolyásolja a kérdezettet

Hátrányai:

 1. alacsony visszaérkezési arány (8-25 %)
 2. nem megfelelő reprezentáció
 3. tájékoztatást igénylő témaköröknél nem alkalmazható
 4. kevés kérdés tehető fel
 5. sok a hibásan kitöltött kérdőív (8-10 %)

Primer kutatás

 1. Megfigyelés
 2. kísérlet
 3. megkérdezés
  • Standard interjú (Írásbeli, Szóbeli)
  • Mélyinterjú (Egyéni, Csoportos

Megkérdezéses módszer:

Ha a feltett kérdések speciálisak, és ez befolyásolná az összeszámlálás helyességét, akkor kérdezőbiztos fogja személyesen feltenni a kérdéseket.

A leggyakrabban használt prímér információszerzési eljárás, amely önmagában is alkalmas bizonyos jelenségek felderítésére, de szerepelhet kiegészítő jelleggel ill. ellenőrzési céllal is szekunder adatokkal összehasonlítva.

A megkérdezés alapkövetelményei:

 1. a vizsgált téma alkalmas legyen a megkérdezésre
 2. pontosan, egyértelműen meg kell határozni a kérdezés célját
 3. biztosított legyen a megkérdezettek kompetenciája
 4. biztosított legyen a reprezentatív minta tagjainak szabályszerű kiválasztása
 5. megfelelően elő kell készíteni a megkérdezést (ktg. terv, időterv és felelősök meghatározása)
 6. a megkérdezés eredményei alkalmasak legyenek a feldolgozásra

Előnyei:
100 %- os kitöltés gyakorlatilag, a kérdezőbiztosok jelenlétéből adódóan. A félreértések tisztázása, a válaszok kontrolja azonnal történik, gyors.

Hátrányai:
Személyes kontaktus veszélye (a kérdezőbiztos befolyásol). A megkérdezett nem meri bevallani tájékozatlanságát, emiatt rossz választ ad. Az adatok megbízhatósága csak szúrópróbaszerűen ellenőrizhető. A kérdezőbiztosokat kérdőívenként díjazzák, ezért előfordulhatnak nem valósan kitöltött kérdőívek.

Írásbeli megkérdezés jellemzői:

 1. leggyakoribb formája a postai úton történő megkérdezés
 2. lényege: a megkérdezett a kérdezőbiztos jelenléte, segítsége, befolyása nélkül tölti ki a postai úton vagy személyesen megkapott kérdőíveket és ezt meghatározott helyre, juttatja vissza
 3. a kérdőívhez udvarias kísérőlevél is tartozik, ettől sokban függ a kérdezés sikere és a visszajuttatási arány
 4. szükséges a posta bevonásával bérmentesített válaszborítékot mellékelni
 5. megfelelő címlista esetén névre szólóan küldhető el a levél
 6. jellemző, hogy ha a piackutatásra szakosodott intézmény, küldi ki, nagyobb a visszaérkezési arány
 7. a folyóiratokban, csomagoláson elhelyezett kérdőív olcsó, de kevésbé hatékony
 8. boltokban, bemutatókon, vásárokon, kiállításokon néhány szó kíséretében átadott kérdőívek: rövid, jól megválaszolható kérdések és zavartalan hely biztosítása a kitöltésre.

A kérdőív szerkesztés szabályai:

 1. a legáltalánosabb résszel kezdünk, mert ezzel elkerülhető, hogy egy nehezen megválaszolandó kérdéssel már az elején összezavarjuk a megkérdezettet
 2. a bevezetést gondosan, udvariasan és a témához illeszkedően kell összeállítani, mert az meghatározza az interjú további menetét és befolyásolja a válaszadó elvárásait a beszélgetéssel kapcsolatban
 3. a kérdőív felépítése olyan legyen, hogy az egyik részből (témakörből) legyen egy „lágy” átvezetés a másikba.
 4. az egyes kijelentések és állítások úgy következzenek egymás után, hogy az megfeleljen a válaszadó logikájának, és könnyen értelmezhető legyen
 5. a legkényesebb részeket a kérdőív lezáró, összefoglaló részébe tegyük, amikor az ún. rapport (az interjú szituáció éppen megfelelő) leginkább biztosított

A válaszadóra vonatkozó személyes adatokat (szegmentációs ismérveket) a végén kérdezzük meg. Ezzel biztosítjuk, hogy ha a válaszadó ezek, megválaszolását elutasítja a többi adat akkor is használható

Kérdéstípusok:

 1. nyitott kérdés: a válaszadónak önállóan kell megfogalmaznia válaszait. A téma kutatásának kezdeti szakaszában érdemes használni, amikor a gondolatok feltárása, kifejtése a mélyebb összefüggések megismerése a cél.
  • Teljesen nyitott kérdés: a kérdésre semmilyen válaszlehetőség nincs megadva, a válaszadó bátran kifejtheti véleményét az adott kérdésre.
  • Részben nyitott kérdések
  • Szótársítás: asszociáció egy kifejezés, szó hallatára
  • Mondat kiegészítés: a válaszadónak egy a kérdezőbiztos által elkezdett mondatot kell befejeznie.
  • Történet kiegészítés: a mondat kiegészítéshez hasonló, de a gondolatokat előbb keretbe helyezzük, majd a válaszadó szabadon kifejtheti véleményét, gondolatait.
  • Buborékrajz: figuratív megoldás, az ábrán megjelenített figura felett egy üres buborék található, a válaszadó ide helyezi be a gondolatait úgy, mintha a rajzolt figura érzéseit, gondolatait próbálná leírni
 2. zárt kérdés: a célszemély előre megadott lehetőségek közül választ. Ez a kérdéstípus a feldolgozás menetét leegyszerűsíti.
  • Alternatív kérdés: két válaszlehetőség közül lehet választani.
  • Szelektív kérdés: 3 v. több válaszlehetőség közül lehet választani.
  • Skálakérdés: olyan szelektív kérdés, amelynél a válaszok valamilyen összefüggő fokozatrendszert alkotnak. Pl.: LIKERT skála
 3. Átvezető kérdések: igen, nem … akkor lépjen a következőre
 4. Ellenőrző kérdések: visszakérdeznek
  • emlékeztető: idén, tavaly
  • Csoportképző: célcsoport meghatározásához teszik bele)

Kísérőlevél jelentősége:

Célja: képviselje a vállalatot és a kérdező biztost
A kérdőív mellé szükséges mellékelni, ebben olyan információkat kell közölni, amit a kérdőív kitöltése során szükséges lehet. Egy udvarias kísérőlevél nagyban hozzájárul a kérdőív sikerességéhez.
Szerkesztési szabályai:

 • a kísérőlevélben fel kell tűntetni a felmérést végző szerv nevét
 • megfelelő megszólítással kell kezdődnie, és köszönettel végződnie
 • meg kell fogalmaznia a felmérés célját, a kitöltésből származó előnyöket (nyeremény, stb.)
 • meg kell határozni benne a visszaküldés módját, határidejét, a kérdőív kitöltésének módját
 • tartalmaznia kell, hogy a válaszadás önkéntes
 • fontos a dátum és a cégszerű aláírás

Kérdőíveket azzal rontanak el: túl hosszú, bonyolult, kihagyják a csoportképzést
Kísérlő levelet azzal rontanak el: kutatás célja, utasítás a kérdőívről kimarad, kérdező személy