Piackutatás

Általános áttekintés egy konkrét termék piacra történő értékesítési lehetőségéről a piaci állapotra, versenyre, ügyfelekre irányul ez a kutatás.

Az információk forrásai

A vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret.
Az információknak 2 fajtája van:

 1. Szekunder adatok:
  Már rendelkezésre állnak valaki valamilyen más kutatás céljából már összegyűjtötte, mi csak felhasználjuk őket.
  1. Külső:
   Vállalaton kívülről pl. KSH.
  2. Belső:
   Vállalaton belül pl. statisztikák, könyvelési adatok, mérleg, egyéb kimutatás.
 2. Primer adatok:
  Még nem létező információ az adott kutatás céljából kerülnek összegzésre.

Szekunder piackutatás

Miután tételes meghatározásra került, hogy a piackutató vizsgálathoz milyen információkra van szükség, meg kell határozni, hogy milyen forrásból lehet megszerezni a szükséges adatokat. Elsősorban a már rendelkezésre álló adatokat felkutatása, illetve begyűjtésére kerül sor. Ezek a szekunder információk. Szekunder információk: más célból már összegyűjtött, eltérő adatok összessége.

 • Milyen időre vonatkozik?
 • Eltérő-e a mértékegysége?
 • Más célból működik-e? (arra felel, amire szeretnék választ kapni)

A szekunder adatokat azért, kell előbb összegyűjteni, mert

 • Olcsóbb
 • Megoldást nyújthatnak a kutatásra
 • Nagyon gyorsan tudjuk megtalálni
 • Mert a probléma mielőbbi meghatározásánál áll vagy bukik a kutatás

A tipikus szekunder információforrások

Információforrások

Tipikus kibocsátó szervezetek

Statisztikák

Statisztikai hivatalok

Hivatalos előírások

Államigazgatás, kutatócégek

Jelentések

Kutatócégek, államigazgatás, kamarák, érdekképviseleti szervezetek

Terméktanulmányok

Kutatócégek, reklámcégek, szakmai szervezetek

Piactanulmányok

Kutatócégek, kamarák

Sajtócikkek, elemzések, sajtófigyelés

Újságok, magazinok, gazdasági szaklapok kiadói, tömegkommunikációs cégek

Adatbázisok

Kutatócégek

Tudományos tanulmányok, diplomamunkák

Könyvtárak, oktatási intézmények

Szakkönyvek, szakfolyóiratok

Könyvtárak, dokumentációs részleg

 

Primer információk jelentősége:

Amikor a szekunder információk nem bizonyulnak elegendőnek, a vállalat megkérdezéssel, fókuszcsoportokkal, interjúkkal, megfigyeléssel vagy kísérletezéssel szerzi meg a vállalat  számára szükséges információkat.

Primer információszerzés módszerei:

Önszámlálás (kérdőív):

Alkalmazása írásban történik. A megfigyelt egyed önmaga tölti ki a kérdőívet, azaz a feltett kérdésekre a legjobb belátása szerint válaszol.

Előnyei:

 1. nagyszámú sokaság esetén jól alkalmazható, gyors, olcsó, viszonylag szép kivitel
 2. gyorsan eljuttatható a címzetthez
 3. van idő az átgondolásra, kitöltésre
 4. őszintébb válaszadás
 5. a kérdezőbiztos nem befolyásolja a kérdezettet

Hátrányai:

 1. alacsony visszaérkezési arány (8-25 %)
 2. nem megfelelő reprezentáció
 3. tájékoztatást igénylő témaköröknél nem alkalmazható
 4. kevés kérdés tehető fel
 5. sok a hibásan kitöltött kérdőív (8-10 %)

Piac Kutatás

 1. Kísérlet
 2. Megfigyelés
 3. Megkérdezés
  • Standard
  • Mélyinterjú

Piackutatás folyamata

A probléma és kutatás tárgyának meghatározása, pontosítása, aprólékos kibontása

A kutatási terv elemzése.

Az adatok megszerzése, összegyűjtése

Megállapítások tétele, javaslatok, prognózis készítése.

A piackutatás és a statisztika kapcsolata

A statisztikai módszerek a piackutatás során kiemelkedő fontossággal bírnak. A statisztika megkönnyíti a piackutatáshoz szükséges adatok begyűjtését és azok feldolgozását.

A piackutatás eredményeinek elemzésére a statisztikai viszonyszámokat alkalmazzuk, mint például a megoszlási viszonyszámokat.

A kérdőívek kiértékelése írásban történik. A kiértékelés során szöveges elemzést, illetve számszaki elemzést végzünk, melynek eredményeit diagrammok segítségével jeleníthetjük meg. Leggyakrabban az oszlop diagrammokat használjuk, de alkalmazzuk még a kör diagrammokat, a sáv diagrammokat és a négyzetes ábrázolást is.

Adatok feldolgozása szempont:

 1. időbeli vizsgálat (grafikon ábra) bázis viszonyszámok, láncviszonyszámok, értékindex
 2. arányok és azok vizsgálata (megoszlási viszonyszám)
 3. tényezőkénti változás vizsgálata (ár és volumenindex)
 4. adatok közötti összefüggések vizsgálata (rugalmassági mutató: árrugalmasság)