A felek közötti megállapodás hiányában az átutalás az alkalmazandó fizetési mód. Az átutalási megbízást a kötelezett (adós) nyújtja be. Az átutalási megbízáson azzal bízza meg a számlatulajdonos a bankot, hogy a megbízáson szereplő összeggel a bankszámláját terhelje meg és azt a jogosult bankszámláján írja jóvá vagy utalja át más számlavezető bankhoz. Ez a fizetési mód a legegyszerűbb a bankszámlák közötti fizetési forgalomban. A vevőnek módja van az árut átvenni és dönteni arról, hogy a fizetés teljesíthető e. Az ő akaratának megfelelően terhelik meg a bankszámláját. Ez a vevőnek rendkívül előnyös, de a kedvezményezett számára hátrányos lehet ha a vevő indokolatlanul későn teljesíti fizetési kötelezettségét. Az átutalási megbízás 2 példányos nyomtatvány. Az első példány a pénzintézet számára adott megbízás. A 2. példány a számlatulajdonos példánya. Fele lehet tüntetni az értéknapot. A számlatulajdonos meghatározott napon akarja a számláját megterheltetni. Az átutalási megbízást a pénzintézethez bejelentett módon kell aláírni. A bank dolgozója a megbízást megvizsgálja, csak hibátlan és megfelelő alaki kellékeket tartalmazó megbízást fogad el. Ellenőrzi, hogy az ügyfél számláján elegendő összeg áll e rendelkezésre.

A csekk készpénzkímélő, készpénz helyettesítő eszköz. A csekkszerződés alapján a bank csekkfüzetet bocsát ügyfele rendelkezésére amelynek egyes szelvényét használhatják fel fizetési eszközként.
A csekk űrlaprészei:

  • Tőszelvény (a tömbben marad)
  • Csekk: a bank példánya
  • A terhelési értesítés: A számlatulajdonos példánya

A csekk kibocsátója azzal bízza meg a bankját, hogy a csekkel megjelölt összeget a csekk birtokosának fizesse ki készpénzben vagy írja jóvá a bankszámláján. A csekkel történő fizetésekért a kibocsátó felel. Köteles gondoskodni arról, hogy a csekk beváltásához a pénzfedezet rendelkezésre álljon. A fedezetlen csekk kibocsátását a törvény bünteti.
A csekk szólhat megnevezett személyre és bemutatóra. A bemutatóra szóló csekket a bank annak fizeti ki, aki beváltásra benyújtja. A csekket a kiállítástól számított 8 napon belül beváltásra be kell nyújtani. A bank a csekkszerződést felbonthatja, ha a számlatulajdonos fizetéseit késedelmesen teljesíti vagy a bank számláján gyakran nincs fedezet, illetve fedezetlen csekket bocsát ki. A csekk átmenetet jelent a készpénzfizetés és a készpénz nélküli fizetés között.