Információtartalom vázlata

 • A munkaviszony megszüntetését milyen dokumentumban kell rögzíteni?
 • A munkaviszony megszüntetésekor milyen kérdésekről kell megállapodnia munkaadójával?

Munkaviszony megszüntetése, megszűnése

A munkaviszony megszüntetése kötelezően írásos formában történik.

A munkaviszony megszüntethető:

 • munkáltató és munkavállaló közös megegyezésével,
 • rendes felmondással,
 • rendkívüli felmondással,
 • azonnali hatállyal próbaidő alatt.

Megszűnik a munkaviszony:

 • munkáltató jogutód nélküli megszűnése,
 • határozott idő lejárta,
 • munkavállaló halála

Munkaviszony megszüntetésekor tisztázandó kérdések:

 • felmondási idő,
 • munkabér kifizetése,
 • szabadság kiadása,
 • végkielégítés,
 • munkaviszonyra vonatkozó igazolás kiadása,