A magánbiztosításban résztvevő intézmények Magyarországon:

 • Biztosítók
 • Biztosítás Közvetítők
 • Biztosítási Szaktanácsadók
 • Biztosítás Felügyelet
 • Biztosítók Szakmai és Érdekvédelmi Szövetsége

Biztosítók

Megszervezik, a biztosítást és a veszélyközösségek létrehozása révén lehetővé teszik a kockázatfelosztást.

 • szervezeti forma szerint lehetnek
  • Biztosító Rt.
  • Biztosító Szövetség
  • Biztosító Egyesület (nyereség érdekeltség nélkül)
 • szakosodás szerint
  • általános biztosítók
  • ágazati biztosítók
 • tevékenységi körük alapján
  • első (direkt) biztosítás
  • viszontbiztosítás

Biztosítási közvetítők

Az ügyfél és a biztosító között közvetítenek.

 • biztosítási alkuszok: nem egy biztosítónak dolgoznak, segítséget nyújtanak a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő biztosítás kiválasztásához
 • biztosítási ügynökök: egy adott biztosító megbízottjaiként dolgoznak

Biztosítási szaktanácsadók

Megbízási szerződés alapján díj ellenében nyújtanak a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot, biztosítás közvetítőként azonban nem járhatnak el.

Biztosítási felügyelet

A PSZÁF látja el (2000. április 1-től).

 • ellenőrzi és értékeli a biztosításra vonatkozó jogszabályok betartását
 • elbírálja az engedélykérelmeket
 • nyílvántartja és értékeli a biztosítási tevékenységre vonatkozó adatokat
 • résztvesz a biztosításokkal kapcsolatos jogszabályok előkészítésében
 • koordinálja a kötelező gépjármű-felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok ellátását, javaslatot tesz a PM-nek a díj megállapítására

Magyar Biztosítók Szövetsége

1990. november 14-én alakult.
Célja a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme.

 • a tagjait közös érdekkörébe tartozó tevékenységekkel koordinálja
 • fórumokat biztosít közös területen dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjére
 • a Kártalanítási Számlát kezeli
 • több kiadványt publikál évente

A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás összehasonlítása

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS MAGÁNBIZTOSÍTÁS
- az írásbeliség nem kötelező illetve nincs
- általános érvényű, kötelező!
- a biztosítási matematikai számítások másodlagosak
- szociális gondoskodási elven alapul
- nem elsődleges célja a nyereség
- biztosítási esemény:
- rendszerint jövőbeni
- sokszor előre látható (öregség)
- az öregség kivételével véletlen
- pénz vagy természetbeni juttatás a szolgáltatás
- közjogi, társadalmi kategória

- az írásbeliség kötelező
- a felek szabad elhatározásán alapul
- valószínűség számításon alapul
- pénzügyi szemlélet érvényesül
- profit elvárására épül
- biztosítási esemény:

- jövőbeni
- bizonytalan

- mindig véletlen
- pénz vagy valamilyen konkrét szolgáltatás a szolgáltatás
- magánjogi, polgárjogi kategória