Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv tárgyalásról, esemény megtörténtéről készült írás, amely szükség esetén bizonyító erejű okirat- ha a követelményeknek megfelelően készült el.

A jegyzőkönyv tárgya szerint megkülönböztetünk:

 • tanácskozásról (értekezletről, tárgyalásról, parlamenti ülésről stb.),
 • eseményről (balesetről, műszaki átadásról, szakértői szemléről stb.),
 • kihallgatásról (bírósági, rendőrségi, egyéb kihallgatás).

Attól függően, hogy milyen részletesen kell rögzíteni az elhangzottakat megkülönböztetünk:

 • Szó szerinti:
  A szó szerinti jegyzőkönyv (lefolyásjegyzőkönyv), mint ahogyan az elnevezése is jelzi minden elhangzott szót tartalmaz. Ennek felvételéhez gyorsírásra, vagy magnetofonra van szükség- esetleg mindkettőt alkalmazzák. A felvett anyagot aztán át kel tenni olvasható formába.
 • Teljes
 • Tömörített (összefoglaló):
  A napirendi pontokhoz szorosan kapcsolódó elhangzottakat tartalmazza, és a felszólalások leglényegesebb elemeire terjed ki.
 • Határozatok (döntések) jegyzőkönyve:
  A határozatok jegyzőkönyvében csak a megszületett döntéseket, határozatokat tartalmazza. A döntéseket megelőző hozzászólásokat, vitákat az iratban nem írják le.

A jegyzőkönyv szerkezeti egységei:

 • Fejrész tartalma:
  • a Jegyzőkönyv szót
  • a jegyzőkönyv felvételének időpontját
  • felvétel helyét
  • jelenlevők megnevezését
  • jegyzőkönyvvezető megnevezését
  • tárgy megjelölése
 • Főrész tartalma:
  • beszámoló, vitaindító
  • nevekkel megjelölt felszólalásokat, javaslatokat
  • határozatokat
  • határidőket, felelősöket
 • Zárórész tartalma:
  • a K.m.f. (Kelt, mint fent) formulát
  • aláírások
  • hitelesítés