Információtartalom vázlata

 • Munkaviszonyának létrejöttét milyen dokumentumban kell rögzíteni, és milyen kérdéseket kell szabályoznia?

Munkaszerződés

A munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a Munka Törvénykönyve (Mt.) szabályozza három területre vonatkozóan:

 • versenyszféra területén piaci alapokon létrejövő munkaviszony,
 • közszolgálati jogviszony,
 • közalkalmazotti jogviszony.

A munkaszerződés kötelező írásos forma, alanyai a munkaadó és a munkavállaló.
A munkaviszony lehet határozatlan időtartamú, és lehet határozott időtartamú. A munkaviszony határozott időre szóló tartalmával kapcsolatban a törvény időbeli korlátozást állapít meg. Kimondja, hogy a munkaszerződésben kikötött időtartam- az esetleges újabb munkaviszony létesítését is beleértve - öt évet nem haladhatja meg.

Mind a határozott, mind a határozatlan időre létesített munkaviszony esetén kiköthető próbaidő. A próbaidő tartama 30 nap, azonban a felek ennél rövidebb, vagy hosszabb - de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőben - is megállapodhatnak. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

A munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodást munkaszerződésben rögzítik. A munkaszerződés tehát a munkavállaló és a munkáltató egybehangzó akaratnyilvánítása.

A munkaszerződéstartalmi elemei:

 • munkáltató megnevezése, címe,
 • munkavállaló megnevezése, címe,
 • munkavállaló munkaköre, munkavégzésének helye,
 • munkavállaló személyi alapbére, a munkabér kifizetésének rendszere,
 • munkaviszony kezdetének időpontja, (munkába lépés napja)
 • a munkaszerződés megkötésének időpontja,
 • a munkaviszony időtartama,
 • próbaidő (ha van),
 • munkavállalót képviselő személy(ek) aláírása,
 • munkavállaló aláírása.