Kifogásoló levél

Előfordulhat az is, hogy az eladó (szállító) nem a szerződésben foglaltak szerint teljesíti a szállítást. Ez estben a vevő kifogásolhat. Ez vonatkozhat az áru minőségére, mennyiségére, szállítás határidejére, a számla helyességére. A vevő lehetőleg azonnal közölje kifogásait az eladóval, pontosan feltüntetve az okot, és ezzel kapcsolatos igényeit.

A kifogásoló levél vázlata:

  • Az áru átvételének elismerése,
  • Hivatkozás a teljesítő levélre és a mellékelt számlára,
  • A kifogások szakszerű leírása,
  • Kérés, hogy a jövőben a szerződő fél tartsa be a szállítási vállalásait.

Mind az akadályközlő, mind az kifogásoló levélre a címzettnek válaszolnia kell, és ettől a választól nagymértékben függ az ügy rendezésének módja. A levelek hangnemének alapvetően udvariasnak kell lennie. A kifogásoló levelünket is úgy kell megfogalmaznunk, hogy az a jövőben üzleti kapcsolatunkat ne befolyásolja negatívan. A kifogásoló levelekre az eladó (szállító) különbözőképpen reagálhat. A vevő kifogásolását megalapozottnak tartja, ezért a terméket kicseréli, engedményt ad, vagy a hibás termék visszaküldését kéri. Előfordulhat az is, hogy visszautasíthatja a reklamációt. Ilyenkor a vevő kérheti szakember álláspontját a tényállás felderítésére, a kifogásolás bizonyítására. Ennek eredményétől függően kárának megtérítését követelheti az eladótól.

Árengedmény/csere kérése

A minőségi reklamáció rendezésének módja lehet a termék kicserélése, kijavítása. A mennyiségi hiány pedig pótszállítással rendezhető, de előfordulhat, hogy a megrendelőnek is, a szállítónak is az árengedménnyel való rendezés a legmegfelelőbb megoldás.

Az árengedményt/cserét kérő levél vázlata:

  • Az áru átvételének elismerése,
  • Hivatkozás a teljesítésre, a számlára,
  • A kifogások szakszerű közlése,
  • A szállító meghívását helyszíni szemlére,/ A hibás, kifogásolt áruval kapcsolatos csereigény bejelentése,
  • Az engedménykérést/cserét és sürgős választ.