A kérvény a beadványok egyik fajtája. A kérvény (vagy folyamodvány írója ügye kedvező elintézéséért valamely hatóság, ill. egyéb szervezet vagy intézmény vezetőjéhez (vezetőségéhez) fordul. A következő szempontokat kell figyelembe venni a kérvény készítésekor:

  1. Lehetséges-e a kérés teljesítése?
  2. Összhangban áll-e a kérés a törvényes rendeletekkel, jogszabályokkal?
  3. A kérést alátámasztó indokok elég nyomósak-e, megfelelnek-e a valóságnak.

A kérvény tartalmilag 2 részből áll: az első részben kérésünket fogalmazzuk meg, azaz pontos adatok, tények alapján leírjuk, hogy a kérvény benyújtására mi késztetett bennünket. A 2. részben indokainkat soroljuk fel úgy, hogy azok meggyőzzék az illetékest (illetékeseket) kérésünk teljesítésének szükségességéről. Az előadottakat iratokkal is bizonyítsuk, ha ez szükséges! A hangnem mindig legyen tárgyilagos kerüljük a szükségtelen szólamokat!

A kérvény vázlata tehát a következőket tartalmazza:

  • A kérelmező nevét, lakását, munkahelyét, beosztását
  • A kérésünk pontos megfogalmazását
  • Az indokok meggyőző előadását.
  • A kérvény záradékát

A kérvényt meghatározott formák szerint szerkesztjük. A/4-es ívre írjuk. Az ívet hosszanti tengelye mentén összehajtjuk. A papír külső jobb oldalára írjuk a kérvény felzetét. A felzetírásra szánt papír bal és jobb oldalán 10-10 mm-es lapszélt hagyunk. A papír felső szélén 20-25 mm hely kihagyása után a bal margónál kezdve írjuk a

  • címzett nevét,
  • postai, vagy közigazgatási címét

Ezután 11 sort üresen hagyunk és a bal margónál

A folyamodó (a kérvény benyújtója) nevét,

Közigazgatási címét,

Majd 9-11 sor kihagyásával a bal margónál a,

Kérvény röviden megfogalmazott tárgyát,

Végül ismét 9-11 sor kihagyásával a bal margónál kezdve

A mellékletet.

Az A/4-es ív belső oldalára írjuk a kérvény szövegét.