Közvetlenül a pénztárba befizetés csak bizonylat alapján lehet teljesíteni. Ennek nyomtatványa a bevételi pénztárbizonylat. A bevételi pénztárbizonylat szigorú számadási bizonylatok csak szigorú számadásba vett bizonylattömböt szabad használni. A tömböket használatba vétel előtt ellenőrizni kell hogy a nyomdia sorszámnál nem hibás-e.

A tömb borítóján a kezdő és záró sorszámot hitelesítő záradékkel igazolni kell. A tömb 3 példányos. Első a bevételi pénztárbizonylat (kék), második példány nyugta (zöld) a harmadik példány a tőpéldány, ami a tömbben marad.

A bevételi pénztárbizonylatot minden pénzbevételezéskor ki kell állítani akkor is ha bankszámláról veszünk fel pénzt. A pénztár bizonylathoz az alapbizonylatot csatolni kell, ha nincs alapbizonylat, akkor hivatkozni kell a jogszabály vagy irat számára. A bizonylatot tollal kell kiállítani az üresen maradt sorokat áthúzással érvényteleníteni, kell. A pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Ha nem személyesen történt a befizetés, akkor az okiratra hivatkozni kell (melléklet szerint). A pénzátévelt könyvelő aláírásával igazolja.