Információtartalom vázlata

  • Milyen formában dolgozná fel a forgalmi adatokat?
  • Milyen szempontok alapján állítja össze az értékelést?

A jelentés olyan irat, amelyet általában beosztottak készítenek főnökeinek, többnyire tájékoztatás céljából. A társadalmi, a gazdasági és a hivatali életben gyakran készített nélkülözhetetlen ügyirat. Mivel a szervezetek tevékenységi köre igen széles körű, belátható, hogy a jelentés tartalmilag hasonlóképpen sokféle lehet. A jelentéssel informálunk  (tájékoztatunk), felvilágosítunk. Meghatározott kérésre (utasításra), vagy rendszeres munkaköri feladatként készítjük el.

A jelentés célja, témája és rendszeressége alapján rendszerezhető:

  • rendszeres jelentés (napi, heti, havi, negyedévi, félévi, évi)
  • különleges jelentések (meghatározott témára, témakörre vonatkozóan)

A jelentés javasolt felépítése:

A jelentések fogalmazásakor javasolt tartani a hármas tagozódást. A cím magában foglalja a jelentés címzettjét és a tárgyat.

1. Bevezetés

Utalás a jelentés céljára, az adatgyűjtés (információ) főbb forrásaira és módjára. törekedjünk az érdeklődés felkeltésére.

2. Tárgyalás

A jelentés érdemi része, a tárgy, a mondanivaló kifejtése logikus taglalásban. A jelentés részeit egymással való összefüggéseikben rendszerezve tárjuk fel. Használhatunk táblázatokat, grafikonokat a tények bemutatására, igazolására.

3. Befejezés

Összegezzük az elmondottakat, következtetésekkel, és javaslatokkal. Keltezéssel és aláírással zárjuk.

A forgalom alakulásának bemutatására célszerű alkalmazni a táblázatkezelő programcsomagot. Az Excel az egyik legmodernebb, legtöbb szolgáltatást nyújtó táblázatkezelő programcsomag. Akkor használjuk, ha matematikai műveleteket igénylő feladatokat oldunk meg, változatos, szép kivitelű grafikonokat akarunk készíteni, a táblázatba foglalt adatokat elemezünk. A táblázatokat és grafikonokat beszúrhatjuk Word dokumentumba, ezáltal a jelentésünk célirányosabbá, hatékonyabbá. válik.