Információtartalom vázlata

 • Mondanivalója kifejtéséhez keressen megfelelő nyomtatványokat!
 • Ismertesse a különböző típusú számlák kitöltésének szabályait, kötelező adat-tartalmát!

Számla

Az adóalany köteles az általa teljesített termék értékesítésről és szolgáltatás nyújtásról kibocsátani:

 • számlát
 • a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel vagy készpénz helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén egyszerűsített számlát (készpénz fizetési számla) vagy számlát kibocsátó döntésétől függően
 • számlát helyettesítő okmányt előleg fizetés esetén

A számla adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat amely a következő adatokat tartalmazza:

 1. számla sorszáma
 2. számla kibocsátás kelte
 3. a termék értékesítést végző adóalany neve, címe, adószáma
 4. vevő neve, címe
 5. közösségi értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma
 6. teljesítés időpontja
 7. a termék szolgáltatás besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)
 8. termék, szolgáltatás természetes mértékegysége, mennyiségi egysége, mennyisége
 9. termék szolgáltatás adó nélkül számított egységára
 10. termék szolgáltatás adó nélkül számított ellenértéke
 11. felszámított adó %-os értéke
 12. áthárított adó teljes összege
 13. fizetés módja, határideje

Egyszerűsített számla tartalma:

 1. számla sorszáma
 2. számla kibocsátás kelte
 3. a termék értékesítést végző adóalany neve, címe, adószáma
 4. vevő neve, címe
 5. közösségi értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma
 6. teljesítés időpontja
 7. a termék szolgáltatás besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)
 8. termék, szolgáltatás természetes mértékegysége, mennyiségi egysége, mennyisége
 9. Termék szolgáltatás adóval együtt számított egységára
 10. Termék szolgáltatás adóval együtt számított ellenértéke
 11. Felülről számított áfa mérték

A számlákat tömbökben vagy darabonként is lehet vásárolni. Mindegyik 3 példányos, indigós. Az első példány zöld színű a vevő kapja. A második példány piros színű és a könyvelő példánya. A harmadik példány fekete színű és a tömbben marad. Lehet számítógéppel előállított számlát is, amelynek szigorú számadás alá vonása oly módon valósul meg, hogy a program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított. A számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történő előállítása esetén a gépi programnak biztosítania kell a példányok sorszámozását előnyomás nélküli számla esetén fel kell tüntetni hogy a számla hány példányban készült.

Az áfa törvény előírásai alapján az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatás nyújtásról kibocsátott számlában akkor kell besorolási számot feltüntetni, ha a szolgáltatás vagy termék besorolási száma az áfa törvényben szerepel. Az előzőeken túl nem kötelező a hivatkozási szám feltüntetése. 2008 január 1-től a teljesítést követő 15 napon belül a számlát ki kell állítani.

Számla altípusai:

A teljesítés módja szerint lehet:

 • kézpénzes
 • átutalásos

Kézpénzes számla esetén a számla kelte teljesítése fizetési határideje megegyezik. A számla kiállításakor az abban foglaltak teljesítése és ellentételezése megtörtént.

Átutalásos számla esetén a számla kiállításának időpontja eltér a számlán vásárolt szolgáltatás vagy termék teljesítésének és annak ellentételezésének dátumától. Az átutalás ilyenkor bankszámlán keresztül történik.

Teljesítés ideje szerint lehet:

 • előleg számla
 • rész számla
 • vég számla
 • proforma számla
Előleg számla:

A vásárol termék vagy szolgáltatás ellenértékének egy részét tartalmazza. Kifizetése feltétele a teljesítésnek, ami után készül el a vég számla.

Vég számla:

Tartalmazza a termék vagy szolgáltatás teljes értékét, a már kifizetett előleget és a még fizetendő összeget.

Rész számla:

Egy összetett feladat valamely részének elkészítése után állítható ki. A részfeladatok teljesítése és a rész számlák kiállítása után készül el a végszámla. Ami nem tartalmazza a megelőző rész számlák levonását csupán attól végszámla hogy az utolsó részfeladat ellenértékét tartalmazza.

Proforma számla:

Egy jövőben teljesítendő szolgáltatás ellentételezését igazoló bizonylat. Annak kifizetése után következik a teljesítés majd a rendes számla kibocsátása, amivel már semmi dolgunk nincs.

Forrás: http://viktoriafnemu.uw.hu/suli/tetelek.php