Információtartalom vázlata

  • Válassza ki azokat a nyomtatványokat, amelyeket a házipénztárosnak használnia kell!
  • Jellemezze az egyes okmányokat, ismertesse a kitöltés szabályait! Milyen adatokat kell tartalmazniuk?

Készpénz fogalma:

A bankjegyekkel és az érmékkel lebonyolított forgalmat nevezzük így.
A gazdálkodó szervezetek házi pénztárai az adott cég kézpénz állományát kezelik és forgalmát bonyolítják. A pénztár az a területileg is elhatárolt hely, ahol a gazdálkodó szervek készpénz forgalmát lebonyolítják. A pénztáros kezeli a gazdálkodó szervezet készpénz állományát. A pénztárosi munka bizalmi feladat.

Fontos:

  • Az alkalmasság, megbízhatóság, nyugodt természet, rendezett anyagi körülmények.
  • Összeférhetetlenség elkerülése, bizonyos munkakörök nem összeegyeztethetőek (például közeli hozzátartozó, utalványozási jogkör). A pénztáros a pénztárt teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi.

Pénztáros feladatai:

  • A pénztárban tartott értékek, kp kezelése
  • Pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése.

A pénztáros minden pénztári befizetést és kifizetést szabályszerűen kiállított pénztárbizonylat alapján számolhat el és ezeket felmerülésük sorrendjében a pénztári nyilvántartásba fel is kell vezetnie. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, érvényesített és utalványozott kiadási pénztár bizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. A kifizetéskor meg kell győződnie, arról, hogy a pénzkezelő személy jogosult e a pénzt felvenni. A pénztárosnak naponta a pénztári órák befejeztével pénztárzárlatot kell végeznie, amelynek keretében meg kell állapítania a kp. állományt, a tényleges pénzállományt egyeztetnie kell a nyilvántartással. Az esetleges eltérések okát még azon a napon fel kell derítenie, a hiányt meg kell térítenie, a többletet a pénztárba be kell fizetnie.
A pénztárjelentést és a kp. állományt meglétét a pénztárellenőrnek naponta ellenőrizni kell. (pénztárrovancsolásnak nevezzük)

Gazdálkodó szervek házipénztárai:

A kp kiadások teljesítéséhez rendszeresen kp-t kell tartani. A pénztárosnak gondoskodnia kell arról, hogy az esedékes kifizetések zavartalanul megtörténjenek.
A pénztárban csak a pénzellátás céljára a bankszámláról felvett a postahivatalnál rendelkezésre álló pénzből felvett valamint a pénztárba befizetett készpénz tartható. A pénztárba tartható készpénz állomány felső határát a gazdálkodó szervezet saját hatáskörben állapítja meg. A házipénztárban a napi pénztárzárlat után a követhető pénztárnyitásig tartható készpénz összeg felső határát házi keretnek nevezzük. A pénztárzáráskor a házi pénztári keretet, meghaladó pénzmennyiséget még aznap be kell fizetni a bankszámlára

Kiadási pénztárbizonylat

2 példányos. Első példány a mellékelt bizonylatokkal együtt a könyvelés példánya lesz. Második példány tőpéldány és a tömbben marad.

Készpénzigénylés

Annak igazolására szolgál, hogy az illetőnek joga van a házi pénztárból valamilyen jogcímen pénzt felvenni. Utalványozásra jogosult vezető alapján.
A kiadási pénztárbizonylaton szereplő tétel az időszaki pénztárjelentésbe fel kell vezetnie.

A pénztáros a 70000 forintot

  • 1. Előlegként adja ki a vásárlásra → kiadás pénztárbizonylaton. Melléklet: készpénzigénylés
  • 2./a Amikor a pénzzel az anyagbeszerző elszámol visszavételezi a 70000 forintot → bevételi pénztárbizonylat
  • 2./b Elszámolja a ténylegesen elköltött összeget → kiadási pénztárbizonylat. Melléklet: a vásárlásról szóló készpénzfizetési számla.

Forrás: http://viktoriafnemu.uw.hu/suli/tetelek.php