A kérvény (vagy folyamodvány) írója ügye kedvező elintézéséért valamely hatóság, illetőleg egyéb szervezet vagy intézmény vezetőjéhez (vezetőségéhez) fordul. Ez igen gyakori hivatalos jellegű iratunk. Írására csaknem mindnyájan rákényszerülünk. A következő szempontok alapján kell kérésünket mérlegelnünk:

 1. Lehetséges-e a kérés teljesítés?
 2. Összhangban áll-e a kérés a törvényes rendeletekkel, jogszabályokkal?
 3. A kérést alátámasztó indokok elég nyomósak-e, megfelelnek-e a valóságnak?

A kérvény tartalmilag 2 részből áll:

Az első részben kérésünket fogalmazzuk meg, azaz pontos adatok, tények alapján leírjuk, hogy a kérvény benyújtására mi késztetett bennünket.

A második részben indokainkat soroljuk fel úgy, hogy azok meggyőzzék az illetékest (illetékeseket) kérésünk teljesítésének szükségességéről. Az előadottakat iratokkal is bizonyítsuk, ha ez szükséges!

A hangnem mindig legyen tárgyilagos, kerüljük a szükségtelen szólamokat (frázisokat)!

A kérvény vázlata tehát a következőket tartalmazza:

 • A kérelmező nevét, lakását, munkahelyét, beosztását,
 • A kérésünk pontos megfogalmazását
 • Az indokok meggyőző előadását
 • A kérvény záradékát (itt a kérelem tömör megismétlését)

A kérvényt meghatározott formák szerint szerkesztjük a következőképpen:

A/4-es ívre írjuk. Az ívet hosszanti tengelye mentén összehajtjuk. A papír külső jobb oldalára írjuk a kérvény felzetét. A felzetírásra szánt papír bal és jobb oldalán 10-10 mm-es lapszélt hagyunk. A papír felső szélén 20-25 mm hely kihagyása után a bal margónál kezdve írjuk a

 • címzett nevét,
 • postai vagy közigazgatási címét (a címek írásakor tanult módon),

Ezután 11-13 sort üresen hagyunk és a bal margónál a

 • folyamodó (a kérvény benyújtója) nevét,
 • közigazgatási címét,

majd 9-11 sor kihagyásával a bal margónál a

 • mellékletet (mellékleteket).

Az A/4-es ív belső oldalára írjuk a kérvény szövegét.

Megfogalmazhatjuk kérésünket a szigorú kötött formákat mellőzve – lazább szerkezetű, úgynevezett kérelemben is. A kérelem nem tartalmazza a felzetet, a tartalmi indoklás azonban megegyezik a kérvényével.

A/4-es szabványméretű papíron, a levelek formai szabályainak megfelelően készítjük. A főbb vonásaikban egyező kérelmek előterjesztésére egyes szervek nyomtatott űrlapokat készítenek. Alkalmazásuk célszerű, mert az űrlapok kitöltése kevesebb időbe kerül, mint a hasonló tartalmú kérvény megfogalmazása.

Forrás: http://viktoriafnemu.uw.hu/suli/tetelek.php