A meghatalmazás

Ebben az okiratban feljogosítjuk a meghatalmazottat, hogy helyettünk, nevünkben a megjelölt egy vagy több ügyben eljárjon. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazott eljárását magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A meghatalmazást – a jogkör pontos megjelölésével – a meghatalmazó és a meghatalmazott írja alá. Ha az okirat magánjellegű, akkor 2 tanú aláírása is szükséges.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

  • a Meghatalmazás megnevezést,
  • a meghatalmazott nevét,
  • az ügyet (a felhatalmazás terjedelmét), amelyben eljárhat (milyen ügyben?, vagy mire?),
  • milyen időtartamra szól a meghatalmazás (mikor?)
  • a meghatalmazott aláírását, lakcímét, személyi igazolványának a számát,
  • a jelenlévő 2 tanú aláírását, lakcímét, személyi igazolványa számát.

Meghatalmazást általában pénzösszeg felvételére, postai küldemények, áruk átvételére, minőségi szemlére, bírósági tárgyaláson való képviseletre és egyéb esetben készítünk.
A postaküldemények átvételére a meghatalmazást nyomtatványon készítjük. A postai meghatalmazás szólhat:

  1. Névre, egy esetre vagy visszavonásig. Mind az egy esetre szóló, mind a visszavonásig érvényes postai meghatalmazást az érvényes postai díjszabás terheli,
  2. a felmutatóra szóló megbízást évenként meg kell újítani az érvényes díjszabás forintösszegével

Minta Meghatalmazás

Meghatalmazzuk Kollárné dr. Iványi Mária alkalmazottunkat, hogy a 2008. március 12-én a Miskolci Építőipari Kft. (Miskolc, József A. u. 6. sz.) elleni 63/2008. számú minőségi kötbér ügyében indított perünkben részvénytársaságunkat képviselje. A döntőbizottsági tárgyaláson helyettünk és nevünkben jognyilatkozatot tehet.Kollárné dr. Iványi Mária
A meghatalmazott aláírása
(Miskolc, Vörösmarty u. 42.)
Szem. ig. sz.: IC. 233445Miskolci Lakásépítő Rt.Székely János
igazgató

Forrás: http://viktoriafnemu.uw.hu/suli/tetelek.php