Információtartalom vázlata

 • Az 1-8 számok melletti jelek, ábrák jelentése
 • A veszélyes áruk légi fuvarozásánál alkalmazandó speciális szabályok
 • A bárcák, jelölések értelmezése
 • Példák az egyes kategóriákra

Légi fuvarozásra előkészített csomagolások jelölései :

Légi fuvarozásra előkészített jelölések

Légi fuvar bárca

 1. Az áru helyes szállítási megnevezése és az UN száma
 2. A feladó neve és korrekt címe
 3. A címzett neve és korrekt címe
 4. A csomagolás minősítési jelölése
 5. A veszélyes áru bárcája (több veszély jelölése is lehetséges)
 6. A ICAO TI szerinti árukezelési jelzés (pl. utasszállító gépbe nem rakható, cargo- val szállítható)
 7. Egyéb ICAO TI szerinti árukezelési jelzés (pl. helyes helyzet "Fent" jelölése)
 8. A Légi fuvarlevél számát tartalmazó kezelési jelölés (vagy egyéb a légi fuvarozó által megkövetelt jelzés)

A veszélyes áruk légi fuvarozásánál alkalmazandó speciális szabályok

Légi közlekedés

Az un. Chicagoi Egyezmény 18. Annexe-ét (Függelékét) képező ICAO TI (Nemzetközi polgári Légügyi Szervezet Műszaki Utasítása) tekinthető nemzetközileg hatályos szabályzatnak. Ezt az 1971. évi 25.sz. törvényerejű rendelet, a 20/1997.(X.21.)Kormány számú, valamint a 26/1999.(II.12.)KHVM számú rendelet lépteti hatályba, ugyanakkor a gyakorlatban helyette az IATA Dangerous Goods szabályait használjuk.

Az IMDG Code hatályos szövegének szerkezete jelentős mértékben hasonló az ADR/RID/ADN vagy az ICAO TI szerkezetéhez (mivel mindegyik szerkezete követi az ENSZ Mintaszabályzat szerkezetét; összehangolt fejlesztés).

A bárcák, jelölések értelmezése

4.3 sz. bárca

4.3 sz. bárca: gyúlékony gáz fejlődésének veszélye vízzel való érintkezéskor

5.2 sz. bárca

6.2 sz. bárca

9 sz. bárca

cargo bárca

Csak cargo repülőgépen szállítható rakomány

Mágneses rakomány bárca

Mágneses tulajdonságú anyag

Korlátozott mennyiség bárca

Korlátozott mennyiség

Kriogén folyadék bárca

Kriogén folyadék