Információtartalom vázlata

 • Az ADR 9. osztályba tartozó különféle veszélyes anyagok és tárgyak fogalma
 • A különféle veszélyes anyagok és tárgyak csoportjai
 • A különféle veszélyes anyagok és tárgyak csomagolási csoportokhoz rendelése
 • A szállításból kizárt különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak:

Az ADR 9. osztályba tartozó különféle veszélyes anyagok és tárgyak azok amelyek szállítás során olyan veszélyt képviselnek, ami nem esik a többi osztály fogalomkörébe.

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak csoportosítása:

 • M1: Azok az anyagok melyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztetik.
 • M2: Anyagok és készülékek amelyekből tűz esetén dioxinok készülhetnek.
 • M3: Gyúlékony gőzöket fejlesztő anyagok
 • M4: Lítium akkumlátorok
 • M5: Életmentő készülékek
 • M6-M8: A környezetre veszélyes anyagok illetve a gén technológiával módosított mikroorganizmusok
 • M9-M10: A magas hőmérsékletű anyagok
 • M11: Egyéb anyagok amelyek a szállítás alatt veszélyt jelentenek de egyetlen más osztály meghatározásának sem felelnek meg.

A különféle veszélyes anyagok és tárgyak rákkeltő hatásúak vagy édes víz szennyezők. Továbbá allergének, veszélyes hulladékok és géntechnológiával módosított organizmusok. (habosított polimer gyöngyök, kék azbeszt, légzsák felfúvók, szilárd ammónium vegyületek stb.).

A különféle veszélyes anyagok és tárgyak csomagolási csoporthoz való rendelése:

A II-es és III-as csomagolási osztályhoz vannak hozzárendelve tehát a közepesen és kevésbé veszélyes anyagok közé.

Szállításból kizárt különféle veszélyes anyagok és tárgyak:

A szállításból ki vannak zárva azok a lítium akkumlátorok amelyek nem felelnek meg a 3.3 fejezet 188, 230 és a 636 különleges előírásainak. Azok az anyagok is amelyek az UN2315, UN3155, UN3152 szám alá besorolt anyagok.